7.Batalion Strzelców Konnych Wielkopolskich (2.bpzmot)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                2. Batalion Piechoty Zmotoryzowanej jest jednym z trzech batalionów stanowiących o sile uderzeniowej 17.Brygady Zmechanizowanej. Batalion rozpoczęto formować w 2006 roku w Wędrzynie na bazie pododdziałów z przeznaczonej do rozformowania 15.Brygady Kawalerii Pancernej. Jego głównym wyposażeniem są Kołowe Transportery Opancerzone (KTO) Rosomak”  wprowadzone na wyposażenie w ostatnich latach, wyposażenie indywidualne żołnierzy batalionu stanowią karabinki „Beryl” oraz „Mini-Beryl”, karabiny maszynowe PKM oraz granatniki. Kompania wsparcia wyposażona jest w moździerze M-98 oraz przeciwpancerne pociski kierowane (PPK) „Spike”, a pluton rozpoznawczy dysponuje quadami Arctic Cat 400. Pododdział ten posiada bardzo duże doświadczenie wyniesione z udziału w misjach poza granicami kraju. Żołnierze batalionu brali udział w misjach : VIII zmiana PKW Irak, II zmiana PKW Afganistan, I zmiana PKW Czad. Wysoki stopień wyszkolenia i bardzo dobre wyniki doprowadził do tego że batalion został wyróżniony tytułem „Przodującego Pododdziału Wojsk Lądowych” za działalność służbową w 2012 roku. W czerwcu 2013 roku batalion utożsamiono z 7 Pułkiem Strzelców Konnych Wielkopolskich. W 2013 roku również pododdział batalionu był wśród zwycięzców Zawodów Użyteczno – Bojowych Pododdziałów Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych  zwyciężył wśród plutonów zmotoryzowanych – pluton 7 batalionu 17 Brygady Zmechanizowanej 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej – dowódca podporucznik Kamil Kostyła. Batalion sformował również trzon sił batalionu manewrowego Grupy Bojowej UE w pierwszym półroczu 2013 roku. Rok 2017 dla batalionu był znaczącym, gdyż ta jednostka została wytypowana jako pierwsza w Siłach Zbrojnych RP do przyjęcia na wyposażenie kompanii wsparcia kompanijnego modułu ogniowego "RAK" składającego się z 120mm samobieżnych moździerzy "RAK" na podwoziu KTO Rosomak - kompanijny moduł to 8 samobieżnych moździerzy M120 "RAK", 4 artyleryjskie wozy dowodzenia (AWD) na podwoziu KTO Rosomak oraz dwa artyleryjskie wozy rozpoznania (AWR) na podwoziu Żubr, trzy artyleryjskie wozy amunicyjne (AWA) na podwoziu Jelcz 882, artyleryjski wóz remontu uzbrojenia (AWRU) oraz wóz zabezpieczenia (WZ).  Batalion stacjonuje w Wędrzynie.
 

 Żołnierze kompanii wsparcia obsługują moździerz M-98 (fot. archiwum 17.WBZ)
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Decyzja Nr 171/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji oraz nazw wyróżniających i imienia patrona przez pododdziały 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbór-Muśnickiego w Międzyrzeczu
 
2. W celu zachowania w pamięci współczesnych pokoleń żołnierzy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbór-Muśnickiego przejętych tradycji formacji kawalerii wielkopolskiej:
2) 2 batalion piechoty zmotoryzowanej przejmie barwy i tradycje 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich przyjmując nazwę wyróżniającą „7 batalion Strzelców Konnych Wielkopolskich”;
 
DECYZJA Nr 282/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia proporców rozpoznawczych w 17. Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego
 
1. Wprowadza się proporce rozpoznawcze dowódców, zwane dalej „proporcami”, w 17. Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego.
 
2. Zatwierdza się wzory graficzne proporca:
3) Dowódcy 7. Batalionu Strzelców Konnych Wielkopolskich 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji;
 

proporzec rozpoznawczy Dowódcy 7.bSKW
 
DECYZJA Nr 509/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret 7. Batalionu Strzelców Konnych Wielkopolskich 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, oraz proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem”, 7. Batalionu Strzelców Konnych Wielkopolskich 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni. Józefa Dowbor -Muśnickiego.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 7. BATALIONU STRZELCÓW KONNYCH WIELKOPOLSKICH
17. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. BRONI JÓZEFA DOWBOR-MUŚNICKIEGO
NA MUNDUR WYJŚCIOWY
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 7. BATALIONU STRZELCÓW KONNYCH WIELKOPOLSKICH
17. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. BRONI JÓZEFA DOWBOR-MUŚNICKIEGO
NA MUNDUR POLOWY
 
WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET 7. BATALIONU STRZELCÓW KONNYCH WIELKOPOLSKICH
17. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. BRONI JÓZEFA DOWBOR-MUŚNICKIEGO
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 7. BATALIONU STRZELCÓW KONNYCH WIELKOPOLSKICH
17. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. BRONI JÓZEFA DOWBOR-MUŚNICKIEGO / W Y C I Ą G /
 
2. Odznaka Batalionu jest odwzorowaniem historycznej odznaki pamiątkowej 7. Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich, którego tradycje kultywuje Batalion. Odznaka ma kształt krzyża, którego ramiona pokryte są białą emalią ze srebrzystymi krawędziami. W środku krzyża umieszczona jest okrągła szmaragdowa tarcza z żółtym otokiem, na którym widnieje napis – „Honor i Ojczyzna” oraz cyfry „1920” – nawiązujące do daty powstania 7. Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich. W środek tarczy wkomponowany jest srebrzysty skrót „7 SK” – odnoszący się do nazwy. Pomiędzy ramionami krzyża umieszczone są stylizowane orły piastowskie w barwach oksydowanego srebra.
 
STRUKTURA
 
 - Dowództwo i sztab 7.bSKW
  - kompania dowodzenia
  - 5.kompania piechoty zmotoryzowanej
  - 6.kompania piechoty zmotoryzowanej
  - 7.kompania piechoty zmotoryzowanej
  - 8.kompania piechoty zmotoryzowanej
  - 2.kompania wsparcia
  - kompania logistyczna
 

 KTO „Rosomak” batalionu podczas zajęć poligonowych (fot. archiwum 17.WBZ)
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk Radosław Szymankiewicz (2006 – 2007)
 - ppłk Tomasz Kowalczykiewicz (2007 – 2010)
 - ppłk Rafał Miernik (2010 – 22.XII.2014)
 - ppłk Artur Barański (22.XII.2014 - )
 - cz. p.o. mjr Damian Kidawa ( - 20.II.2017)
 - ppłk Paweł Krzyżaniak (20.II.2017 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
17.Wielkopolska Brygada Zmechanizowana im. gen. broni Józefa Dowbora-Muśnickiego (2006 – obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.