56.Baza Lotnicza
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                56.Baza Lotnicza została sformowana w terminie do 31 grudnia 2011 roku i rozpoczęła oficjalne funkcjonowanie z dniem 1 stycznia 2012 roku, bazę formowano na podstawie Decyzji MON Nr Z-48/Org./P1 z dnia 15 marca 2011 roku, która określiła terminy formowania jednostki, jej strukturę etatową i zakres działania. Bazę formowano w oparciu o przeznaczony do rozformowania w terminie do 31 grudnia 2011 roku na podstawie tej samej decyzji 56.Pułk Śmigłowców Bojowych, który stał się bazą do sformowania nowej jednostki. 56. Baza Lotnicza jest jednostką przeznaczoną do działań na współczesnym polu walki w ścisłym współdziałaniu z wojskami lądowymi.
 
Do podstawowych zadań jednostki należy:
 - wsparcie związków taktycznych i oddziałów na polu walki
 - zabezpieczenie dowodzenia
 - realizacja zadań transportowo-łącznikowych
 - rozpoznanie wzrokowe , obrazowe oraz chemiczno-radiologiczne terenu
 - rozpoznanie i korygowanie ognia artylerii
 - zabezpieczenie przerzutu grup specjalnych i desantów taktycznych
 - prowadzenie operacji bojowego przeszukiwania i ratownictwa
                
56.Baza Lotnicza rozlokowana jest na lotnisku Inowrocław – Latkowo.
 
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 497/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i sztandaru rozformowanego 56. Pułku Śmigłowców Bojowych oraz ustanowienia dorocznego święta 56. Bazy Lotniczej
 
1. 56. Baza Lotnicza:
1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
a) 48. Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego (1952-1962);
b) 56. Pułku Lotniczego (1963-1973);
c) 56. Pułku Lotnictwa Wojsk Lądowych (1973-1982);
d) 56. Pułku Śmigłowców Bojowych (1982-1996);
e) 56. Kujawskiego Pułku Śmigłowców Bojowych (1996-2011);
 
2) przejmuje sztandar rozformowanego 56. Kujawskiego Pułku Śmigłowców Bojowych.
 
2. Ustanawia się doroczne święto 56. Bazy Lotniczej w dniu 18 maja.
 
oznaka rozpoznawcza 56.BLot /wersja nieoficjalna/
 
DECYZJA Nr 454/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 56. Bazy Lotniczej
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oraz oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 56. Bazy Lotniczej.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
56. BAZY LOTNICZEJ NA MUNDUR WYJŚCIOWY
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
56. BAZY LOTNICZEJ NA MUNDUR POLOWY
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
56. BAZY LOTNICZEJ
/W Y C I Ą G/
 
2. Odznaka Bazy jest odwzorowaniem odznaki 56. Kujawskiego Pułku Śmigłowców Bojowych, którego tradycje dziedziczy i z honorem kultywuje Baza. Odznaka ma kształt łopaty wirnika nośnego śmigłowca, która z prawej strony przechodzi w skrzydło husarskie. Pomiędzy sekcjami łopaty widnieje data: „18 V 1963” – nawiązująca do daty sformowania 56. Pułku Śmigłowców. W centralnej części odznaki znajduje się, obrócona pod kątem 45 stopni, biało-czerwona szachownica lotnicza, na której umieszczony jest wizerunek orła (tzw. gapy lotniczej) trzymającego w szponach dwie rakiety. Odznaka wykonana jest z metalu barwy srebrzystej.
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo 56.BLot
  - Sztab
    - Sekcja Personalna S-1
    - Sekcja Rozpoznania S-2
    - Sekcja Operacyjna S-3
    - Sekcja Logistyki S-4
    - Sekcja Wsparcia Dowodzenia i Łączności S-6
  - Pion Ochrony Informacji Niejawnych
  - Logistyka
  - Sekcja WF i Sportu
  - Sekcja Bezpieczeństwa Lotów
  - Sekcja Szkoleniowa
  - Sekcja Wychowawcza
  - Wojskowy Port Lotniczy – Inowrocław-Latkowo
  - Stacja Diagnostyczna
  - Wojskowa Straż Pożarna
  - Ambulatorium z Izbą Chorych
  - Grupa Działań Lotniczych
     - Eskadra Wsparcia
     - Eskadra Śmigłowców Szturmowych
     - Eskadra Śmigłowców
     - Eskadra Śmigłowców
  - Grupa Obsługi Technicznej
     - Eskadra Wsparcia
     - Eskadra Obsługi
     - Eskadra Obsługi
     - Eskadra Techniczna
  - Grupa Wsparcia i Zabezpieczenia
     - Eskadra Dowodzenia
     - Eskadra Zabezpieczenia
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk pil. Andrzej Pawłowski (2011 – 28.I.2013)
 - płk pil. Zbigniew Musiał (28.I.2013 – 28.XI.2017)
 - cz. p.o. ppłk Cezary Trybański (28.XI.2017 - 2.III.2018)
 - płk pil. Krzysztof Zwoliński (2.III.2018 - 17.II.2022)
 - cz. p.o. płk pil. Mateusz Szymański (17.II.2022 - 29.IV.2022)
 - płk pil. Mateusz Szymański (29.IV.2022 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
1.Brygada Lotnictwa Wojsk Lądowych (1.I.2012 – obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.