1.Batalion Czołgów
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
1. Batalion Czołgów jest podstawowym pododdziałem bojowym 10. Brygady Kawalerii Pancernej i powstał wraz ze sformowaniem brygady w 1995 roku. Batalion był jednym z pierwszych które przyjmowały na uzbrojenie najnowocześniejsze wtedy w latach 90-tych w Wojsku Polskim czołgi PT-91 „Twardy”. W 2002 roku jednak Polska pozyskała czołgi Leopard 2A4 i wybrano 10. Brygadę Kawalerii Pancernej na ich użytkownika, 1. Batalion Czołgów był pierwszym wyposażanym w ten czołg. W 2005, 2007 i 2008 roku batalion wyróżniono tytułem honorowym „Wzorowy Pododdział Wojsk Lądowych” za wyniki w szkoleniu, dyscyplinie za lata 2004, 2006 i 2007. W listopadzie 2005 roku wybrane załogi z 1. Batalionu Czołgów wzięły udział w mistrzostwach załóg czołgów Leopard 2 organizowanych w Szwajcarskiej miejscowości Thun. Był to pierwszy start Polaków w takiej imprezie i odnieśli oni od razu bardzo duży sukces, gdyż załoga wystawiona przez 4. kompanię czołgów 1. bcz zajęła 1. miejsce w klasyfikacji załóg. Następnie odbyły się zawody w klasyfikacji krajów, gdzie każde państwo wystawiało po dwie załogi i znowu świetny wynik gdyż załoga 4. kompanii czołgów zajęła 2. miejsce przegrywając w finale z reprezentacją Niemiec. Kolejne zawody w Szwajcarii w których udział wzięły załogi 1. bcz odbyły się w dniach 3-7 lipca 2007 roku, niestety tym razem w klasyfikacji załóg nie odnieśliśmy większego sukcesu, jednak załoga batalionu doszła do finału w kategorii państw i w finale pokonała Niemcy, zdobywając złoty medal. 1. Batalion wydzielał swoich żołnierzy również do udziału w misjach poza granicami kraju, były to między innymi PKW Irak, PKW Afganistan (VIII zmiana). Batalion bierze udział również w ćwiczeniach brygadowych oraz krajowych, jak np. „Anakonda-12”.
 
Miejsce postoju batalionu – Świętoszów.
 
Czołg Leopard 2A4 na zamaskowanym stanowisku (fot. z archiwum 10. BKPanc)
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 110/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 lipca 1995 r. w sprawie przejęcia i kontynuowania dziedzictwa tradycji przez 10 Brygadę Kawalerii Pancernej w Świętoszowie
 
p o l e c a m :
 
2. Batalionom czołgów 10 Brygady Kawalerii Pancernej kontynuować dziedzictwo tradycji:
1) 1 Batalionowi czołgów - 1 Pułku Pancernego
 
oznaka na beret noszona przez żołnierzy 1. bcz
 
Czołg Leopard 2A4 z 1. bcz , na wieży widoczna odznaka batalionu oraz w środkowej części więzy odznaka stosowana na pojazdach jednostek 11. Dywizji Kawalerii Pancernej – tzw. „wiewióra” (fot. z archiwum 10. BKPanc)
 
DECYZJA Nr 156/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 1. Batalionu Czołgów 10. Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, 1. Batalionu Czołgów 10. Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka.
2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
1. BATALIONU CZOŁGÓW 10. BRYGADY KAWALERII PANCERNEJ
im. gen. broni Stanisława Maczka  ==w y c i ą g==
 
2. Odznaka jest repliką historycznej odznaki 1. Pułku Pancernego, którego tradycje zgodnie z decyzją nr 110/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lipca 1995 r. . w sprawie przejęcia i kontynuowania dziedzictwa tradycji przez 10 Brygadę Kawalerii Pancernej w Świętoszowie (Dz. Roz. MON poz. 98, kultywuje 1. Batalionu Czołgów 10. Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka. Odznaka ma kształt krzyża, na który nałożona jest sylwetka czołgu Crusader widzianego z boku. Na czołgu wytłoczona jest cyfra „1”, nawiązująca do numeru pododdziału. Odznaka wykonana jest z białego polerowanego metalu. Czołg z metalu oksydowanego.
 
DECYZJA Nr 364/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia proporczyka na beret żołnierzy 1. Batalionu Czołgów 10. Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz 2014 poz. 933), w związku z § 34 pkt 4 lit. b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się proporczyk na beret żołnierzy 1. Batalionu Czołgów 10. Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka, zwany dalej „proporczykiem”.
 
WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET ŻOŁNIERZY 1. BATALIONU CZOŁGÓW
10. BRYGADY KAWALERII PANCERNEJ im. gen. broni Stanisława Maczka
 
DECYZJA Nr 235/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 1. Batalionu Czołgów 10. Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 1. Batalionu Czołgów 10. Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka.
2. Zatwierdza się wzory oznak, stanowiące załączniki Nr 1 i Nr 2 do decyzji.
3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
1. BATALIONU CZOŁGÓW 10. BRYGADY KAWALERII PANCERNEJ
IM. GEN. BRONI STANISŁAWA MACZKA NA MUNDUR WYJŚCIOWY
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
1. BATALIONU CZOŁGÓW 10. BRYGADY KAWALERII PANCERNEJ
IM. GEN. BRONI STANISŁAWA MACZKA NA MUNDUR POLOWY
 
godło malowane na pojazdach batalionu
 
STRUKTURA
 
- Dowództwo i sztab 1.bcz
  - kompania dowodzenia (kpt. Krzysztof Kaczmarek [2014])
  - 1. kompania czołgów (kpt. Krzysztof Kacperek [2005-2006], kpt. Jerzy Biryłko [2007], kpt. Renart Skrzypczak [?-IX.2012], kpt. Marek Łągiewka [XII.2012-?]) 
  - 2. kompania czołgów (kpt. Paweł Michalski [2004-2005], kpt. Łukasz Makowski [2009-VI.2012], por. Jarosław Łoboś [2014])
  - 3. kompania czołgów (kpt. Przemysław Berniker [2006], por. Bartosz Fedorowicz [2009-2011]
  - 4. kompania czołgów (por. Daniel Borkowski [2006], por. Sebastian Krajnik [2008], kpt. Marek Kuczyński [2012])
  - kompania logistyczna (kpt. Paweł Madej (VIII.2014-obecnie))
 
W nawiasach podano dowódców pododdziałów byłych i obecnych.
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk Jan Rydz ( ? - ? )
 - ppłk Wiesław Knap ( 1.VII.2004 – 12.XI.2007 )
 - ppłk Arkadiusz Mikołajczyk ( ? – 10.VIII.2010 )
 - cz. p.o. kpt. Łukasz Markowski ( 10.VIII.2010 - ? )
 - ppłk Bogdan Rycerski ( ? – 13.II.2012 )
 - mjr Zbigniew Marchlewicz ( ? - ? )
 - ppłk Paweł Michalski ( ? – 2.V.2016)
 - ppłk Renart Skrzypczak (2.V.2016 - 5.II.2018)
 - mjr Jerzy Biryłko (5.II.2018 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
10. Brygada Kawalerii Pancernej im. gen. Stanisława Maczka (1995 – obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.