31.Zgierski Wojskowy Oddział Gospodarczy im. kpt. Stefana Pogonowskiego
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
31.WOG jest jednostką sformowaną do zabezpieczenia finansowego i logistycznego jednostek wojskowych w przydzielonym mu rejonie odpowiedzialności. Podstawą prawną do formowania jednostki była decyzja MON Nr Z-105/Org./P1 z dnia 9 grudnia 2010 roku oraz wykonawczy Rozkaz Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ Nr PF-19/Org. z dnia 9 marca 2011 roku. Po czym w pierwszej połowie 2011 roku rozpoczęto formowanie jednostki. 31.WOG sformowany został w terminie do 31 grudnia 2011, jednostka rozpoczęła oficjalne funkcjonowanie z dniem 1 stycznia 2012 roku. Dodatkowo zadania WOG to: zabezpieczenie materiałowo-techniczne, zabezpieczenie medyczne poprzez sieć Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (PZOZ), zadania mobilizacyjne jednostek nowo formowanych, opieka nad infrastrukturą wojskową, ochrona obiektów wojskowych.
 
ZARZĄDZENIE Nr 13/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia jednostek budżetowych oraz ustanowienia kierowników jednostek budżetowych dysponentami środków budżetu państwa
 
§ 1. Tworzy się jednostki budżetowe:
 
8) 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zgierzu;
 
§ 2. Kierowników jednostek budżetowych, o których mowa w § 1, ustanawia się dysponentami środków budżetu państwa trzeciego stopnia podległymi Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, jako dysponentowi środków budżetu państwa drugiego stopnia.
 
DECYZJA Nr 244/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  z dnia 21 czerwca 2011 r.  w sprawie połączenia jednostek budżetowych
 
8. Łączy się jednostkę budżetową — 31 Wojsko­wy Oddział Gospodarczy w Zgierzu z jednostkami budżetowymi:
1) 1 Dywizjonem Lotniczym w Leźnicy Wielkiej;
2) 7 Dywizjonem Lotniczym w Nowym Gliniku;
3) Garnizonowym Ośrodkiem Mobilizacyjnym w Zgierzu;
4) 7 Batalionem Kawalerii Powietrznej w Tomaszo­wie Mazowieckim;
5) Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi;
6) Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Łodzi.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 46/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej 31. Wojskowego Oddziału Gospodarczego
 
§ 1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oraz oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 31. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
31. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO
/W Y C I Ą G/
 
2. Odznaka 31 WOG, ma kształt wypukłego krzyża maltańskiego barwy błękitnej z amarantową obwódką, spoczywającego na stylizowanym kłosie i mieczu oraz wieńcu zębatym barwy srebrnej. W centralnej części krzyża umieszczony jest herb Zgierza, a na jego ramionach znajdują się: na górnym liczba „31”, na lewym litera „W”, na dolnym litera „O” na prawym litera „G” - będące skrótem nazwy jednostki. Barwy odznaki nawiązują do służb logistycznych oraz do barw używanych przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. Elementy i symbole odznaki nawiązują do zadań, jakie realizuje Oddział Gospodarczy.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
31. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO
 
STRUKTURA
 
- komenda 31.WOG
   - pion głównego księgowego
   - pion ochrony informacji niejawnych
   - logistyka
      - wydział planowania
      - wydział materiałowy
      - wydział techniczny
   - sekcja wychowawcza
   - sekcja zamówień publicznych
   - sekcja zabezpieczenia teleinformatycznego
   - sekcja inwentaryzacji
   - sekcja medyczna
   - wydział administracyjny
   - wydział infrastruktury
   - Grupa Zabezpieczenia – Leźnica Wielka
   - Grupa Zabezpieczenia – Łódź
   - Grupa Zabezpieczenia – Nowy Glinnik
   - Grupa Zabezpieczenia – Tomaszów Mazowiecki
   - Grupa Zabezpieczenia – Zgierz
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk Robert Nowicki (21.III.2011 – 12.XII.2012)
 - płk mgr inż. Piotr Kreczmer (12.XII.2012 – 20.III.2017)
 - płk Zdzisław Frątczak (20.III.2017 - 30.IX.2021)
 - cz. p.o. ppłk Sławomir Jędrzejewski (30.IX.2021 - 1.XII.2021)
 - płk mgr Jacek Biruś (1.XII.2021 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (2011-18.XII.2011)
3. Regionalna Baza Logistyczna (18.XII.2011-obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.