W dniach 25-26 lutego br. na lotnisku 7 dywizjonu lotniczego w Nowym Glinniku zostało przeprowadzone szkolenie metodyczne, którego celem było ujednolicenie szkolenia lotniczego przez wszystkich pilotów-instruktorów śmigłowców W3W/A Sokół w 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej.
 
W szkoleniu brali udział tylko piloci – instruktorzy oraz piloci metodycy. Całość zajęć została podzielona na dwie części: teoretyczną oraz praktyczną. W ramach pierwszej teoretycznej części, jako wstępne przygotowanie do lotów metodycznych przeprowadzone zostały zgodnie z Instrukcją Organizacji Lotów zajęcia dotyczące bezpieczeństwa wykonywania lotów, metodycznych wskazówek wykonywania poszczególnych faz lotu, jak również doskonalenia umiejętności poszczególnych pilotów w roli pilota-instruktora.
 
W drugim dniu na podstawie przeprowadzonych dzień wcześniej zajęć były wykonywane loty metodyczne. Celem wszystkich tych lotów praktycznych było ujednolicenie sposobu wykonywania całości ćwiczeń oraz procedur. Każdy z uczestników wykonywał swoje loty w roli instruktora, gdzie w rolę szkolonego pilota wcielał się pilot – metodyk, którego zadaniem było stwarzanie pilotom-instruktorom sytuacji, z jakimi mogą się spotkać w codziennym szkoleniu personelu latającego. Całość ćwiczenia praktycznego wykonywana była zgodnie z planem szkolenia lotniczego. Elementem kończącym dwudniowe zajęcia, dla każdego z pilotów-instruktorów, był lot egzaminacyjny do strefy. Korespondencja lotnicza była prowadzona w języku angielskim.
 
Autor tekst: por. Tomasz Pierzak
Autor zdjęć: por. Tomasz Pierzak