25.Batalion Logistyczny "Ziemi Tomaszowskiej"

 
RYS HISTORYCZNY
 
                 25.Batalion Logistyczny został sformowany na podstawie rozkazu Dowódcy Wojsk Lądowych Nr PF-15/Org. z dnia 14 kwietnia 2011 roku, rozkaz ten nakazywał rozformowanie dotychczas samodzielnych 25.kompanii zaopatrzenia oraz 25.kompanii remontowej i na ich bazie sformowanie 25.Batalionu Logistycznego – wszystko to w terminie do 31 grudnia 2011 roku.
 
Grupę organizacyjną 25.Batalionu Logistycznego tworzyli:
- Dowódca Grupy – mjr Robert Karolak
- Zastępca Dowódcy Grupy – mjr Paweł Gos
- kpt. Wojciech Jakóbczyk
- kpt. Marek Jarosiński
- kpt. Mariusz Kwiatkowski
- por. Tomasz Grzyb
- por. Aleksandra Winiarska
- ppor. Robert Wiernicki
- mł. chor. szt. Jan Kordyjarek
- chor. szt. Ryszard Ropęga
- st. chor. Sławomir Sadowski
- st. chor. Jarosław Mordaka
- sierż. Sylwester Szulc
- Pani Monika Koczwara
 
Do głównych zadań batalionu należy obecnie logistyczne zabezpieczenie Dowództwa i jednostek brygady. Jednostka stacjonuje w koszarach w Tomaszowie Mazowieckim.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Decyzja Nr 339/MON z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz proporców rozpoznawczych dowódców 25. Batalionu Logistycznego 25. Brygady Kawalerii Powietrznej
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oraz proporce rozpoznawcze dowódców, zwane dalej „proporcami”, 25. Batalionu Logistycznego 25. Brygady Kawalerii Powietrznej.
 
proporzec ropoznawczy Dowódcy 25.blog
 
 
proporce rozpoznawcze Dowódców kzaop i krem
 
DECYZJA Nr 15/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, przyjęcia wyróżniającej nazwy oraz ustanowienia Święta 25. Batalionu Logistycznego
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852, z 2014 r. poz. 932 oraz z 2016 r. poz. 2138) i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowienia Święta Wojska Polskiego (Dz. U. poz. 303) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 3 i 5 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011 r. poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315) – ustala się, co następuje:
 
§ 1. 25. Batalion Logistyczny:
1) przejmuje tradycje 25. Batalionu Logistycznego Ziemi Tomaszowskiej (1999-2001);
2) przyjmuje wyróżniającą nazwę „Ziemi Tomaszowskiej”.
§ 2. Ustanawia się Święto 25. Batalionu Logistycznego w dniu 20 września.
§ 3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo i sztab 25.blog
  - pluton dowodzenia
  - kompania zaopatrzenia
  - kompania remontowa
  - zespół zabezpieczenia medycznego
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - cz. p.o. mjr Paweł Gos (13.VI.2011 – 1.X.2012)
 - ppłk Robert Karolak (1.X.2012 – 30.I.2015)
 - ppłk Marcin Budzyński (30.I.2015 - ?)
 - ppłk Wojciech Jakóbczyk (? - 27.06.2019)
 - ppłk Włodzimierz Dąbrowski (27.06.2019 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
25.Brygada Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego  (2011 – obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.