100.Batalion Łączności
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                100.Batalion Łączności został sformowany w terminie do 30.VI.2007 roku na podstawie decyzji MON nr Z-39/Org./P1 z dnia 16.06.2006, a następnie rozkazu Dowódcy Wojsk Lądowych nr Z-34/Org. z dnia 27.07.2006 roku. Garnizonem stacjonowania batalionu wybrano Wałcz. Głównym zadaniem batalionu jest zabezpieczenie łączności Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód oraz Brygady Wsparcia Dowodzenia tego korpusu. Batalion formowano na bazie jednostki o takim samym numerze porządkowym i nazwie – 100.Batalionie Łączności Brygady Wsparcia Dowodzenia – Jednostka Wojskowa Nr 3288.  Jednostka i jej pododdziały aktywnie uczestniczą w ćwiczeniach krajowych jak i międzynarodowych:
 
W 2010 roku :
- ćwiczenie taktyczne pk. „Compact Grey 2010”, które odbyło się w dniach 2-9 listopada na terenie Polski w rejonie Choszczno-Stargard Szczeciński-Wałcz-Nadarzyce.
 
W 2011 roku:
- ćwiczenie taktyczne pk. „Compact Grey 2011”, które odbyło się w dniach 25-28 października.
 
W 2012 roku:
- ćwiczenie przygotowawcze pk. „Modulacja I – 12”, które odbyło się w dniach 1-3 lutego, będące przygotowaniem do następnego ćwiczenia pk. „Concert Grand”.
- ćwiczenie pk. „Concert Grand  I – 12” i „Little Eagle – 12”, które odbyły się w dniach 6-22 lutego, podczas których batalion ćwiczył integrację i konfigurację systemów łączności „STORCZYK”, „JAŚMIN” oraz podsystemów łączności satelitarnej.
- ćwiczenie pk. „Compact Yellow – 12”, które odbyły się w dniach 23 lutego do 2 marca, podczas którego batalion przygotowywał siły i środki do realizacji zadań w ramach Sił Odpowiedzi NATO.
- ćwiczenie pk. „Concert Grand  II – 12”,które odbyło się w dniach 10 kwietnia, które było ćwiczeniem przygotowawczym do większego ćwiczenia „Crystal Eagle – 12”.
- ćwiczenie pk. „Crystal Eagle – 12”, które odbyło się w dniach 2-12 maja w Danii w rejonie m.Varde, m.Nymindegab, m.Frostrup.
- ćwiczenie pk. „Anakonda – 12”, które odbyło się w dniach 17-28 września.
 
W 2013 roku:
- ćwiczenie pk. „Clear Contact I – 13”, które odbyło się w dniach 18 lutego do 4 marca.
- ćwiczenie pk. „Crystal Eagle 2013”, które odbyło się w dniach 15-26 kwietnia w Niemczech w rejonie m.Wildflecken.
- ćwiczenie pk. „Clear Contact II – 13”, które odbyło się w dniach 15-26 kwietnia w rejonach Szczecina i Wałcza.
- ćwiczenia pk. „Steadfast Cobalt 2013”, które odbyło się w dniach 9-21 maja w Wałczu.
 
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Decycja Nr 338/MON z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji oraz daty święta jednostki przez 100. Batalion Łączności w Wałczu
 
1. Nowosformowany 100 batalion łączności przejmuje i z honorem kultywuje:
 
1) dziedzictwo tradycji 100 batalionu łączności Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód w Wałczu (2002-2007), w tym również:
a) I i II batalionu radiotelegraficznego (1919-1920),
b) batalionu radiotelegraficznego zapasowego i batalionów radiotelegraficznych 1, 2 i 3 Pułku Wojsk Łączności (1920-1924),
c) Pułku Radiotelegraficznego (1924-1939),
d) radiostacji Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych we Francji — „Regina” i „Angers” (1940),
e) radiostacji Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych w Wielkiej Brytanii — „Marta” (1940-1945),
f) batalionu radiotelegraficznego Komendy Głównej Armii Krajowej — „Iskry” (1943-1945),
g) 2 samodzielnego batalionu łączności I Korpusu Wojska Polskiego i 1 Samodzielnego Pułku Łączności 1 Armii Wojska Polskiego (1943-1945),
h) 1 samodzielnego batalionu łączności MON (1945-1967),
i) 5 Pułku Łączności (1949-1967),
j) 1 Pułku Łączności MON (1967-1976,
k) 2 Brygady Łączności (1976-2001);
 
2) datę dorocznego Święta w dniu 29 czerwca;
 
3) odznakę pamiątkową i oznakę rozpoznawczą.
 
Decyzja Nr 292/MON z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia proporców rozpoznawczych 100. Batalionu Łączności
 
1. Wprowadza się proporce rozpoznawcze, zwane dalej „proporcami”, 100. Batalionu Łączności.
 
2. Zatwierdza się wzór proporca:
1) dowódcy 100. Batalionu Łączności, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) dowódcy 1. Kompanii Łączności 100. Batalionu Łączności, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3) dowódcy 2. Kompanii Łączności 100. Batalionu Łączności, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji;
4) dowódcy 3. Kompanii Łączności 100. Batalionu Łączności, stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji;
5) dowódcy 4. Kompanii Łączności 100. Batalionu Łączności, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji;
6) dowódcy 5. Kompanii Radiowej 100. Batalionu Łączności, stanowiący załącznik Nr 6 do decyzji;
7) dowódcy 6. Kompanii Radiowej 100. Batalionu Łączności, stanowiący załącznik Nr 7 do decyzji;
8) dowódcy Kompanii Logistycznej 100. Batalionu Łączności, stanowiący załącznik Nr 8 do decyzji.
 
Decyzja Nr 104/MON z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia proporczyka na beret 100. Batalionu Łączności
 
§ 1. Wprowadza się proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem”, 100. Batalionu Łączności.
 
Oznaka rozpoznawcza 100.bł
 
Proporczyk na beret 100.bł
 
      
Proporce rozpoznawcze Dowódcy i pododdziałów 100.bł
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo 100.bł
 - 1.kompania łączności
 - 2.kompania łączności
 - 3.kompania łączności
 - 4.kompania łączności
 - 5.kompania radiowa
 - 6.kompania radiowa
 - kompania logistyczna
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk Marian Matoszka (IV.2007 – 8.VIII.2010)
 - cz. p.o. mjr Wiesław Gwóźdź (8.VIII.2010 – 18.II.2011)
 - ppłk Wiesław Gwóźdź (18.II.2011 - 3.XI.2015)
 - ppłk Sebastian Trojanowski (3.XI.2015 - 5.III.2020)
 - cz. p.o. mjr Sławomir Rzadkiewicz (5.III.2020 - ?.2020)
 - ppłk Sławomir Rzadkiewicz (?.2020 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Brygada Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód  (2007-obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.