Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
 

 
RYS HISTORYCZNY
 
                 Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej (WIML), utworzony został zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej w 1958 r. w sprawie zmiany nazwy, z powołanego wcześniej w 1955 r. Wojskowego Instytutu Naukowo-Badawczego i Doświadczalnego Medycyny Lotniczej (Nr 04/MON z dnia 21 maja Dz. Rozk. Tajnych MON Nr 7, poz. 11). Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 085/Org. z dnia 1 sierpnia 1959 roku WIML przeformowano z etatu Nr 21/233 na etat Nr 21/280 o stanie osobowym 125 wojskowych i 145 pracowników cywilnych. W 1960 roku WIML dyslokowano do jego stałej siedziby przy ulicy Krasińskiego 54 gdzie mieści się do dnia dzisjejszego. W 1965 r. do eksploatacji w instytucje wprowadzono wirówkę wykorzystywaną do badań pilotów. W 1968 r. Rada Naukowa WIML uzyskała prawo nadawania stopnia naukowego doktora. Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 075/Org. z dnia 22 grudnia 1971 r. WIML przeformowano z etatu Nr 77/009 na etat Nr 77/027 o stanie etatowym 139 wojskowych i 196 pracowników cywilnych z jednoczesnym przemianowaniem instytutu na Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej z Klinikami. W latach 70-tych WIML brał udział w przygotowaniach człowieka do lotu w kosmos. W 1977 roku Rada Naukowa WIML uzyskała prawo nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego. W 1986 roku w instytucje zainstalowano i rozpoczęto użytkowanie symulatora lotu. W latach 90-tych instytut nawiązał współpracę naukową z instytutami z Kanady, USA, Wlk.Brytanii, Holandii. W 2004 roku WIML otrzymał amerykańską certyfikację badań medycznych i szkolenia specjalistycznego personelu latającego. W latach 2006-2007 przeprowadzono w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej remont zarówno przychodni jak i budynku. 19 września 2011 roku odbyło się uroczyste otwarcie najnowocześniejszej w świecie wirówki przeciążeniowej-symulatora lotów. Koszt całkowity wybudowania wynosi 64,4 mln.zł z funduszu MON. W uroczystości wzięli  udział przedstawiciele 28 krajów.
 
Zakres działania WIML reguluje ZARZĄDZENIE Nr 6/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany  statutu instytutu badawczego pod nazwą „Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej”, możemy tam w statucie WIML przeczytać m.in.
 
§ 3.
Przedmiotem działania Instytutu jest:
 
1) prowadzenie w sposób ciągły badań naukowych i prac rozwojowych na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz na rzecz gospodarki narodowej, głównie transportu lotniczego i naziemnego, w zakresie: medycyny lotniczej oraz innych nauk medycznych, przyrodniczych i psychologii, a także nauk inżynieryjnych, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa transportu, głównie ruchu lotniczego, przez utrzymanie sprawności psychofizycznej personelu latającego do wykonywania lotów, oraz upowszechniania wyników tych prac;
2) prowadzenie szkolenia specjalistycznego i kształcenia ustawicznego podyplomowego na potrzeby medycyny lotniczej i medycyny transportu;
3) uczestniczenie w systemie ochrony zdrowia, szczególnie w odniesieniu do personelu lotniczego;
4) prowadzenie innej działalności gospodarczej niż wymieniona w pkt 1-3 na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) w zakresie i formach określonych w statucie;
5) realizacja zadań zleconych przez Ministra Obrony Narodowej.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA NR 49/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 marca 1998 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i ustanowienia dorocznego Święta Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej
 
Dla zachowania w pamięci dokonań naukowych na rzecz lotniczej służby zdrowia oraz upamiętnienia daty ustanowienia rozkazem Ministra Spraw Wojskowych z dnia 7 stycznia 1928 r. Centrum Badań Lekarskich Lotnictwa, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) oraz postanowień rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz. 1), z dniem 20 marca 1998 r.
 
p o l e c a m :
 
1. Wojskowemu Instytutowi Medycyny Lotniczej przejąć i z honorem kontynuować tradycje:
1) Centrum Badań Lekarskich Lotnictwa 1928-1936
2) Instytutu Badań Lekarskich Lotnictwa 1936-1939
3) Laboratorium Sanitarno-Epidemiologicznego 1945
4) Laboratorium Fizjologii i Higieny Lotniczej 1945-1946
5) Centralnego Ambulatorium Medycyny Lotniczej ze Szpitalem 1946-1947
6) Centralnego Instytutu Badań Lotniczo-Lekarskich 1947-1955
7) Wojskowego Instytutu Naukowo-Badawczego i Doświadczalnego Medycyny Lotniczej 1955-1958
 
2. Doroczne Święto obchodzić w dniu 7 stycznia.
 
Znaczek pocztowy wydany w 1988 r. z okazji 60-lecia WIML i poprzedników tego instytutu
 

Odznaka WIML starego wzoru
 
STRUKTURA
 
Struktura 2013 r.
 
 - Dyrektor WIML
  - Ośrodek Naukowo-Badawczy
  - Ośrodek Kliniczny
  - Pion Logistyki
  - Pion Głównego Księgowego
  - Pion Ochrony
  - Wydział Administracyjno-Personalny
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk dr med. Stanisław Haduch (1958 – 1964)
 - gen. bryg. prof. dr hab. med. Władysław Barcikowski (1964 – 1967)
 - płk doc. dr hab. med. Zbigniew Jethon (1967 – 1970)
 - płk prof. dr hab. med. Stanisław Barański (1970 – 1994)
 - płk prof. dr hab. med. Krzysztof Kwarecki (1994 – 1997)
 - płk prof. dr hab. med. Krzysztof Klukowski (1997 – 2002)
 - p.o. płk prof. dr hab. med. Lech Kopka (2002 – 2003)
 - płk dr n. hum. Olaf Truszczyński (2003 – IV.2016)
 - cz. p.o. płk lek. Grzegorz Nowicki (IV.2016 - 2.VIII.2016)
 - płk dr hab. n. med. Ewelina Zawadzka-Marczak (2.VIII.2016 - 12.III.2019)
 - płk dr n. med. Alicja Trochimiuk (12.III.2019 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Ministerstwo Obrony Narodowej (1958 - obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.