Batalion Dowodzenia Dowództwa Wojsk Lądowych im. ppor. Stefana Szuby (2012-2016)
Batalion Dowodzenia Wojsk Lądowych (2016-obecnie)

 

 
RYS HISTORYCZNY
 
                 Batalion Dowodzenia Dowództwa Wojsk Lądowych rozpoczęto formować w połowie 2012 roku na bazie 3.Batalionu Zabezpieczenia Dowództwa Wojsk Lądowych na podstawie Rozkazu Dowódcy Wojsk Lądowych Nr Pf-22/Org. z dnia 24 maja 2012 roku, jednostka miała zostać sformowana w terminie do dnia 31 grudnia 2012 roku, w tym samym terminie rozformowany miał być 3.bzabDWLąd. Do głównych zadań batalionu należy: zabezpieczenie logistyczno-administracyjne Dowództwa Wojsk Lądowych, reprezentowanie Wojsk Lądowych na uroczystościach państwowych, ochrona obiektów Dowództwa Wojsk Lądowych, zabezpieczenie szkolenia. Batalion stacjonował w Cytadeli Warszawskiej wspólnie z Dowództwem Wojsk Lądowych. W styczniu 2014 r. w związku ze zmianami organizacyjnymi i rozformowaniem dowództw rodzajów sił zbrojnych, batalion włączono w skład nowo sformowanej 9. Brygady Wsparcia Dowodzenia DGRSZ. Przeformowanie batalionu rozpoczęto w styczniu, natomiast zakończono w kwietniu 2016r, zgodnie z Decyzja Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 listopada 2015 r. oraz Rozkazem nr Z-33/15 Dowódcy 9 BWD DG RSZ z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmian organizacyjnych dotyczących przeformowania Batalionu Dowodzenia Dowództwa Wojsk Lądowych w batalion dowodzenia Wojsk Lądowych.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Decyzją Nr 18/MON z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i sztandaru rozformowanego 3. Batalionu Zabezpieczenia Dowództwa Wojsk Lądowych oraz nadania imienia patrona Batalionowi Dowodzenia Dowództwa Wojsk Lądowych
 
1. Batalion Dowodzenia Dowództwa Wojsk Lądowych:
 
  1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
    a) 21. Warszawskiego Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy” (1918-1944),
    b) 30. Pułku Strzelców Kaniowskich (1918-1939),
    c) 1. Samodzielnego Batalionu Samochodowego (1944-1945),
    d) Szkolnej Kompanii Samochodowej Dowództwa Okręgu Wojskowego Warszawa (1945-1950),
    e) 9. Kołobrzeskiego Batalionu Samochodowego (1950-1968),
    f) 4. Kołobrzeskiego Pułku Zabezpieczenia Dowództwa Warszawskiego Okręgu Wojskowego (1968-1994),
    g) 3. Batalionu Dowodzenia Dowództwa Warszawskiego Okręgu Wojskowego (1994-1998),
    h) 3. Batalionu Dowodzenia Dowództwa Wojsk Lądowych (1999-2000),
    i) 3. Batalionu Zabezpieczenia Dowództwa Wojsk Lądowych im. ppor. Stefana Szuby (2000-2012);
 
  2) przejmuje sztandar rozformowanego 3. Batalionu Zabezpieczenia Dowództwa Wojsk Lądowych im. ppor. Stefana Szuby;
 
  3) otrzymuje imię ppor. Stefana Szuby.
 
Decyzją Nr 103/MON z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret Batalionu Dowodzenia Wojsk Lądowych
 
§ 1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, oraz proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem”, Batalionu Dowodzenia Wojsk Lądowych.
 
  
Oznaka rozpoznawcza bdowDWLąd (wersje wyjściowa i polowa)
 

Proporczyk bdowDWLąd
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo i sztab bdow DWLąd
  -
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk Jarosław Klepczarek (VI.2012 – )
 - ppłk Artur Zieliński ( - 7.VI.2017)
 - ppłk Przemysław Kurzawiak (7.VI.2017 - 6.XI.2017)
 - cz. p.o. mjr Jacek Stoń (6.XI.2017 - 20.III.2018)
 - ppłk Tomasz Sobecki (20.III.2018 - 1.II.2022)
 - ppłk Jacek Stoń (1.II.2022 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Wojsk Lądowych (VI.2012 – 31.XII.2013)
9.Brygada Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych (1.I.2014 - obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.