KALENDARIUM WYDARZEŃ 2014 – ZMIANY PERSONALNE
 
01.01.14 – Dowódcą nowo sformowanego Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych zostaje gen. broni pil. Lech Majewski
 
01.01.14 – Inspektorem Wojsk Specjalnych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych zostaje gen. bryg. Piotr Patalong
 
01.01.14 – Dowódcą nowo sformowanego Dowództwa Sił Specjalnych zostaje gen. bryg. Jerzy Gut
 
01.01.14 – zmiana na stanowisku Dowódcy Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej, odchodzi kmdr por. Robert Kozacki wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Komendanta CSMW -> nowy Komendant OSŻ MW – kmdr por. Maciej Osika
 
01.01.14 – zmiana dowodzenia w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej, odchodzi kmdr dypl. Zenon Juchniewicz przechodzący na emeryturę -> nowy Komendant CSMW – kmdr Robert Kozacki
 
01.01.14 – zmiana dowodzenia w 2.Skrzydle Lotnictwa Taktycznego, odchodzi gen. bryg. pil. Włodzimierz Usarek wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Dowódcy Centrum Operacji Powietrznych-Dowództwa Komponentu Powietrznego -> nowy dowódca 2.SLT – płk pil. Dariusz Malinowski
 
01.01.14 – zmiana dowodzenia w Centrum Operacji Powietrznych-Dowództwie Komponentu Powietrznego, odchodzi gen. dyw. pil. Jan Śliwka wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Inspektora Sił Powietrznych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych -> nowy dowódca COP-DKP – gen. bryg. pil. Włodzimierz Usarek
 
01.01.14 – zmiana Dowódcy Garnizonu Kraków – dowodzący dotychczas Dowódca 2.KZ-DKL gen. bryg. Andrzej Knap przekazuje dowodzenie Garnizonem Kraków – dowodzenie przejmuje Dowódca 6.BPD gen. bryg. Andrzej Joks
 
01.01.14 – zmiana dowodzenia w 12.Brygadzie Zmechanizowanej, odchodzi gen. bryg. Andrzej Tuz -> nowy dowódca 12.BZ – płk Dariusz Górniak
 
07.01.14 – zmiana dowodzenia w 12.Dywizjonie Trałowców, odchodzi kmdr por. Andrzej Wojtkowiak -> nowy dowódca 12.dtr – kmdr por. Krzysztof Szumlicki
 
07.01.14 – zmiana dowodzenia w 1.Batalionie Zmechanizowanym 15.BZ, odchodzi ppłk Dariusz Kryński wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Szkolenia w 9.BKPanc -> czasowo obowiązki dowódcy 1.bz 15.BZ pełnił będzie mjr Adam Krysiak
 
20.01.14 – zmiana dowodzenia w 3.Eskadrze Lotniczej 31.BLT, nowy dowódca 3.elt 31.BLT – ppłk Paweł Marcinkowski
 
22.01.14 – zmiana dowodzenia w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, odchodzi płk Tomasz Połuch wyznaczony na stanowisko komendanta OSŻW w Warszawie -> czasowo obowiązki komendanta OSŻW w Mińsku Mazowieckim pełnił będzie ppłk Jacek Kazimierski
 
23.01.14 – zmiana dowodzenia w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Warszawie, czasowo pełniący obowiązki komendanta OSŻW ppłk Tomasz Szoplik przekazuje dowodzenie -> nowy komendant OSŻW w Warszawie – płk Tomasz Połuch
 
27.01.14 – zmiana dowodzenia w 1.Batalionie Zmechanizowanym 15.BZ, czasowo pełniący obowiązki Dowódcy 1.bz 15.BZ mjr Adam Krysiak przekazuje dowodzenie -> nowy Dowódca 1.bz 15.BZ – ppłk Arkadiusz Kujawa
 
28.01.14 – zmiana dowodzenia w Batalionie Reprezentacyjnym WP, odchodzi ppłk Wojciech Erbel wyznaczony do dalszej służby w Dowództwie Garnizonu Warszawa -> nowy dowódca brepr WP – ppłk Leszek Szcześniak
 
