12.Terenowy Oddział Lotniskowy


 
RYS HISTORYCZNY
 
                 12.Terenowy Oddział Lotniskowy jest jedną z obecnie dwóch jednostek o dosyć nietypowym charakterze, jednostka zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami lotniskowymi, które są w zarządzaniu Ministerstwa Obrony Narodowej. TOL w swojej działalności wykonuje między innymi budowę infrastruktury lotniskowej na terenie lotniskowym należącym do wszystkich rodzajów wojsk, ponadto TOL nadzoruje i koordynuje przygotowanie infrastruktury wojskowej w przypadku mobilizacji i okresu wojny.
 
 12.Terenowy Oddział Lotniskowy powstał w roku 1951 roku jako Jednostka Wojskowa Nr 2698, na wskutek Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 0106/Org. z dnia 7 czerwca 1957 roku jednostkę przeformowano z etatu Nr 6/223 na etat Nr 6/286 który zakładał stan osobowy jednostki 11 żołnierzy i 14 pracowników cywilnych. Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 067/Org. z dnia 16 sierpnia 1960 roku anulowano numer jednostki wojskowej 2698 i zezwolono na używanie nazwy 12. Terenowy Oddział Lotniskowy jako nazwy jawnej.
 
Obecnie 12.TOL jest podporządkowany bezpośrednio pod Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.
                  
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 38/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 12. Terenowego Oddziału Lotniskowego
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką” 12. Terenowego Oddziału Lotniskowego.
2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
12. TERENOWEGO ODDZIAŁU LOTNISKOWEGO  == W Y C I Ą G ==
 
3. Odznaka wykonana jest w kształcie równoramiennego modyfikowanego krzyża greckiego. Ramiona są jasnoniebieskie i obwiedzione amarantową obwódką, barwy te nawiązują do barw Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. W centrum nałożono, otoczoną wieńcem laurowym, biało-czerwoną szachownicę, (nawiązuje ona do wykonywanych przez 12 TOL zadań, głównie dla sił powietrznych). W centrum szachownicy umieszczono herb m. st. Warszawy, symbol nawiązujący do miejsca stacjonowania jednostki. Na górnym ramieniu krzyża umieszczona jest cyfra - „12” symbolizująca numer jednostki, natomiast na dolnym ramieniu skrót „TOL”, - nazwa jednostki wojskowej.
 
STRUKTURA
 
- kierownictwo,
 - wydział organizacyjny,
 - pion głównego księgowego,
 - wydział budownictwa,
 - wydział techniczny,
 - pion ochrony informacji niejawnych.
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- płk Grzegorz Tajchman (3.II.2009 - 31.III.2011)
- płk Jacek Wąsik (1.IV.2011 – 5.V.2013)
- cz. p.o. ppłk Władysław Pawlak (6.V.2013 – 18.IX.2013)
- płk Jacek Sankowski (19.IX.2013 - 10.V.2020)
- cz. p.o. płk Dariusz Piątkowski (11.V.2020 - 13.VIII.2020)
- płk Robert Wrona (14.VIII.2020 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (1.I.2008 – obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.