Od 2008 roku w strukturze batalionu zmechanizowanego 10 Brygady Kawalerii Pancernej (10BKPanc), w kompanii wsparcia funkcjonuje pluton przeciwpancerny. To właśnie ten pluton od 2011 roku wyposażony jest w jedną z najnowocześniejszych wyrzutni rakiet PPK SPIKE.
 
Pluton przeciwpancerny liczy 21 żołnierzy, w tym jedną drużynę przeznaczoną na czas wojny. Początkowo posiadał w swoim zasobie wyrzutnię przeciwpancernych pocisków kierowanych 9P133 na BRDM 2. Od dwóch lat wyposażony jest w 6 wyrzutni SPIKE.
 
Do tej pory wykonano kilka strzelań bojowych. Między innymi 6 grudnia 2012 roku na świętoszowskim poligonie pluton wykonał strzelania z PPK SPIKE w trybie dziennym (CCD) i termalnym (IR). Następnie 26 marca 2013 roku strzelanie bojowe z PPK SPIKE w trybie dziennym zostało wykonane z okna specjalnie wybudowanej makiety domu na poligonie Kijewo w Centrum Szkolenia i Uzbrojenia Artylerii w Toruniu.
 
3 grudnia br. kolejne zadanie 1 PPK SPIKE w trybie CCD zrealizowano na Wzgórzu Prezydenckim w Świętoszowie. Wszystkie strzelania wykonane amunicją bojową zostały wykonane na ocenę bardzo dobrą.
 
Pluton przeciwpancerny jest wyposażony dodatkowo w trenażer wewnętrzny IDT oraz trenażer zewnętrzny ODT. Posiada również makietę gabarytowo-masową, która służy do treningów operatorów w wykonywaniu norm czasowych, np. składanie i rozkładanie zestawu lub zajmowanie stanowiska ogniowego na czas.
 
Dodatkowo każda wyrzutnia jest wyposażona w noszak do jej przenoszenia oraz noszak do przenoszenia pocisków.
 
W skład zestawu wchodzi CLU - zespół sterowania, który służy do obserwacji, wykrywania i wycelowania w cel, a także aktywacji i odpalenia pocisku. CLU umożliwia ciągłe sterowanie pociskiem w czasie jego lotu.
 
SPIKE wyposażony jest w TS - kamerę termalną. Celownik termalny jest przyłączony do zespołu sterowania wyrzutni jako dodatkowy moduł, który jest wykorzystywany do strzelań w warunkach nocnych oraz słabej widoczności, a także do obserwacji i wykrywania celu w podczerwieni.
 
Trójnóg będący także na wyposażeniu plutonu umożliwia wygodne ustawienie zestawu do pozycji strzeleckiej w warunkach polowych. Pozwala operatorowi na obracanie zestawem w azymucie i elewacji tak, aby mógł zlokalizować cel.
 
Przeciwpancerny pocisk kierowany SPIKE – LR, wchodzący w skład zestawu PPK SPIKE jest przeznaczony do niszczenia środków pancernych i opancerzonych oraz innych szczególnie ważnych celów (np. wozy dowodzenia). Pocisk SPIKE – LR, zwany również SPIKE – DUAL jest naprowadzany automatycznie i cechuje się wysokim prawdopodobieństwem trafienia oraz dużą odpornością na zakłócenia. Umożliwia on strzelanie w trzech trybach: „Wystrzel i zapomnij”, „Wystrzel i steruj” oraz „Wystrzel, obserwuj i koryguj”.
 
Zespół sterowania razem z celownikiem termowizyjnym umożliwia strzelanie pociskami SPIKE – LR w nocy i w warunkach ograniczonej widoczności.
 
Zaletą zestawu jest możliwość zwalczania celów ukrytych znajdujących się w odległości do 4000 m od wyrzutni (stanowiska ogniowego).
 
Zestaw ppk SPIKE – dane techniczne
 
Zasięg
200 do 4,000 metrów
Przebicie
Podstawowe środki ogniowe wyposażone w pancerz reaktywny  lub bez pancerza
Trajektoria
Trajektoria wysoka (HT)
Trajektoria niska (LT)
Tryb wystrzel
i zapomnij (F&F)
Automatyczne śledzenie umożliwia operatorowi przetrwanie na polu walki i zapewnia dużą szybkostrzelność
Tryb wystrzel, obserwuj i koryguj (F&O)
Lock-Updates
(z korektą punktu automatycznego śledzenia
Korekta położenia punktu celowania. Zwiększone prawdopodobieństwo trafienia w cel i możliwość oceny skutków trafienia. Zmiana celu w czasie lotu pocisku
Manual
(z ręcznym prowadzeniem pocisku)
Wystrzelenie pocisku bez przechwycenia celu. Strzelanie przy złych warunkach widoczności
Czas lotu
Odległość 2 500 m - 15.5 s
Odległość 4 000 m - 26 s
Masa / długość poc.
13,3 kg / 114 cm
Łączna masa zestawu 26,6 kg
Masa CLU[1]
5 kg
Masa baterii
1 kg
Masa trójnoga
2,8 kg
Masa TS
4,5 kg
Pozycje strzelania
Pozycja leżąc, siedząc, klęcząc w terenie otwartym
i z pomieszczeń zamkniętych
 
Tekst: ppor. Robert Świątek, kpr. Łukasz Czupryś
Foto: chor. Rafał Mniedło