KALENDARIUM WYDARZEŃ 2014 – ZMIANY ORGANIZACYJNE
 
01.01.14 – Decyzją MON Nr Z-36/Org./P1 z dnia 16 września 2013 r. rozformowuje się Dowództwo Wojsk Lądowych w Warszawie – jednostki podległe Dowódcy Wojsk Lądowych przechodzą w podporządkowanie Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z wyjątkiem jednostek wymienionych z inną zmianą podporządkowania
 
01.01.14 – Decyzją MON Nr Z-36/Org./P1 z dnia 16 września 2013 r. rozformowuje się Dowództwo Sił Powietrznych w Warszawie – jednostki podległe Dowódcy Sił Powietrznych przechodzą w podporządkowanie Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z wyjątkiem jednostek wymienionych z inną zmianą podporządkowania
 
01.01.14 – Decyzją MON Nr Z-36/Org./P1 z dnia 16 września 2013 r. rozformowuje się Dowództwo Marynarki Wojennej w Gdyni - – jednostki podległe Dowódcy Marynarki Wojennej przechodzą w podporządkowanie Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z wyjątkiem jednostek wymienionych z inną zmianą podporządkowania
 
01.01.14 – Decyzją MON Nr Z-36/Org./P1 z dnia 16 września 2013 r. rozformowuje się Dowództwo Wojsk Specjalnych w Krakowie – jednostki podległe Dowódcy Wojsk Specjalnych przechodzą w podporządkowanie Dowódcy Sił Specjalnych
 
01.01.14 – Decyzją MON Nr 422/MON z dnia 23 grudnia 2013 r. rozformowuje się Grupa Organizacyjna Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
 
01.01.14 – Decyzją MON Nr Z-36/Org./P1 z dnia 16 września 2013 r. sformowane zostaje Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie
 
01.01.14 – przeformowanie – Decyzją MON Nr Z-36/Org./P1 z dnia 16 września 2013 r. Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych w Warszawie przeformowuje się w Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie
 
01.01.14 – Decyzją MON Nr Z-36/Org./P1 z dnia 16 września 2013 r. sformowane zostaje Dowództwo Sił Specjalnych podporządkowane Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych
 
01.01.14 – Centrum Wsparcia Mobilnych Systemów Dowodzenia przeformowane zostaje w Centrum Wsparcia Systemów Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
 
01.01.14 – Decyzją MON Nr Z-31/Org./P1 z dnia 5 sierpnia 2013 r. sformowane zostaje Dowództwo 9.Brygady Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w Białobrzegach
 
01.01.14 – zmiana podporządkowania – Inspektorat Systemów Informacyjnych dotychczas podporządkowany Dyrektorowi Generalnemu MON przechodzi w podporządkowanie Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
 
01.01.14 – zmiana podporządkowania – Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych dotychczas podporządkowane Dowódcy Sił Powietrznych przechodzi w podporządkowanie Szefa Inspektoratu Systemów Informacyjnych
 
01.01.14 – zmiana podporządkowania – Decyzją MON Nr Pf-37/Org./P1 z dnia 17 września 2013 r. Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej dotychczas podporządkowane Dowódcy Marynarki Wojennej przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 9.Brygady Wsparcia Dowodzenia DGRSZ
 
01.01.14 – zmiana podporządkowania – Decyzją MON Nr Pf-37/Org./P1 z dnia 17 września 2013 r. 5.Batalion Dowodzenia dotychczas podporządkowany Dowódcy 2.Korpusu Zmechanizowanego – Dowództwa Komponentu Lądowego przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 9.Brygady Wsparcia Dowodzenia DGRSZ
 
01.01.14 – zmiana podporządkowania – Decyzją MON Nr Pf-37/Org./P1 z dnia 17 września 2013 r. 6.Batalion Dowodzenia Sił Powietrznych dotychczas podporządkowany Komendantowi Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 9.Brygady Wsparcia Dowodzenia DGRSZ
 
01.01.14 – zmiana podporządkowania – Decyzją MON Nr Pf-37/Org./P1 z dnia 17 września 2013 r. Batalion Dowodzenia Dowództwa Wojsk Lądowych dotychczas podporządkowany Dowódcy Wojsk Lądowych przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 9.Brygady Wsparcia Dowodzenia DGRSZ
 
