Podhalańczycy mają  książkę o brygadzie
 
 
W przypadającą w 2013 roku 20-tą rocznicę powstania 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, została opracowana publikacja, zatytułowana "21 Brygada Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 1993-2013".
 
Książka powstała z inicjatywy żołnierzy i pracowników, jak też sympatyków  brygady. Autorem książki jest Pan Artur Surmacz były żołnierz 21 BSP. Przedstawia ona dwadzieścia lat istnienia i funkcjonowania brygady, a wzbogacona jest o rysy historyczne jednostek wpisujących się w 100-letnie tradycje formacji górskich Wojska Polskiego.
Jej celem jest popularyzacja i promocja jednej z najbardziej malowniczych i bogatych w tradycje formacji Wojska Polskiego jaką są Strzelcy Podhalańscy. Potrzeba takiego opracowania, wynikała z braku zwartej publikacji, zbliżonej charakterem do monografii, która obejmowałaby pełne dzieje 21 BSP jako związku taktycznego, w czasie których doszło do wielu zmian restrukturyzacyjnych, wymiany sprzętu oraz najbardziej chyba znaczącego w ostatnich latach, procesu profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP.
Książka adresowana jest do żołnierzy, środowiska wojskowego, i wszystkich sympatyków w tym młodzieży szkolnej a także społeczności lokalnej miast, w których stacjonują jednostki 21 Brygady Strzelców Podhalańskich.
Książka, przedstawia 21 Brygadę Strzelców Podhalańskich, jako jeden związek taktyczny w układzie problemowym z zachowaniem chronologii zdarzeń, która prowadzi od powstania brygady poprzez kolejne jej restrukturyzacje, aż do 2013 roku. Opracowanie to, o charakterze popularno-publicystycznym i trochę kronikarskim otwiera krótka historia polskich wojsk górskich stąd podtytuł "100 Lat Formacji Górskich Wojska Polskiego". Następnie przedstawiono krótkie rysy historyczne wszystkich jednostek 21 BSP. Opracowanie przybliża sferę tradycji w tym: postaci patronów jednostek, historię nadania sztandarów wojskowych oraz przyjętej symboliki, od munduru Podhalańskiego, przez odznaki pamiątkowe i oznaki rozpoznawcze, aż do szkolenia specjalistycznego oraz udziału w misjach stabilizacyjnych poza granicami kraju. Publikacja omawia obszar współpracy cywilno-wojskowej 21 BSP, jak też zawiera informacje o działalności duszpasterskiej i kultywowaniu przez Podhalańczyków 21 BSP tradycji wojskowych i religijnych. W książce przedstawiono także poczet dowódców brygady oraz kalendarium wybranych wydarzeń z dwudziestolecia brygady.
 
21.BSP