25.Grupa Zabezpieczenia Medycznego - JW 5353 (2010 - 2017)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                 25.Grupa Zabezpieczenia Medycznego została sformowana w terminie do 31 grudnia 2010 roku na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr Z-49/Org./P1 z dnia 28 czerwca 2010 roku oraz Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr PF-55/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 30 czerwca 2010 roku. 25.GZM formowana była na bazie 25.Kompanii Medycznej, która była samodzielnym pododdziałem medycznym 25.BKPow. Do zadań 25.GZM należy zabezpieczenie medyczne pododdziałów 25.Brygady Kawalerii Powietrznej, m.in. zabezpieczenie ćwiczeń poligonowych, żołnierze grupy brali również udział w kursie Combat Lifesaver Training Course które odbyło się w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego. Żołnierze grupy biorą również udział w misjach poza granicami kraju. Co ciekawe 25.GZM miała status samodzielnego pododdziału , posiadała własny etat i numer jednostki wojskowej. W związku z reorganizacją w wojskowej służbie zdrowia z dniem 31 marca 2017 roku jednostkę rozformowano.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 115/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 25. Grupy Zabezpieczenia Medycznego
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oraz oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 25. Grupy Zabezpieczenia Medycznego.
§ 2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3) wzory oznaki stanowiące załączniki Nr 3 i 4 do decyzji.
§ 3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.
§ 4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
25. GRUPY ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO
NA MUNDUR WYJŚCIOWY I POLOWY
 
STRUKTURA
 
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk Paweł Pietrzko (27.XII.2010 – ?)
 
PODPORZĄDKOWANIE
25.Brygada Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego (1.I.2011 31.X.2013)
2.Wojskowy Szpital Polowy (1.XI.2013 - 31.III.2017)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.