Leopardy grasują na świętoszowskim poligonie
 
 
Pierwsze dni września dla żołnierzy 1 batalionu czołgów 10. Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie przebiegają pod znakiem intensywnego szkolenia poligonowego, w trakcie którego pododdziały batalionu są sprawdzane z szeregu norm i zagadnień szkoleniowych.
 
Szkolenie 1 batalionu czołgów, które rozpoczęło się 2 września i potrwa do 13 września b.r. na obiektach poligonowych Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Świętoszowie będzie dla pododdziałów batalionu areną realizacji wielu zagadnień dotyczących szkolenia taktycznego i ogniowego. 
 - Celem tego szkolenia jest podtrzymanie zdolności i gotowości pododdziałów batalionu do działania. Kolejno poszczególne kompanie po zajęciach grupowych dowódców pododdziałów, wykonują zgrywanie elementów ugrupowania bojowego na pasie taktycznym, osiągając tym samym gotowość do zajęć zgrywających batalion, które zaplanowane są w końcowym etapie szkolenia – mówił dowódca 1 batalionu czołgów – podpułkownik Paweł Michalski.
W czasie tego dwutygodniowego szkolenia pancerniacy będą realizować szereg zagadnień taktycznych. Marsz ubezpieczony kompanii, obrona, natarcie, działanie w rejonie – to jedne z głównych elementów jakie będą ćwiczyć żołnierze podpułkownika Michalskiego. W trakcie działania na poligonie zostaną sprawdzone także normy szkoleniowe dotyczące m.in. rozwijania szyków czołgów z kolumny marszowej w ugrupowanie przed bojowe i bojowe, zmiany stanowisk ogniowych.
W trakcie sprawdzianu ogniowego załogi 3 kompanii czołgów będą sprawdzane z umiejętności prowadzenia ognia w warunkach ograniczonej widoczności, wykonując nocne strzelanie bojowe z czołgu Leopard 2A4. Z kolei 4 kompania czołgów zostanie poddana ocenie wyszkolenia taktyczno-ogniowego w ramach kierowania ogniem kompanii w natarciu w dzień. Strzelania bojowe z broni strzeleckiej i strzelania z RPG-7 będą udziałem plutonów z kompanii dowodzenia na obiektach poligonowych Strzelnicy Bojowej Piechoty Karliki.
Trwające do 13 września b.r. szkolenie poligonowe 1 batalionu czołgów jest jednocześnie okazją do potwierdzenia nabytych umiejętności a także praktycznym wdrożeniem do pododdziałów sześciu nowych dowódców plutonów, którzy w sierpniu rozpoczęli służbę w szeregach świętoszowskiej brygady.
 
Tekst: kpt. Justyna Balik
Zdjęcia: ppor. Radosław Gruźlewski, st. szer. Tomasz Fleszar