01.01.14 – zmiana podporządkowania – Decyzją MON Nr Pf-37/Org./P1 z dnia 17 września 2013 r. Centrum Wsparcia Systemów Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych dotychczas podporządkowane Dowódcy Wojsk Lądowych przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 9.Brygady Wsparcia Dowodzenia DGRSZ
 
01.01.14 – zmiana podporządkowania – Klub 2.Korpusu Zmechanizowanego dotychczas podporządkowany Dowódcy 2.Korpusu Zmechanizowanego – Dowództwa Komponentu Lądowego przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 6.Brygady Powietrznodesantowej z jednoczesnym przeformowaniem i przemianowaniem na Klub 6.Brygady Powietrznodesantowej
 
01.01.14 – zmiana podporządkowania – Centrum Operacji Powietrznych-Dowództwo Komponentu Powietrznego dotychczas podporządkowane Dowództwu Sił Powietrznych przechodzi w podporządkowanie Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych
 
01.01.14 – zmiana podporządkowania – Centrum Operacji Morskich-Dowództwo Komponentu Morskiego dotychczas podporządkowane Dowództwu Marynarki Wojennej przechodzi w podporządkowanie Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych
 
01.01.14 – zmiana podporządkowania – Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych dotychczas podporządkowany Szefowi Sztabu Generalnego WP przechodzi w podporządkowanie Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
 
01.01.14 – zmiana podporządkowania – Szefostwo Wojsk Obrony Przeciwlotniczej dotychczas podporządkowane Szefowi Sztabu Generalnego WP przechodzi w podporządkowanie Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
 
01.01.14 – zmiana podporządkowania – Szefostwo Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia dotychczas podporządkowane Szefowi Sztabu Generalnego WP przechodzi w podporządkowanie Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
 
01.01.14 – zmiana podporządkowania – Szefostwo Inżynierii Wojskowej dotychczas podporządkowane Szefowi Sztabu Generalnego WP przechodzi w podporządkowanie Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
 
01.01.14 – zmiana podporządkowania – Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego dotychczas podporządkowane Dowódcy 4.Skrzydła Lotnictwa Szkolnego przechodzi w podporządkowanie Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
 
01.01.14 – przeformowanie i zmiana podporządkowania – Decyzją MON Nr Z-36/Org./P1 z dnia 16 września 2013 r. Klub Wojsk Lądowych w Warszawie przechodzi z podporządkowania Dowódcy Wojsk Lądowych i zostaje przeformowany w Klub Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych
 
01.01.14 – przeformowanie i zmiana podporządkowania – Decyzją MON Nr Z-36/Org./P1 z dnia 16 września 2013 r. Klub Sił Powietrznych w Warszawie przechodzi z podporządkowania Dowódcy Sił Powietrznych i zostaje przeformowany w Klub Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
 
01.01.14 – przeformowanie i zmiana podporządkowania – Zespół Wydawniczy Sił Powietrznych w Warszawie przechodzi z podporządkowania Dowódcy Sił Powietrznych i zostaje przeformowany w Zespół Wydawniczy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
 
01.01.14 – zmiana podporządkowania – Pracownia Psychologiczna Marynarki Wojennej dotychczas podporządkowana Dowództwu Marynarki Wojennej przechodzi w podporządkowanie Kierownika Centralnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Bydgoszczy
 
10.01.14 – przeformowanie – Dowództwo Sił Specjalnych zostaje przeformowane w Centrum Operacji Specjalnych–Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych oraz zmienia podporządkowanie z obecnego pod Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych na podporządkowanie pod Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych
 
25.01.14 – zmiana dyslokacji – Dowództwo i Sztab 2.Mazowieckiego Pułku Saperów przechodzi z kompleksu wojskowego KAZUŃ NOWY do kompleksu wojskowego przy ul.LEŚNA 1, NOWY DWÓR MAZOWIECKI
 