28.01.14 – zmiana dowodzenia w Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Żaganiu, odchodzi płk Jerzy Żołudź wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Oddziału Profilaktyki w Zarządzie Prewencji Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej -> nowy komendant OŻW w Żaganiu – płk Tomasz Kajzer
 
31.01.14 – zmiana dowodzenia w WKU Suwałki, odchodzi ppłk Rajmund Gieros -> nowy komendant WKU Suwałki – ppłk Grzegorz Konopko
 
31.01.14 – zmiana dowodzenia w 32.Bazie Lotnictwa Taktycznego, odchodzi płk pil. Krystian Zięć odchodzący na emeryturę -> nowy Dowódca 32.BLT – płk pil. Ireneusz Nowak
 
01.02.14 – zmiana dowodzenia w 21.Centralnym Poligonie Lotniczym, odchodzi ppłk Bogdan Wojciechowski który przechodzi na emeryturę -> nowy komendant 21.CPL – ppłk Henryk Chmiel
 
03.02.14 – zmiana dowodzenia w 1.Batalionie Dowodzenia 15.BWD, odchodzi ppłk Robert Krupa wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Sztabu 15.BWD -> nowy dowódca 1.bdow 15.BWD – ppłk Mariusz Stefaniak
 
05.02.14 – zmiana dowodzenia w 3.Skrzydle Lotnictwa Transportowego, odchodzi płk pil. Sławomir Żakowski wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Zastępcy Dowódcy COP-DKP -> nowy dowódca 3.SLTr – płk pil. Mirosław Jemielniak
 
10.02.14 – zmiana dowodzenia w Rejonowym Zarządzie Infrastruktury w Gdyni, czasowo pełniący obowiązki szefa RZI Gdynia płk Dariusz Sawka zostaje nowym Szefem RZI Gdynia
 
12.02.14 – zmiana dowodzenia w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, czasowo pełniący obowiązki komendanta OSŻW ppłk Jacek Kazimierski przekazuje dowodzenie -> nowy komendant OSŻW w Mińsku Mazowieckim – płk Tomasz Szoplik
 
13.02.14 – zmiana dowodzenia w 8.Flotylli Obrony Wybrzeża, odchodzi kontradm. Krzysztof Teryfter -> czasowo obowiązki dowódcy 8.FOW pełnił będzie kmdr Zygmunt Białogłowski
 
17.02.14 – zmiana dowodzenia w 25.Brygadzie Kawalerii Powietrznej, odchodzi gen. bryg. Marek Sokołowski wyznaczony na stanowisko Zastępcy Dowódcy 16.DZ -> czasowo obowiązki dowódcy 25.BKPow obejmuje płk Adam Grela
 
17.02.14 – zmiana dowodzenia na okręcie ORP „Resko”, nowy dowódca ORP „Resko” – kmdr ppor. Sławomir Góra
 
17.02.14 – zmiana dowodzenia w 11.Dywizji Kawalerii Pancernej, odchodzi gen. dyw. Janusz Adamczak wyznaczony na stanowisko Dowódcy 2.Korpusu Zmechanizowanego-Dowództwa Komponentu Lądowego -> nowy dowódca 11.DKPanc – gen. bryg. Jarosław Mika
 
19.02.14 – zmiana dowodzenia w 2.Korpusie Zmechanizowanym-Dowództwie Komponentu Lądowego, czasowo pełniący obowiązki dowódcy 2.KZ-DKLąd gen. bryg. Andrzej Knap przekazuje dowodzenie nowemu dowódcy -> nowy dowódca 2.KZ-DWLąd gen. dyw. Janusz Adamczak
 
25.02.14 – zmiana dowodzenia w 1.Brygadzie Lotnictwa Wojsk Lądowych, odchodzi gen. bryg. Krzysztof Mitręga wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Zastępcy Dowódcy 12.DZ -> nowy dowódca 1.BLWL – gen. bryg. pil. Dariusz Wroński
 
28.03.14 – zmiana dowodzenia na okręcie ORP „Śniardwy”, odchodzi kpt. mar. Adrian Dzióbek -> nowy dowódca ORP „Śniardwy” – kpt. mar. Rafał Miętkiewicz
 
