24. Batalion Ułanów im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Żółkiewskiego
/ 2. Batalion Czołgów /
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
2. Batalion Czołgów jest podstawowym pododdziałem bojowym 10. Brygady Kawalerii Pancernej i powstał wraz ze sformowaniem brygady w 1995 roku. Batalion był jednym z pierwszych które przyjmowały na uzbrojenie najnowocześniejsze wtedy w latach 90-tych w Wojsku Polskim czołgi PT-91 „Twardy”. W 2002 roku jednak Polska pozyskała czołgi Leopard 2A4 i wybrano 10. Brygadę Kawalerii Pancernej na ich użytkownika, 2. Batalion Czołgów został wobec tego wyposażany w ten czołg. 2. Batalion wydzielał swoich żołnierzy również do udziału w misjach poza granicami kraju, były to między innymi PKW Irak, PKW Afganistan. Batalion przez cały okres istnienia bierze udział również w ćwiczeniach brygadowych oraz krajowych, z ważniejszych warto wymienić: ćwiczenie „Manewr-08”, „Borsuk-13”.
 
Miejsce postoju batalionu – Świętoszów.
 
Czołg Leopard 2A4 przekracza przeszkodę po moście (fot. z archiwum 10. BKPanc)
 
Czołgi Leopard 2A4 podczas ćwiczeń (fot. z archiwum 10. BKPanc)
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 110/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 lipca 1995 r. w sprawie przejęcia i kontynuowania dziedzictwa tradycji przez 10 Brygadę Kawalerii Pancernej w Świętoszowie
 
p o l e c a m :
 
2. Batalionom czołgów 10 Brygady Kawalerii Pancernej kontynuować dziedzictwo tradycji:
2) 2 Batalionowi czołgów - 2 Pułku Pancernego
 
DECYZJA Nr 196/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez 2 Batalion Czołgów i Dywizjon Artylerii Samobieżnej 10 Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka w Świętoszowie
 
1. 2 Batalion Czołgów 10 Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka przejmuje dziedzictwo i z honorem kontynuuje tradycje:
 
1) 214 Pułku Armii Ochotniczej (1920);
2) 24 Pułku Ułanów (1921-1947).
 
DECYZJA Nr 235/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie nadania nazwy wyróżniającej i imienia patrona 2 batalionowi czołgów 10 Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka w Świętoszowie
 
1. 2 batalion czołgów 10 Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka w Świętoszowie:
 
1) przyjmuje imię Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Żółkiewskiego;
2) przyjmuje nazwę wyróżniającą — „24 batalion ułanów”.
 
DECYZJA Nr 236/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej i proporczyka na beret 2 batalionu czołgów 10 Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka w Świętoszowie
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką” i proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem” 2 batalionu czołgów 10 Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka w Świętoszowie.
 
DECYZJA Nr 278/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie ustanowienia dorocznego Swieta 2 batalionu czołgów 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Swietoszowie
 
1. Ustanawia sie doroczne Swieto 2 batalionu czołgów 10 Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka w Swietoszowie w dniu 6 lipca.
 
oznaka rozpoznawcza 2. bcz w wersjach
 
proporczyk na beret żołnierzy 2. bcz
 
Czołg Leopard 2A4 z 2. bcz , na wieży widoczny przykład malowana odznaki batalionu (fot. z archiwum 10. BKPanc)
 
Czołg Leopard 2A4 podczas ćwiczeń (fot. z archiwum 10. BKPanc)
 
STRUKTURA
 
- dowództwo i sztab 2.bcz
  - kompania dowodzenia
  - 5. kompania czołgów (kpt. Adam Piernikowski, kpt. Marcin Stefański, kpt. Marcin Wdowiak)
  - 6. kompania czołgów (kpt. Radosław Becherowski, kpt. Łukasz Jakowiec)
  - 7. kompania czołgów (por. Dariusz Ostrowski, por. Andrzej Gorczyca)
  - 8. kompania czołgów (kpt. Arkadiusz Czajkowski, kpt. Adam Tupaj (2013))
  - kompania logistyczna (kpt. Marcin Soja)
 
W nawiasach podano dowódców kompanii, dowodzących na przestrzeni lat kompaniami.
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk Dariusz Pawłowski ( ? – IX.2005 )
 - ppłk Artur Łagoda ( ? - ? )
 - cz. p.o. kpt. Sławomir Jędrzejczak ( ? – VII.2011 )
 - ppłk Jarosław Górowski ( VII.2011 - )
 
PODPORZĄDKOWANIE
10. Brygada Kawalerii Pancernej im. gen. Stanisława Maczka (1995 – obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.