01.02.14 – Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 29 stycznia 2014 roku rozpoczyna działalność Polski Kontyngent Wojskowy do wzmocnienia sił Republiki Francuskiej w Republice Środkowoafrykańskiej – I zmianę PKW wystawiła 33.Baza Lotnictwa Transportowego
 
01.03.14 – zmiana podporządkowania – 2.Pułk Inżynieryjny dotychczas podporządkowany Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych przechodzi w podporządkowanie Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
 
01.03.14 – zmiana podporządkowania – Decyzją MON Nr Pf-37/Org./P1 z dnia 17 września 2013 r. 9.Batalion Dowodzenia dotychczas podporządkowany Dowódcy 15.Brygady Wsparcia Dowodzenia przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 9.Brygady Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Rodzajów Sił Zbrojnych
 
01.03.14 – zmiana podporządkowania – Drukarnia Wydawnictw Specjalnych SG WP dotychczas podporządkowana Szefowi Sztabu Generalnego WP przechodzi w podporządkowanie Dowódcy Garnizonu Warszawa
 
01.03.14 – zmiana podporządkowania – Decyzją MON Nr Pf-37/Org./P1 z dnia 17 września 2013 r. 1.Wojskowy Szpital Polowy dotychczas podporządkowany Szefowi Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia przechodzi w podporządkowanie Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
 
01.03.14 – zmiana podporządkowania – Decyzją MON Nr Pf-37/Org./P1 z dnia 17 września 2013 r. 2.Wojskowy Szpital Polowy dotychczas podporządkowany Szefowi Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia przechodzi w podporządkowanie Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
 
01.03.14 – zmiana podporządkowania – Decyzją MON Nr Pf-37/Org./P1 z dnia 17 września 2013 r. Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP dotychczas podporządkowane Szefowi Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia przechodzi w podporządkowanie Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
 
01.03.14 – zmiana podporządkowania – Decyzją MON Nr Pf-37/Org./P1 z dnia 17 września 2013 r. Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego dotychczas podporządkowane Szefowi Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia przechodzi w podporządkowanie Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
 
06.03.14 – zmiana podporządkowania – Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej dotychczas podporządkowany Szefowi Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia przechodzi w podporządkowanie Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
 
10.03.14 - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW EUFOR/MTT VII zmianie której trzon tworzą żołnierze 7.Brygady Obrony Wybrzeża, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca VI zmiany ppłk Jarosław Jalowski -> dowodzenie przyjmuje dowódca VII zmiany ppłk Krzysztof Karczewski
 
31.03.14 – przeformowanie – Centrum Operacji Powietrznych-Dowództwo Komponentu Powietrznego zostaje przeformowane na nową strukturę etatową
 
31.03.14 – przeformowanie – Centrum Operacji Morskich-Dowództwo Komponentu Morskiego zostaje przeformowane na nową strukturę etatową
 
15.04.14 - Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 11 kwietnia 2014 roku rozpoczyna działalność Polski Kontyngent Wojskowy „Orlik-5” który w litewskim Siauliai pełnił będzie dyżur w ramach misji NATO Air Policing – dyżur PKW rozpoczyna z dniem 1 maja 2014 i potrwa on do 31 sierpnia 2014 roku - PKW „Orlik-5” składa się głównie z sił lotniczych i zabezpieczenia 22.Bazy Lotnictwa Taktycznego, dowódcą PKW „Orlik-5” jest ppłk dypl. pil. Krzysztof Jan Stobiecki
 
29.04.14 – zmiana podporządkowania – 2.Korpus Zmechanizowany-Dowództwo Komponentu Lądowego dotychczas podporządkowany Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych przechodzi w podporządkowanie Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych
 
01.05.14 – Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 23 kwietnia 2014 roku rozpoczyna działalność Polski Kontyngent Wojskowy w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej – trzon I zmiany PKW wystawia Żandarmeria Wojskowa, dowódcą kontyngentu jest ppłk Adam Stręk
 
26.05.14 - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW KFOR XXX zmianie której trzon tworzą żołnierze 11.Pułku Artylerii, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca XXIX zmiany ppłk Tomasz Sawczuk -> dowodzenie przyjmuje dowódca XXX zmiany ppłk Krzysztof Brodecki
 
