Batalion Logistyczny im. płk Arnolda Szyllinga
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                 Formowanie batalionu logistycznego w 17.Brygadzie Zmechanizowanej rozpoczęto w lipcu 2011 roku, z terminem sformowania jednostki do 31 grudnia 2011 roku, od 1 stycznia 2012 roku batalion rozpoczął już funkcjonowanie pełną parą, batalion formowano na bazie dotychczas samodzielnych kompanii zaopatrzenia i remontowej. Do zadań batalionu logistycznego należy realizacja zadań zabezpieczenia materiałowego i technicznego pododdziałów brygady oraz utrzymanie wydzielanych sił i środków w gotowości do użycia w sytuacjach kryzysowych we współdziałaniu z układem pozamilitarnym. Na wyposażeniu batalionu jest cały szereg pojazdów specjalistycznych jak i transportowych, są to między innymi samochody ciężarowe Star 266, Iveco Eurocargo ML160E25, cysterny Jelcz CP-10, zestawy niskopodwoziowe MAN i Iveco Trakker 640 oraz sprzęt ewakuacji technicznej WZT. Batalion stacjonuje w Międzyrzeczu.
 

 Pojazdy batalionu gotowe do wyjazdu (fot. z archiwum 17.WBZ)
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Decyzja Nr 282/MON z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia proporców rozpoznawczych w 17. Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbór-Muśnickiego
 
1. Wprowadza się proporce rozpoznawcze dowódców, zwane dalej „proporcami”, w 17. Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego.
 
 2. Zatwierdza się wzory graficzne proporca:
 7) Dowódcy Batalionu Logistycznego 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego, stanowiący załącznik Nr 7 do decyzji;
 
proporzec rozpoznawczy Dowódcy blog
 
DECYZJA Nr 16/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez Batalion Logistyczny 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852, z 2014 r. poz. 932 oraz z 2016 r. poz. 2138) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 3 i 5 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011 r. poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315) – ustala się, co następuje:
 
§ 1. Batalion Logistyczny 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego przejmuje dziedzictwo tradycji 57. Pułku Piechoty Wielkopolskiej Karola II Króla Rumunii.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
DECYZJA Nr 41/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej, proporca rozpoznawczego dowódcy oraz proporczyka na berety żołnierzy Batalionu Logistycznego 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbór-Muśnickiego
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852, z 2014 r. poz. 932 oraz z 2016 r. poz. 2138) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a i b oraz § 30 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:
 
§ 1 . Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, proporzec rozpoznawczy dowódcy, zwany dalej „proporcem” oraz proporczyk na berety żołnierzy Batalionu Logistycznego 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbór-Muśnickiego.
§ 2 . Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3) wzory oznaki rozpoznawczej, stanowiące załączniki Nr 3 i 4 do decyzji;
4) wzór proporca, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji;
5) wzór proporczyka na berety żołnierzy, stanowiący załącznik Nr 6 do decyzji.
§ 3 . Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 7 do decyzji.
§ 4 . Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ BATALIONU LOGISTYCZNEGO
17. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ
IM. GEN. BRONI JÓZEFA DOWBÓR-MUŚNICKIEGO
NA MUNDUR WYJŚCIOWY
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ BATALIONU LOGISTYCZNEGO
17. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ
IM. GEN. BRONI JÓZEFA DOWBÓR-MUŚNICKIEGO
NA MUNDUR POLOWY
 
WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY BATALIONU LOGISTYCZNEGO 17. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ
IM. GEN. BRONI JÓZEFA DOWBÓR-MUŚNICKIEGO
 
WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET BATALIONU LOGISTYCZNEGO
17. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ
IM. GEN. BRONI JÓZEFA DOWBÓR-MUŚNICKIEGO
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ BATALIONU LOGISTYCZNEGO
17. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ
IM. GEN. BRONI JÓZEFA DOWBÓR-MUŚNICKIEGO  --w y c i ą g--
 
2. Odznaka Batalionu, kształtem, barwami i symboliką nawiązuje do historycznej odznaki pamiątkowej 57 Pułku Piechoty, którego tradycje dziedziczy i z honorem kultywuje Batalion. Odznakę pamiątkową stanowi krzyż kawaleryjski, którego ramiona pokryte są biało-czerwoną emalią. Pomiędzy ramiona mi krzyża umieszczone są stylizowane pęki srebrzystych płomieni. Pośrodku krzyża umieszczona jest amarantowa tarcza oraz wizerunek orła wspartego o jej górną krawędź. W centralnej części pola tarczy znajduje się napis „blog” - skrót pełnej nazwy.
 
DECYZJA Nr 116/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie nadania imienia patrona Batalionowi Logistycznemu 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852, z 2014 r. poz. 932 oraz z 2016 r. poz. 2138) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 4 i 5 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011 r. poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315), ustala się, co następuje:
 
§ 1. Batalion Logistyczny 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego przyjmuje imię płk. Arnolda Szyllinga.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo i sztab blog
   - pluton dowodzenia i zabezpieczenia
   - kompania zaopatrzenia
   - kompania remontowa
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk Paweł Gadomski (I.2012 – 14.VII.2014)
 - ppłk Zbigniew Siwek (? - 19.VI.2017)
 
PODPORZĄDKOWANIE
17.Wielkopolska Brygada Zmechanizowana im. gen. broni Józefa Dowbora-Muśnickiego (2011 – obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.