28.03.14 – zmiana dowodzenia w 7.Batalionie Kawalerii Powietrznej, czasowo pełniący obowiązki dowódcy mjr Piotr Wrona przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 7.bkpow – ppłk Piotr Gołos
 
31.03.14 – zmiana dowodzenia w 9.Pułku Rozpoznawczym, odchodzi płk dypl. Wiesław Marszałek -> nowy dowódca 9.pr – płk dypl. Tomasz Łysek
 
01.04.14 – zmiana na stanowisku Dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej, odchodzi kmdr por. Andrzej Nowak przeniesiony do rezerwy kadrowej -> nowy Dyrektor Muzeum MW – Pan Tomasz Miegoń
 
03.04.14 – zmiana dowodzenia w 3.Batalionie Dowodzenia 10.Pułku Dowodzenia – odchodzi ppłk Tomasz Majcherek wyznaczony do dalszej służby w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu
 
04.04.14 – zmiana dowodzenia w 8.Flotylli Obrony Wybrzeża, czasowo pełniący obowiązki dowódcy kmdr Zygmunt Białogłowski przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 8.FOW – kontradm. Jarosław Zygmunt
 
11.04.14 – zmiana dowodzenia w 6.Batalionie Powietrznodesantowym, odchodzi ppłk Mirosław Bryś -> nowy dowódca 6.bpd – ppłk Robert Kruz
 
14.04.14 – zmiana dowodzenia w 3.Kompanii Łączności 100.bł, odchodzi kpt. Piotr Zabronny wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Oficera Sekcji S-6 Dowództwa Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód -> nowy dowódca 3.kł 100.bł – kpt. Szymon Romanowski
 
23.04.14 – zmiana dowodzenia w 2.Batalionie Zmechanizowanym 15.BZ, odchodzi ppłk Sławomir Kułaga wyznaczony do dalszej służby na stanowisku dowódcy 1.bz 1.BPanc, czasowo obowiązki dowódcy 2.bz 15.BZ pełnił będzie mjr Tomasz Friske
 
25.04.14 – zmiana dowodzenia w 1.Batalionie Zmechanizowanym 1.BPanc, odchodzi ppłk Sławomir Lidwa wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Oficerów Łącznikowych w XV zmianie PKW Afganistan -> nowy dowódca 1.bz 1.BPanc – ppłk Sławomir Kułaga
 
09.05.14 – zmiana dowodzenia w 2.Batalionie Zmechanizowanym 15.BZ, czasowo pełniący obowiązki dowódcy 2.bz 15.BZ mjr Tomasz Friske przekazuje dowodzenie wyznaczonemu na etatowe stanowisko dowódcy -> nowy dowódca 2.bz 15.BZ – ppłk Marek Pieniak
 
12.05.14 – zmiana dowodzenia w 8.Bazie Lotnictwa Transportowego, odchodzi płk pil. Jacek Łazarczyk wyznaczony do dalszej służby w Centrum Operacji Powietrznych-Dowództwie Komponentu Powietrznego w Warszawie -> nowy dowódca 8.BLotTr – płk pil. Krzysztof Cur
 
15.05.14 – zmiana dowodzenia w 1.Batalionie Czołgów 1.BPanc, odchodzi ppłk Piotr Terebus -> nowy dowódca 1.bcz 1.BPanc – ppłk Paweł Pytko
 
23.05.14 – zmiana dowodzenia w 1.Bazie Lotnictwa Transportowego, odchodzi płk pil. Sławomir Mąkosa wyznaczony na podyplomowe studia polityki obronnej na Uniwersytecie Lotniczym w Maxwell (USA) -> czasowo obowiązki dowódcy 1.BLotTr pełnił będzie ppłk Piotr Hojnacki
 
23.05.14 – zmiana dowodzenia w Kompanii Logistycznej 31.brt, odchodzi kpt. Maciej Jurkanis wyznaczony do dalszej służby w Dowództwie 3.BRt -> nowy dowódca klog 31.brt – por. Piotr Gryszan
 
23.05.14 – zmiana dowodzenia w 33.Bazie Lotnictwa Transportowego, odchodzi płk dypl. pil. Mirosław Łusiarczyk -> nowy dowódca 33.BLTr – płk mgr inż. pil. Mieczysław Gaudyn
 
