Strzelania z wozów, karabinków, taktyka, kierowanie ogniem, to tylko niektóre z przedsięwzięć realizowanych przez pododdziały 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w czasie szkolenia poligonowego jakie odbyło się w pierwszej połowie września br. 
 
Od 1 do 18 września 2014 roku w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba, odbywało się szkolenie poligonowe wojsk 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. W szkoleniu brało udział kilka jednostek brygady. Swoje umiejętności doskonalili żołnierze z 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich z Przemyśla, 16 Tczewskiego Batalionu Saperów z Niska oraz dojeżdżając na poligon w wyznaczone dni 1 Batalionu Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa i 21 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej z Jarosławia. Łącznie na obiektach poligonu przebywało ok. 400 żołnierzy.
Pogoda jednak nie rozpieszczała żołnierzy. Panująca susza, a z tym związane ograniczenia przeciwpożarowe nie pozwoliły na pełne wykorzystanie potencjału strzeleckiego podhalańczyków.
 
Pododdziałem, który najintensywniej szkolił się w ramach poligonu był 5 Batalion Strzelców Podhalańskich. Żołnierze z Przemyśla prowadzili strzelania na strzelnicach piechoty oraz wozów bojowych, gdzie odbyli szereg strzeleń. Saperzy 16 batalionu saperów odbyli zajęcia z minerstwa z użyciem bojowych środków minersko zaporowych oraz zapór inżynieryjnych. Zakładali pola minowe oraz grupy min.
Całość poligonowych szkoleń i ćwiczeń wojsk 21 BSP koordynowana była na miejscu przez Centrum Kierowania Szkoleniem. Szkolące się Pododdziały logistyczne zabezpieczał 14 Dywizjon Artylerii Samobieżnej z Jarosławia.
 
W listopadzie 2014 roku żołnierze 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, w tym 22 batalion piechoty górskiej z Kłodzka i 21 batalion logistycznego z Rzeszowa, wezmą udział w ćwiczeniu pod kryptonimem LAMPART-14. Odbędzie się ono w Nowej Dębie, gdzie wraz z podhalańczykami ćwiczyć będą żołnierze z Czech i USA.
 
tekst i zdjęcia kpt. Konrad Radzik