10.Batalion Zmechanizowany „Dragonów”
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
Batalion zmechanizowany jest podstawowym pododdziałem bojowym 10.Brygady Kawalerii Pancernej i powstał wraz ze sformowaniem brygady w 1995 roku. Batalion ten wyposażony jest w gąsienicowe bojowe wozy piechoty BWP-1, a jego siłą są cztery kompanie zmechanizowane, w składzie batalionu jest również kompania wsparcia wyposażona między innymi w moździerze 120mm, w kompanii wsparcia od 2008 roku funkcjonuje również pluton przeciwpancerny wyposażony od końcówki 2011 roku w PPK „Spike” (do tego czasu pluton używał PPK 9P133 Malutka-P na pojazdach BRDM-2). Co ciekawe również w kompaniach zmechanizowanych są używane PPK Malutka na wozach BWP-1. Batalion wielokrotnie był bazą do formowania elementów Polskich Kontyngentów Wojskowych, w 2003 roku żołnierze batalionu wzięli udział w I zmianie PKW Irak, następnie w 2005 roku w IV zmianie PKW Irak, kolejno w 2008 roku żołnierze batalionu brali udział w PKW Czad, w 2010 roku batalion sformował Zgrupowanie Bojowe „Bravo” VIII zmiany PKW Afganistan. Batalion bierze także aktywnie udział w ćwiczeniach krajowych i międzynarodowych, jednym z większych w ostatnich latach dla batalionu było ćwiczenie „Anakonda-12”.
 
Miejsce postoju batalionu – Świętoszów.
 
BWP-1 podczas ćwiczeń z PPK Malutka (fot. z archiwum 10. BKPanc)
 
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 110/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 lipca 1995 r. w sprawie przejęcia i kontynuowania dziedzictwa tradycji przez 10 Brygadę Kawalerii Pancernej w Świętoszowie
 
p o l e c a m :
 
1. Batalionowi Zmechanizowanemu 10 Brygady Kawalerii Pancernej przejąć dziedzictwo tradycji i z honorem kontynuować tradycje: 
10 Pułku Dragonów 1938-1947
 
DECYZJA Nr 13/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie nadania nazwy wyróżniającej batalionowi zmechanizowanemu 10 Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka w Świętoszowie
 
... dla podkreślenia więzi łączących żołnierzy batalionu zmechanizowanego 10 Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka ze środowiskiem weteranów 10 pułku dragonów 1 Dywizji Pancernej, ustala się, co następuje:
 
1. Batalion zmechanizowany 10 Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka w Świętoszowie przyjmuje nazwę wyróżniającą „10 batalion zmechanizowany Dragonów”.
 
DECYZJA Nr 172/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiatkowej, oznaki rozpoznawczej i proporczyka na beret 10 batalionu zmechanizowanego Dragonów 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Swietoszowie
 
1. Wprowadza sie odznake pamiatkowa, zwana dalej „odznaka”, oznake rozpoznawcza, zwana dalej „oznaka” oraz proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem”, 10 batalionu zmechanizowanego Dragonów 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Swietoszowie.
 
DECYZJA Nr 175/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia dorocznego Swieta 10 batalionu zmechanizowanego Dragonów 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Swietoszowie
 
1. Ustanawia sie Swieto 10 batalionu zmechanizowanego Dragonów 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Swietoszowie w dniu 5 wrzesnia.
 
  
oznaka rozpoznawcza 10. bz w wersjach
 
proporczyk na beret 10. bz
 
BWP-1 podczas zajęć poligonowych (fot. z archiwum 10. BKPanc)
 
stara wersja oznaki 10. bz
 
STRUKTURA
 
- dowództwo i sztab 10.bz
  - kompania dowodzenia
  - 1.kompania zmechanizowana (kpt. Artur Niedźwiecki)
  - 2.kompania zmechanizowana (kpt. Wojciech Fałata, kpt. Wojciech Wołosiński, kpt. Anna Czajkowska-Małachowska)
  - 3.kompania zmechanizowana (kpt. Jacek Wróblewski, por. Waldemar Smętek)
  - 4.kompania zmechanizowana (kpt. Dariusz Pachocki, kpt. Szymon Kulas)
  - kompania wsparcia (kpt. Robert Tomczyk, por. Adam Andryszczak)
  - kompania logistyczna
 
W nawiasach podano dowódców kompanii, dowodzących na przestrzeni lat kompaniami.
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk Piotr Ząbkowski (? – IX.2005)
 - ppłk Grzegorz Kostrzewski (? - ?)
 - cz. p.o. kpt. Marek Rusek (? - ?)
 - cz. p.o. mjr Rafał Sznajderowicz (? - ?)
 - ppłk Michał Rohde ( ? -  18.IX.2015)
 - ppłk Wojciech Strzelecki (18.IX.2015 - 5.II.2018)
 - cz. p.o. mjr Michał Fabiszewski (5.II.2018 - 11.VI.2018)
 - ppłk Marek Fiałka (11.VI.2018 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
10.Brygada Kawalerii Pancernej im. gen. Stanisława Maczka (1995 – obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.