02.06.14 – zmiana dowodzenia w 26.Wojskowym Oddziale Gospodarczym, czasowo pełniący obowiązki Komendanta 26.WOG ppłk Wojciech Marglarczyk przekazuje dowodzenie -> nowy komendant 26.WOG – płk Rafał Smuszkiewicz
 
02.06.14 – zmiana dowodzenia w WKU Warszawa-Mokotów, odchodzi ppłk Krzysztof Kosirowski -> nowy komendant WKU Warszawa-Mokotów – ppłk Mariusz Muskus
 
05.06.14 – zmiana dowodzenia w Kompanii Logistycznej dplot 12.BZ, odchodzi kpt. Adam Jankowski wyznaczony do dalszej służby na stanowisku oficera Sekcji Szkolenia 56.BLot
 
09.06.14 – zmiana dowodzenia w Stołecznym Zarządzie Infrastruktury, na etatowe stanowisko szefa SZI wyznaczony zostaje płk Tomasz Mróz
 
09.06.14 – zmiana dowodzenia w 1.Bazie Lotnictwa Transportowego, czasowo pełniący obowiązki dowódcy 1.BLotTr ppłk Piotr Hojnacki przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 1.BLotTr – płk pil. Dariusz Tatarowski
 
10.06.14 – zmiana dowodzenia w 11.Wojskowym Oddziale Gospodarczym, odchodzi ppłk Piotr Calak wyznaczony do dalszej służby na stanowisku komendanta 18.WOG -> nowy komendant 11.WOG – ppłk Grzegorz Gotowicz
 
26.06.14 – zmiana dowodzenia w 10.Brygadzie Kawalerii Pancernej, odchodzi gen. bryg. Cezary Podlasiński -> nowy dowódca 10.BKPanc – płk Maciej Jabłoński
 
27.06.14 – zmiana dowodzenia w 1.Regionalnej Bazie Logistycznej, odchodzi płk Adam Polowy -> nowy komendant 1.RBLog – płk Sławomir Łach
 
01.07.14 – zmiana dowodzenia na okręcie ORP „Gopło”, odchodzi kmdr ppor. Artur Rożek wyznaczony do dalszej służby na stanowisku starszego specjalisty w Wydziale Oficerów Flagowych Inspektora Marynarki Wojennej
 
01.07.14 – zmiana dowodzenia w Dywizjonie Okrętów Bojowych, na stanowisko dowódcy dOB wyznaczony zostaje kmdr Tomasz Czapczyński
 
01.07.14 – zmiana dowodzenia w 1.Rejonie Wsparcia Teleinformatycznego SP, odchodzi ppłk Dariusz Przybylski wyznaczony na stanowisko Szefa Oddziału Systemów Teleinformatycznych CWT SP z jednoczesnym awansem do stopnia pułkownika, czasowo obowiązki Szefa 1.RWT SP pełnił będzie mjr Mariusz Wawrzyniak
 
01.07.14 – zmiana dowodzenia w Orkiestrze Wojskowej w Bytomiu, czasowo pełniący obowiązki dowódcy st. chor. szt. Paweł Szczot przekazuje dowodzenie, nowy dowódca OW w Bytomiu – por. Krystian Siwek
 
03.07.14 – zmiana dowodzenia w 3.Batalionie Dowodzenia 10.Pułku Dowodzenia -> na wolne stanowisko dowódcy batalionu wyznaczony zostaje ppłk Daniel Kowalewski
 
08.07.14 – zmiana dowodzenia w 5.Batalionie Dowodzenia, odchodzi ppłk Zbigniew Ryś -> czasowo obowiązki dowódcy 5.bdow pełnił będzie mjr Piotr Urbaś
 
08.07.14 – zmiana dowodzenia w Centrum Operacyjnym Ministra Obrony Narodowej, odchodzi płk Mirosław Banasik -> nowy szef CO MON – płk Piotr Nidecki
 
11.07.14 – zmiana dowodzenia w 13.Dywizjonie Trałowców, odchodzi kmdr por. Krzysztof Rybak wyznaczony do dalszej służby w Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy -> nowy dowódca 13.dTr – kmdr por. Piotr Sikora
 
