Dywizjon Artylerii Samobieżnej
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
Dywizjon Artylerii Samobieżnej jest podstawowym pododdziałem bojowym 10. Brygady Kawalerii Pancernej i powstał wraz ze sformowaniem brygady w 1995 roku. Dywizjon ten wyposażony jest w gąsienicowe samobieżne haubice kalibru 122mm 2S1 „Goździk” i do jego głównych zadań należy zapewnienie wsparcia artyleryjskiego dla innych pododdziałów brygady. Dywizjon na co dzień szkoli się i bierze udział w ćwiczeniach brygadowych, dywizyjnych jak i szczebla centralnego. Żołnierze das brali udział również udział w misjach poza granicami kraju, warto odnotować że podczas jednej ze zmian PKW Afganistan żołnierze dywizjonu tworzyli Grupę Wsparcia Ogniowego.
 
Miejsce postoju dywizjonu – Świętoszów.
 
2S1 „Goździk” z das 10. BKPanc (fot. z archiwum 10. BKPanc)
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 196/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez 2 Batalion Czołgów i Dywizjon Artylerii Samobieżnej 10 Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka w Świętoszowie
 
2. 2 Dywizjon Artylerii Samobieżnej 10 Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka przejmuje dziedzictwo i z honorem kontynuuje tradycje:
 
1) 1 Pułku Artylerii Górskiej (1919-1931);
2) 1 Pułku Artylerii Motorowej (1931-1947);
3) 16 Dywizjonu Artylerii Motorowej (1939);
4) 2 Pułku Artylerii Motorowej (1943-1947);
5) 33 Pułku Artylerii (1945-1963; 1970-1995);
6) 32 Dywizjonu Artylerii Haubic (1963-1970);
7) 11 Pułku Artylerii (1995-2001).
 
W decyzji tej prawdopodobnie popełniono pisząc w punkcie drugim cyfre "2" jako numer kolejny dywizjonu.
 
DECYZJA Nr 560/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 16 dywizjonu artylerii 10 Brygady Kawalerii Pancernej
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, 16 dywizjonu artylerii 10 brygady Kawalerii Pancernej.
 
Jest bardzo ciekawe że napisano 16 dywizjon artylerii gdyż nie było decyzji sankcjonującej używanie takiej nazwy.
 
DECYZJA Nr 384/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej dywizjonu artylerii samobieżnej 10. Brygady Kawalerii Pancernej
 
1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwa­ną dalej „oznaką”, dywizjonu artylerii samobieżnej 10. Brygady Kawalerii Pancernej.
 
 
oznaka rozpoznawcza das
 
proporczyk na beret das
 
2S1 „Goździk” na ćwiczeniach (fot. z archiwum 10. BKPanc)
 
 
STRUKTURA
 
- dowództwo i sztab das
  - bateria dowodzenia
  - 1. bateria artylerii samobieżnej
  - 2. bateria artylerii samobieżnej (kpt. Grzegorz Pawełko, kpt. Tadeusz Szczepański)
  - 3. bateria artylerii samobieżnej (kpt. Paweł Fornalczyk)
  - kompania logistyczna
 
W nawiasach podano dowódców pododdziałów dywizjonu, dowodzących na przestrzeni ostatnich lat.
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk Leszek Nadrowski (1999 – 29.X.2005)
 - ppłk Janusz Tucki (II.2006 -  X.2010)
 - cz. p.o. mjr Robert Wiese (X.2010 – IV.2011) na czas służby ppłk Janusza Tuckiego w PKW Afganistan
 - ppłk Janusz Tucki (IV.2011 – VIII.2012)
 - ppłk Robert Wiese (VIII.2012 – 30.I.2018)
 - ppłk Paweł Fornalczyk (30.I.2018 - obecnie)
 
 
PODPORZĄDKOWANIE
10. Brygada Kawalerii Pancernej im. gen. Stanisława Maczka (1995 – obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.