12.Terenowy Oddział Lotniskowy


 
RYS HISTORYCZNY
 
                 12.Terenowy Oddział Lotniskowy jest jedną z obecnie dwóch jednostek o dosyć nietypowym charakterze, jednostka zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami lotniskowymi, które są w zarządzaniu Ministerstwa Obrony Narodowej. TOL w swojej działalności wykonuje między innymi budowę infrastruktury lotniskowej na terenie lotniskowym należącym do wszystkich rodzajów wojsk, ponadto TOL nadzoruje i koordynuje przygotowanie infrastruktury wojskowej w przypadku mobilizacji i okresu wojny.
 
 12.Terenowy Oddział Lotniskowy powstał w roku 1951 roku jako Jednostka Wojskowa Nr 2698, na wskutek Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 0106/Org. z dnia 7 czerwca 1957 roku jednostkę przeformowano z etatu Nr 6/223 na etat Nr 6/286 który zakładał stan osobowy jednostki 11 żołnierzy i 14 pracowników cywilnych. Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 067/Org. z dnia 16 sierpnia 1960 roku anulowano numer jednostki wojskowej 2698 i zezwolono na używanie nazwy 12. Terenowy Oddział Lotniskowy jako nazwy jawnej.
 
Obecnie 12.TOL jest podporządkowany bezpośrednio pod Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.
                  
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 38/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 12. Terenowego Oddziału Lotniskowego
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką” 12. Terenowego Oddziału Lotniskowego.
 
STRUKTURA
 
- kierownictwo,
 - wydział organizacyjny,
 - pion głównego księgowego,
 - wydział budownictwa,
 - wydział techniczny,
 - pion ochrony informacji niejawnych.
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- płk Jacek Wąsik (? – 6.V.2013)
- cz. p.o. ppłk Władysław Pawlak (6.V.2013 – 19.IX.2013)
- płk Jacek Sankowski (19.IX.2013 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (1.I.2008 – obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.