16.07.14 – zmiana dowodzenia na okręcie ORP „Jamno”, na nowego dowódcę wyznaczony zostaje kmdr ppor. Krzysztof Miecznikowski
 
21.07.14 – zmiana dowodzenia w Batalionie Walki Elektronicznej 2.ORel, odchodzi ppłk Włodzimierz Puchała wyznaczony do dalszej służby w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych -> nowy dowódca bwe 2.ORel – ppłk dypl. Artur Bednarz
 
05.08.14 – zmiana dowodzenia w 25.Brygadzie Kawalerii Powietrznej, czasowo pełniący obowiązki dowódcy płk Adam Grela przekazuje dowodzenie brygadą, nowy dowódca 25.BKPow – płk dr Stanisław Kaczyński
 
15.08.14 – nominacja generalska – do stopnia generała awans otrzymuje gen. broni Mieczysław Gocuł – Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
 
15.08.14 – nominacja generalska – do stopnia generała broni awans otrzymuje gen. dyw. Janusz Adamczak – Dowódca 2. Korpusu Zmechanizowanego – Dowództwa Komponentu Lądowego
 
15.08.14 – nominacja generalska – do stopnia generała dywizji awans otrzymuje gen. bryg. Jarosław Mika – Dowódca 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego
 
15.08.14 – nominacja generalska – do stopnia generała dywizji awans otrzymuje gen. bryg. Marek Mecherzyński – Dowódca 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Bolesława Krzywoustego
 
15.08.14 – nominacja generalska – do stopnia generała dywizji awans otrzymuje gen. bryg. Piotr Patalong – Inspektor Wojsk Specjalnych
 
15.08.14 – nominacja generalska – do stopnia generała brygady awans otrzymuje płk Sławomir Żakowski – Zastępca dowódcy Centrum Operacji Powietrznych
 
15.08.14 – nominacja generalska – do stopnia generała brygady awans otrzymuje płk Piotr Nidecki – Szef Centrum Operacyjnego MON
 
15.08.14 – nominacja generalska – do stopnia generała brygady awans otrzymuje płk pil. Mirosław Jemielniak – Dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego
 
15.08.14 – nominacja generalska – do stopnia generała brygady awans otrzymuje płk Wojciech Kucharski – Dowódca 21. Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza
 
15.08.14 – nominacja generalska – do stopnia generała brygady awans otrzymuje płk Andrzej Kuśnierek – Dowódca 2. Brygady Zmechanizowanej Legionów im. marszałka Józefa Piłsudskiego
 
15.08.14 – nominacja generalska – do stopnia generała brygady awans otrzymuje płk Wojciech Lewicki – Dowódca 3. Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej
 
15.08.14 – nominacja generalska – do stopnia generała brygady awans otrzymuje płk pil. Dariusz Malinowski – Dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego
 
15.08.14 – nominacja generalska – do stopnia kontradmirała awans otrzymuje kmdr Mirosław Mordel – Dowódca 3. Flotylli Okrętów im. kmdr Bolesława Romanowskiego
 
15.08.14 – zmiana dowodzenia w Kompanii Logistycznej 1. Batalionu Czołgów 10. BKPanc – na etatowego dowódcę klog wyznaczony zostaje kpt. Paweł Madej
 
20.08.14 – zmiana dowodzenia w WKU Zamość, czasowo pełniący obowiązki komendanta mjr Bogusław PIĄTEK przekazuje dowodzenie -> nowy komendant WKU Zamość – ppłk Marek DANIELAK
 
22.08.14 – zmiana dowodzenia na okręcie ratowniczym ORP „Lech” – odchodzi kmdr ppor. Robert Pełnikowski -> nowy dowódca ORP „Lech” – kmdr ppor. Wojciech Prys
 
29.08.14 – zmiana dowodzenia w 44.Wojskowym Oddziale Gospodarczym, odchodzi ppłk Tomasz Hoffmann wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Komendanta 43.WOG -> nowy komendant 44.WOG – ppłk Artur Połczyński
 
01.09.14 – stanowisko dyrektora nowo sformowanego Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa obejmuje ppłk Leszek Stępień
 
