Ćwiczenie dwustronne w 1 bz
 
 
W dniu 24.09.2013 na Stanowisku Ogniowym nr 2 Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce odbyło się ćwiczenie dwustronne o tematyce obrony wybrzeża morskiego. Ćwiczące 5. i 6. kompanie zmechanizowane zrealizowały tematy z taktyki: „Pluton w działaniach desantowych” oraz „Pluton w obronie”. Scenariusz ćwiczenia zakładał lądowanie grup rozgradzającej i szturmowej (czerwoni – 5 kompania zmechanizowana) z zadaniem uchwycenia przyczółka na plaży i umożliwienia lądowania kolejnych fal desantu oraz obronę odcinka wybrzeża morskiego (niebiescy – 6 kompania zmechanizowana), której celem było niedopuszczenie do lądowania na plaży i uchwycenia przyczółka przez „czerwonych”. W praktyce ćwiczenie polegało na prowadzeniu działań taktycznych tych kompanii przeciwko sobie z wykorzystaniem amunicji ślepej i środków pozoracji pola walki takich jak petardy, świece dymne, amunicja hukowa do armat czy imitacje ładunków wydłużonych. Ćwiczenie dało możliwość zapoznania się żołnierzy z dynamiką prowadzenia działań na plaży oraz przećwiczenia manewrów siłami i ogniem  w tym specyficznym środowisku. Kierownikiem ćwiczenia był dowódca 1 bz ppłk Marcin ADAMSKI.
 
kpt. Michał Pietrzak