36.Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej


 
RYS HISTORYCZNY
 
                 36.dywizjon rakietowy OP został sformowany na podstawie Decyzji MON Nr Z-37/Org./P1 z dnia 27 maja 2010 roku, następnie Decyzji MON Nr PF-68/SSG/ZOiU/P1 z dnia 19 sierpnia 2010 roku oraz wykonawczego Rozkazu Dowódcy Sił Powietrznych Nr PF-211 z dnia 8 września 2010 roku. Formowanie jednostki rozpoczęto z początkiem roku 2011, na miejsce bazowania dywizjonu wybrano Mrzeżyno, a formowanie jednostki oparto o przeznaczony do rozformowania 78.Pułk Rakietowy Obrony Powietrznej. Termin sformowania nowego dywizjonu określono na 31 lipca 2011 roku. Wyposażeniem dywizjonu są zestawy rakietowe S-200WE „Wega” oraz S-125 „Newa-SC”.
 

Zestaw rakietowy S-200WE „Wega” (wyrzutnia 5P72W oraz rakieta 5W28)
(Żródło: http://infowsparcie.net/wria/images/s200sk/wyrzutnia_rakiet78pr.jpg)
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Decyzja Nr 459/MON z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i sztandaru oraz ustanowienia dorocznego święta 36. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej
 
1. 36. Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej:
 
1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
a) 41. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej (1969-2008),
b) 71. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej (1974-2008),
c) 78. Pułku Rakietowego Obrony Powietrznej im. gen. broni Władysława Andersa (1985-2011);
 
2) przejmuje sztandar rozformowanego 78. Pułku Rakietowego Obrony Powietrznej im. gen. broni Władysława Andersa.
 
2. Ustanawia się doroczne święto 36. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w dniu 30 września.
 
3. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
 
Decyzja Nr 278/MON z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 36. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej
 
1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 36. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej.
 

Oznaka rozpoznawcza
 

Wczesna odmiana loga jednostki
 
DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 36. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej
 
§ 1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, 36. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej.
 
STRUKTURA
 
 -
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk mgr inż. Mariusz Zagdański (2011 – 19.I.2017)
 - cz. p.o. mjr Paweł Grabowiec (19.I.2017 - 2017)
 - ppłk Paweł Grabowiec (2017 - 31.I.2020)
 - cz. p.o. mjr Krzysztof Łuczak (31.I.2020 - ?)
 - ppłk Krzysztof Łuczak (? - 30.09.2020)
 - cz. p.o. mjr Daniel Wasiłek (30.09.2020 - 14.I.2021)
 - ppłk Andrzej Kaczmarzyk (14.I.2021 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
3.Warszawska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej ( 2011 – obecnie )
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.