01.09.14 – zmiana dowodzenia w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Zielonej Górze, czasowo pełniący obowiązki szefa WSzW Zielona Góra ppłk Waldemar Krupiński przekazuje dowodzenie – nowy Szef WSzW Zielona Góra – płk Roman Siciński
 
01.09.14 – zmiana dowodzenia w 43.Wojskowym Oddziale Gospodarczym, czasowo pełniący obowiązki komendanta 43.WOG ppłk Janusz Kruk przekazuje dowodzenie -> nowy komendant 43.WOG – płk Tomasz Hoffmann
 
08.09.14 – zmiana dowodzenia w Dowództwie Narodowego Elementu Wsparcia 1. BLog, odchodzi ppłk Jan Lipiński wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Zastępcy Komendanta 11. WOG – czasowo obowiązki dowódcy D-twa NEW pełnił będzie mjr Jacek Świder
 
15.09.14 – zmiana dowodzenia w Dywizjonie Dowodzenia 11. Pułku Artylerii, nowy dowódca ddow 11. pa – ppłk Marcin Zawodniak
 
22.09.14 – zmiana dowodzenia w 37. Dywizjonie Rakietowym Obrony Powietrznej, odchodzi ppłk Mirosław Grzybowski -> nowy dowódca 37.drOP – mjr Andrzej Stachurzewski
 
23.09.14 – zmiana dowodzenia w 33. Dywizjonie Rakietowym Obrony Powietrznej, odchodzi ppłk Marek Kuchnowski -> nowy dowódca 33.drOP – mjr Mariusz Czeczko (od 1.10.2014 – ppłk)
 
26.09.14 – zmiana dowodzenia w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, odchodzi płk Aureliusz Chyleński wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Oddziału Analiz Szkolenia CDiS SZ -> czasowo obowiązki komendanta CSAiU pełnił będzie ppłk Zbigniew Kowalski
 
03.10.14 – zmiana dowodzenia na okręcie podwodnym klasy Kobben ORP „Kondor” – odchodzi kmdr por. Robert Rachwał wyznaczony do dalszej służby jako dowódca okrętu podwodnego klasy Kobben ORP „Bielik” -> nowy dowódca ORP „Kondor” – kmdr ppor. Krzysztof Snarski
 
06.10.14 – zmiana dowodzenia w 1. Batalionie Czołgów 21.BSP – odchodzi ppłk Rafał Kowalik wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Sztabu 21.BSP -> nowy dowódca 1.bcz 21.BSP – ppłk Wiesław Szczepankiewicz
 
07.10.14 – zmiana dowodzenia na okręcie - trałowcu bazowym projektu 207P ORP „Hańcza” – nowy dowódca ORP „Hańcza” – por. mar. Jarosław Kwiatkowski
 
09.10.14 – zmiana dowodzenia w Dywizjonie Okrętów Wsparcia, odchodzi kmdr Krzysztof Jasiński wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Oddziału Morskich Systemów Walki w Inspektoracie Marynarki Wojennej -> nowy dowódca dOW – kmdr Albert Figat
 
09.10.14 – zmiana dowodzenia w 1.Batalionie Piechoty Zmotoryzowanej 12.BZ, nowy dowódca 1.bpzmot 12.BZ – ppłk Mariusz Ostapiak
 
13.10.14 – zmiana dowodzenia w Jednostce Wojskowej „Agat” - odchodzi płk Sławomir Berdychowski -> nowy dowódca JWA – płk Sławomir Drumowicz
 
13.10.14 – zmiana dowodzenia w 43. Batalionie Saperów FOW – odchodzi kmdr por. Kazimierz Babiński wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Inżynierii Morskiej w Dowództwie 3. FO -> nowy dowódca 43.bsap FOW – kmdr por. Mariusz Kuchta
 
20.10.14 – zmiana dowodzenia w 13.Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Grudziądzu, odchodzi płk Marian PIŁAT -> nowy komendant 13.WOG – płk Wojciech MARGLARCZYK
 
29.10.14 – zmiana dowodzenia w 3.Rejonie Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych w Krakowie, odchodzi ppłk dr inż. Marcin MAREK -> czasowo obowiązki komendanta 3.RWT SP pełnił będzie – mjr mgr inż. Krzysztof DUDEK
 
