Uroczysty dzień Strzelców Konnych Wielkopolskich
 
 
Żołnierze z 7. batalionu Strzelców Konnych Wielkopolskich (7bSKW) w dzień swojego święta stanęli na uroczystej zbiórce i uczcili pamięć swoich poprzedników z 7. Pułku Strzelców Konnych oraz kolegów poległych podczas IX zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. 
 
Wierni przysiędze - wierni tradycji. To wymowne hasło przyświecało tegorocznemu Świętu 7. Batalionu Strzelców Konnych Wielkopolskich. Obchody zainaugurowała msza w intencji żołnierzy batalionu i poległych podczas pełnienia obowiązków w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu. Ksiądz major Szczepan Madoń poświęcił złożone w parafii wotum od Pułkowego Koła Kobiet i rodzin żołnierzy batalionu. Lanca w barwach pułku oraz odznaka pamiątkowa o nr 000 na ryngrafie znalazły swoje godne miejsce w nawie kościoła pod wezwaniem św. Sebastiana. Następnie w obecności rodzin poległych przed kościołem został uroczyście odsłonięty obelisk z tablicą pamiątkową z nazwiskami czterech tragicznie zmarłych żołnierzy. Młodszy chorąży Jarosław Maćkowiak, sierżant Paweł Poświat, sierżant Szymon Sitarczuk oraz sierżant Rafał Nowakowski znaleźli stałe miejsce już nie tylko w sercach kolegów ale także wśród mieszkańców  garnizonu Wędrzyn.
Uroczystości na wędrzyńskim placu apelowym zaszczycili licznie przybyli goście w tym przełożeni, przedstawiciele władz cywilnych oraz stowarzyszeń historycznych. Najliczniej stawiły się rodziny żołnierzy służących w 7bSKW. Na części oficjalnej nieobecny był dowódca gen. bryg. Rajmund T. Andrzejczak, który w tym czasie uczestniczył w spotkaniu z Ministrem Obrony Narodowej wizytującym 34. Brygadę Kawalerii Pancernej (34BKPanc) w Żaganiu. Minister Tomasz Siemioniak wręczył dowódcy pamiątkowy ryngraf honorując tym samym wzorową realizację dyżuru w Grupie Bojowej Unii Europejskiej, którą tworzyła 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana (17WBZ) a 7bSKW stanowił jej trzon jako batalion manewrowy. Po odegraniu hymnu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Marszu 7. Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich (7PSK) odczytano apel poległych, po którym oddana została salwa honorowa i armatnia na cześć żołnierzy 7bSKW. Wzruszającym akcentem nawiązania do chlubnych tradycji było przeprowadzenie przed szykiem Batalionu konia okrytego czarnym kirem na cześć poległego kawalerzysty oraz odgrywanie sygnału „Śpij kolego”.
Po chwili refleksji i zadumy towarzyszącej wspomnieniom o Strzelcach Konnych, którzy poświęcili swoje życie Ojczyźnie, nastąpiło wręczenie medali, listów gratulacyjnych i nagród oraz uroczyste mianowanie na kolejne stopnie wojskowe. Były dowódca 17WBZ generał dywizji Mirosław Różańskiwręczył wyróżnionym żołnierzom Gwiazdy Afganistanu, a dowódca 7bSKW podpułkownik Rafał Miernik wraz z oficerami, którzy wcześniej pełnili tę funkcję wręczyli odznaki pamiątkowe 7. batalionu Strzelców Konnych Wielkopolskich. Odznaką pamiątkową 7bSKW obok żołnierzy uhonorowani zostali również zasłużeni dla Batalionu przedstawiciele władz i przyjaciele ze środowiska cywilnego. którzy od lat towarzyszą żołnierzom batalionu oraz z wielkim zaangażowaniem wspierają i pielęgnują jego tradycje.
Pomocnik dowódcy 17WBZ ds. podoficerów starszy chorąży Andrzej Woltmann wyróżnił monetą pamiątkową najlepszych z podoficerów oraz strzelców, którzy wykazali się doskonałymi wynikami szkoleniowymi oraz nienaganną postawą żołnierską. Podpułkownik Rafał Miernikswoich najlepszych żołnierzy wyróżnił także pamiątkowym ryngrafem.
Prowadzący uroczystość major Jacek Patrzyńskistworzył niespodziewaną dla dowódcy Batalionu okoliczność wywołując jego samego przed front szyku. Żołnierze  uhonorowali swego dowódcę szablą oficerską – rycerskim symbolem Wojska Polskiego. Podpułkownik Rafał Miernik w swoim wystąpieniu podkreślił jak ważne zadania jego batalion zawsze otrzymywał i jak bardzo jest dumny z poziomu ich realizacji przez swoich podopiecznych. Podziękował żołnierzom za ogrom trudu jaki wkładają w służbę ku chwale Batalionu.
Uroczystość zakończyła się defiladą, po której dowódca 7bSKW zaprosił gości i rodziny żołnierzy do zwiedzenia nowej izby pamięci batalionu oraz na żołnierski obiad, a  najmłodszych  na  pokaz sprzętu wojskowego. Święto stało się okazją do spotkania żołnierzy z pasjonatami kawaleryjskich tradycji, w tym jednych z uznanych autorytetów i autorów historycznych przekazów kawalerii XX wieku. Są to: Lesław Kukawski,ppłk dr hab. Juliusz S. Tym i płk Marek Dragan, Współautorami kawaleryjskiej oprawy uroczystości byli przedstawiciele Stowarzyszeń Kawaleryjskich i Grup Rekonstrukcyjno – Historycznych na czele z Robertem Lachorem, Jackiem Bódką, Rafałem Radzi, Krzysztofem Kłoskowskim i Januszem Walaszkiem. Ciekawostką dla żołnierzy i gości było przygotowanie posiłku według przedwojennego ceremoniału i receptury 7. Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich.
Nawiązaniem do przedwojennej tradycji był również bal w Klubie Garnizonowym. Oficerowie, podoficerowie, żołnierze i zaproszeni goście wraz z żonami i narzeczonymi bawili się również tak jak ich poprzednicy przed wojną. Wznoszono toast w intencji  Ojczyzny, pito zdrowie pięknych pań, kawaleryjskiego konia, oraz  palono cygara. 
 
Tekst: ppłk rez. Ryszard Miernik, st. szer. Łukasz Kermel

Zdjęcia: st. szer. Łukasz Kermel