9.Brygada Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych im. gen. dyw. Wiktora Thommée
 

 
RYS HISTORYCZNY
 
                 9.Brygadę Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych /DGRSZ/ sformowano na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr Z-31/Org./P1 z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie sformowania dowództwa 9 Brygady Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, formowanie brygady przeprowadzono w drugiej połowie 2013 roku, formalnie terminem sformowania jednostki był 31 grudnia 2013 roku. Następnie na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr PF-37/Org./P1 z dnia 17 września 2013 r. w sprawie zmiany podporządkowania jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych RP  z dniem 1 stycznia 2014 roku podporządkowano brygadzie pięć jednostek (bdow DWLąd, 5.bdow, 6.bdow SP, CWTiD MW oraz CWSD DGRSZ) przyjętych z Rodzajów Sił Zbrojnych  oraz 1 marca 2014 roku 9.bdow z 15.BWD. Do głównych zadań brygady należy zabezpieczenie procesów dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, głównymi zadaniami brygady i jednostek jej podporządkowanych jest zapewnienie łączności, sprawnego działania systemów informatycznych DGRSZ. Na czas „W” brygada i jednostki jej podporządkowane zapewniają rozwinięcie Stanowisk Dowodzenia Dowództw. Miejscem postoju brygady są Białobrzegi, ale brygada ma także podporządkowane jednostki w innych częściach kraju. W październiku 2017 roku, w związku ze zmianami organizacyjnymi w Wojskach Lądowych, ze składu brygady wyłączono 9.Batalion Dowodzenia w m. Białobrzegi i przekazano go w podporządkowanie do 16.Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Z dniem 15 lipca 2019 roku ze składu brygady wyłączono Batalion Dowodzenia Wielonarodowej Brygady w Lublinie i podporządkowano go pod nowo formowaną 19.Brygadę Zmechanizowaną w Lublinie.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 99/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret Dowództwa 9. Brygady Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
 
1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, oraz proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem”, Dowództwa 9. Brygady Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
 
  
oznaka rozpoznawcza 9.BWD (wersje wyjściowa i polowa)
 
proporczyk na beret 9.BWD
 
DECYZJA Nr 176/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Dowództwa 9. Brygady Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, Dowództwa 9. Brygady Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ DOWÓDZTWA 9. BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA DOWÓDZTWA GENERALNEGO RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH /Wyciąg/
 
3. Odznaka ma kształt krzyża maltańskiego z obramowaniem w kolorze oksydowanego srebra. Ramiona krzyża są emaliowane w barwach wojsk łączności i informatyki: barwa granatowa (górne i dolne), barwa czarna (lewe i prawe). Na ramionach krzyża umieszczony jest skrót nazwy Brygady - „9 BWD”. W centralnej części krzyża znajduje się wizerunek orła stylizowanego na orła Ministerstwa Obrony Narodowej. Za wizerunkiem orła, pomiędzy ramionami krzyża umieszczone są dwie, skrzyżowane błyskawice - barwy złocistej.
 
DECYZJA Nr 26/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ustanowienia Święta Dowództwa 9. Brygady Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
 
1. Ustanawia się Święto Dowództwa 9. Brygady Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w dniu 18 października.
 
STRUKTURA
 
 - Dowództwo 9.Brygady Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych – Białobrzegi
 
Jednostki podporządkowane
 
  - Batalion Dowodzenia Dowództwa Wojsk Lądowych im. ppor. Stefana Szuby - Warszawa
  - 5.Batalion Dowodzenia im. gen. dyw. Stanisława Hallera - Kraków
  - 6.Batalion Dowodzenia SP - Śrem
  - Batalion Dowodzenia Marynarki Wojennej im. płk Kazimierza Pruszkowskiego - Wejherowo
  - Centrum Wsparcia Systemów Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych - Białobrzegi
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk Ireneusz Szkolniak (10.X.2013 – 28.IV.2015)
 - cz. p.o. płk Piotr Adamski (28.IV.2015 - 1.X.2015)
 - płk dypl. Zygmunt Malec (1.X.2015 - 29.XI.2016)
 - płk Piotr Waniek (29.XI.2016 - 7.IX.2023)
 - płk Andrzej Kwaśnik (7.IX.2023 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do spraw Wdrażania Nowego Systemu Zarządzania, Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP (IX.2013 – 31.XII.2013)
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (1.I.2014 – obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.