14.11.14 – zmiana dowodzenia w 41. Bazie Lotnictwa Szkolnego – odchodzi płk pil. Waldemar Gołębiowski wyznaczony do dalszej służby w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych -> nowy dowódca 41. BLSz – kmdr/płk pil. Paweł Smereka
 
14.11.14 – zmiana dowodzenia w Wojskowym Zarządzie Infrastruktury w Poznaniu – odchodzi płk Janusz Superczyński -> czasowo obowiązki Szefa WZI Poznań pełnił będzie ppłk Jacek Czernicki
 
16.11.14 – zmiana dowodzenia w 8. Pułku Przeciwlotniczym – odchodzi płk Zbigniew Zalewski -> czasowo obowiązki dowódcy 8.pplot pełnił będzie ppłk Andrzej Mentel
 
01.12.14 – na dowódcę nowo formowanej Morskiej Jednostki Rakietowej wyznaczony zostaje kmdr Roman Bubel
 
05.12.14 – zmiana dowodzenia w 2. Brygadzie Zmechanizowanej – odchodzi gen. bryg. Andrzej Kuśnierek wyznaczony do dalszej służby na stanowisku dowódcy 17. BZ -> nowy dowódca 2. BZ – płk Artur Pikoń
 
05.12.14 – zmiana dowodzenia w 17. Brygadzie Zmechanizowanej – odchodzi gen. bryg. Rajmund Andrzejczak wyznaczony do dalszej służby na stanowisku zastępcy dowódcy – szefa sztabu 12. DZ -> nowy dowódca 17. BZ – gen. bryg. Andrzej Kuśnierek
 
12.12.14 – zmiana dowodzenia w 4. Regionalnej Bazie Logistycznej – odchodzi płk Krzysztof Krużycki -> nowy komendant 4. RBLog – płk Andrzej Szponar
 
15.12.14 – zmiana dowodzenia w 1. Batalionie Strzelców Podhalańskich – odchodzi ppłk Tomasz Gdak wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Szkolenia 21. BSP -> nowy dowódca 1. bsp – ppłk Rafał Iwanek
 
15.12.14 – zmiana dowodzenia w Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych – czasowo pełniący obowiązki dyrektora CDiS kmdr Jarosław Hewelt przekazuje dowodzenie -> nowy dyrektor CDiS – płk dypl. Ryszard Romanowski
 
19.12.14 – zmiana dowodzenia w 1. Batalionie Zmechanizowanym 7.BOW – odchodzi ppłk Marcin Adamski -> nowy dowódca 1. bz  7. BOW – ppłk Radosław Wojciechowicz
 
22.12.14 – zmiana dowodzenia w 7.Batalionie Strzelców Konnych Wielkopolskich 17.BZ (2.bpzmot 17.BZ), odchodzi ppłk Rafał Miernik wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa w Inspektoracie Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych MON w Warszawie -> nowy dowódca 7.bSKW 17.BZ – ppłk Artur Barański
 
23.12.14 – zmiana dowodzenia w 23. Pułku Artylerii – odchodzi płk Andrzej Lorenc wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Wojsk Rakietowych i Artylerii 12. DZ -> nowy dowódca 23. pa – ppłk Paweł Świtalski
 
23.12.14 – zmiana dowodzenia w 2.Rejonie Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych w Bydgoszczy, odchodzi ppłk Wiesław TEREBA wyznaczony do dalszej służby na stanowisku komendanta 1.RWT SP -> czasowo obowiązki komendanta 2.RWT SP pełnił będzie mjr mgr inż. Michał LEDZION
 
30.12.14 – zmiana Dowódcy Garnizonu Bytom, obowiązki Dowódcy Garnizonu Bytom zdaje Szef WSzW Katowice - płk Krzysztof Radwan -> obowiązki Dowódcy Garnizonu Bytom przyjmuje Dowódca 34.drOP – ppłk Jerzy Flis
 
31.12.14 – zmiana dowodzenia w Wojskowym Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, odchodzi czasowo pełniący obowiązki płk Jerzy Maćkowiak przeniesiony do rezerwy kadrowej -> czasowo obowiązki dyrektora WCNJK pełnił będzie Pan Andrzej Krzeszowski
 

Please publish modules in offcanvas position.