15.Mazurski Batalion Saperów
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
15. Batalion Saperów sformowano 1 lipca 1995 roku na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 083/Org. z dnia 24 czerwca 1994 roku oraz wykonawczego Zarządzenia Szefa Sztabu WOW nr 021/Org. z dnia 18 sierpnia 1994 roku. Batalion formowano w składzie 15. Warmińsko-Mazurskiej Dywizji Zmechanizowanej na bazie 41. Ośrodka Materiałowo-Technicznego. W 2000 roku w związku z rozformowaniem 15. DZ batalion przeszedł w podporządkowanie 1. Dywizji Zmechanizowanej, a następnie w 2011 roku w związku z rozformowaniem 1. DZ w skład 15. Brygady Zmechanizowanej w której składzie znajduje się do dnia dzisiejszego. Batalion zabezpiecza pod kątem inżynieryjnym i saperskim pododdziały brygady, w składzie batalionu znajduje się również 12. Patrol Rozminowania, który zabezpiecza pod kątem rozminowania 7 powiatów ziemskich i 2 powiaty grodzkie na obszarze 3 województw. Podstawowym wyposażeniem batalionu są: Transportery Rozpoznania Inżynieryjnego (TRI), Pływające Transportery Gąsienicowe PTS-M, Spycharko-Ładowarki SŁ-34, Koparki Samochodowe K-407C, Spycharki Szybkobieżne BAT-M, Uniwersalne Maszyny Inżynieryjne (UMI), Wyrzutnie Ładunku Wydłużonego Dużego (WŁWD) oraz Łodzie Saperskie ŁS. Batalion na czas „P” dyslokowany jest w miejscowości Orzysz.
                   
Transporter rozpoznania inżynieryjnego (TRI) z 15. bsap podczas szkolenia (fot. www.15bsap.wp.mil.pl)
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 430/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej i proporczyka na beret 15 Mazurskiego batalionu saperów w Orzyszu
 
1. Wprowadza sie odznakę pamiątkowa, zwana dalej „odznaka”, oznakę rozpoznawcza, zwana dalej „oznaka”, i proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem”, 15 Mazurskiego batalionu saperów w Orzyszu.
 
Oznaka rozpoznawcza 15. bsap
 
Proporczyk na beret 15. bsap
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo i sztab 15. Sap
  - kompania saperów
  - 12. Patrol Rozminowania
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- mjr dypl. Daniel Król (1.VII.1995 – IX.1998)
- mjr dypl. Mirosław Korotkiewicz (IX.1998 – 1.III.2003)
- ppłk dypl.  Marek Stokłosa (1.III.2003 – 16.IV.2004)
- mjr mgr inż. Ryszard Wiśniewski (16.IV.2004 - 2006)
- ppłk mgr inż. Andrzej Łopata (2006 - 2007)
- ppłk mgr inż. Andrzej Oleksa (2008 - 2010)
- ppłk mgr inż. Maciej Dzienis (2011 – 27.IX.2012)
- ppłk dypl. Robert Kamiński (27.IX.2012 – 23.II.2018)
- cz. p.o. mjr Mariusz Łuszczyński (23.II.2018 - 13.IV.2018)
- ppłk Maciej Przybielski (13.IV.2018 - 20.VII.2018)
- cz. p.o. mjr Radosław Bąk (20.VII.2018 - 12.XII.2018)
- ppłk Radosław Bernaciak (12.XII.2018 - 30.VI.2021)
- ppłk Radosław Bąk (30.VI.2021 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
15.Warmińsko-Mazurska Dywizja Zmechanizowana im. Króla Władysława Jagiełły (1995 – 2000)
1.Warszawska Dywizja Zmechanizowana im. Tadeusza Kościuszki (2000 – 22.III.2011)
15.Giżycka Brygada Zmechanizowana im. Zawiszy Czarnego (22.III.2011 – obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.