05.06.14 - rotacja PKW – oficjalne przekazanie PKW Afganistan XV zmianie której trzon tworzą żołnierze 10.Brygady Logistycznej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca XIV zmiany gen. bryg. Cezary Podlasiński -> dowodzenie przyjmuje dowódca XV zmiany płk Adam Słodczyk
 
01.07.14 – przeformowanie – 2.Korpus Zmechanizowany-Dowództwo Komponentu Lądowego przeformowuje się w Centrum Operacji Lądowych-Dowództwo Komponentu Lądowego
 
01.09.14 – Rozkazem Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Nr Z-184/Org. formuje się       18. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wejherowie, jednostka podporządkowana jest pod 1. Regionalną Bazę Logistyczną
 
15.09.14 - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW EUFOR/MTT VIII zmianie której trzon tworzą żołnierze 2.Brygady Zmechanizowanej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca VII zmiany ppłk Krzysztof Karczewski -> dowodzenie przyjmuje dowódca VIII zmiany mjr Andrzej Szybisty
 
01.10.14 – przeformowanie – Placówka Żandarmerii Wojskowej w Rzeszowie przeformowuje się w Wydział Żandarmerii Wojskowej w Rzeszowie, podporządkowanie pozostaje bez zmian
 
01.10.14 – zmiana podporządkowania – 11.Patrol Rozminowania dotychczas wchodzący w skład 1. Batalionu Składowania w Olsztynie przechodzi w podporządkowanie 9.Pułku Rozpoznawczego w Lidzbarku Warmińskim
 
01.10.14 – sformowanie – formuje się Batalion Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie – pierwszy dowódca kmdr por. Artur GAJDEMSKI
 
01.11.14 – sformowanie – formuje się Zespół Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym Marynarki Wojennej w Gdyni
 
01.11.14 – zmiana dyslokacji – WKU Suwałki przechodzi z obiektu przy ulicy PUŁASKIEGO 24 do obiektu przy ulicy WOJSKA POLSKIEGO 21a
 
01.12.14 - Decyzją MON Nr 21/Org./P1 z dnia 8 kwietnia 2014 r. formuje się Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa – instytucja ta podporządkowana będzie pod Departament Spraw Socjalnych
 
01.12.14 - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW KFOR XXXI zmianie której trzon tworzą żołnierze 8.Pułku Przeciwlotniczego, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca XXX zmiany ppłk Krzysztof Brodecki -> dowodzenie przyjmuje dowódca XXXI zmiany ppłk Dariusz Wojtkowiak
 
04.12.14 – zakończenie misji PKW – XV zmiana PKW Afganistan jest ostatnią zmianą w ramach ISAF
 
15.12.14 - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW EUFOR RCA II zmianie której trzon tworzą żołnierze Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej z Mińska Mazowieckiego, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca I zmiany ppłk Adam Stręk -> dowodzenie przyjmuje dowódca II zmiany płk Leon Stanoch
 
22.12.14 - Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 2014 roku rozpoczyna działalność Polski Kontyngent Wojskowy „Orlik-6” który w litewskim Siauliai pełnił będzie dyżur w ramach misji NATO Air Policing – dyżur PKW rozpoczyna z dniem 22 grudnia 2014 i potrwa on do 15 maja 2015 roku - PKW „Orlik-6” składa się głównie z sił lotniczych i zabezpieczenia 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego, dowódcą PKW „Orlik-6” jest ppłk pil. Piotr Iwaszko
 
31.12.14 – rozformowanie – rozformowaniu ulegają Warsztaty Techniczne w Lublinie, siły i środki po WT Lublin zostają włączone do nowo sformowanych RWT Rzeszów
 
31.12.14 – rozformowanie – rozformowaniu ulega Dowództwo Narodowego Elementu Wsparcia „Ziemi Mogileńskiej” (JW 1199) 1. Brygady Logistycznej w Bydgoszczy
 
31.12.14 – rozformowanie – rozformowaniu ulega Gdyński Oddział Zabezpieczenia MW (JW 4024) w Gdyni
 
31.12.14 – rozformowanie – rozformowaniu ulega Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie