21. Wojskowy Oddział Gospodarczy
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
21.WOG jest jednostką sformowaną do zabezpieczenia finansowego i logistycznego jednostek wojskowych w przydzielonym mu rejonie odpowiedzialności. Podstawą prawną do formowania jednostki była Decyzja MON Nr Z-83/Org./P1 z dnia 20 września 2011 roku oraz wykonawczy Rozkaz Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ Nr PF-46/Org. z dnia 16 lutego 2012 roku. Po czym w pierwszej połowie 2012 roku rozpoczęto formowanie jednostki. 21.WOG sformowany został w terminie do 31 grudnia 2012, jednostka rozpoczęła oficjalne funkcjonowanie z dniem 1 stycznia 2013 roku. Dodatkowo zadania WOG to: zabezpieczenie materiałowo-techniczne, zabezpieczenie medyczne poprzez sieć Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (PZOZ), zadania mobilizacyjne jednostek nowo formowanych, opieka nad infrastrukturą wojskową, ochrona obiektów wojskowych.
 
Na podstawie Decyzji Nr 72/MON z dnia 9 marca 2012 roku w sprawie połączenia jednostek budżetowych:
 
§ 1. Łączy się jednostki budżetowe:
 
ppkt 5) 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu z jednostkami budżetowymi:
a) 9 Brygadą Kawalerii Pancernej w Braniewie,
b) 20 Brygadą Zmechanizowaną w Bartoszycach,
c) 16 Batalionem Dowodzenia w Elblągu,
d) 16 Batalionem Remontowym w Elblągu,
e) 16 Batalionem Zaopatrzenia w Elblągu;
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 334/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 21. Wojskowego Oddziału Gospodarczego
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oraz oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 21. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 21. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO / w y c i ą g /
 
2. Odznaka 21 WOG jest wykonana na planie krzyża maltańskiego, nałożonego u góry na półwieniec zębaty, a na dole na półwieniec laurowy. Ramiona krzyża pokryte są emalią koloru błękitnego i amarantowego z czarnym obrzeżem. Na górnym ramieniu krzyża umieszczona jest liczba „21” – numer WOG-u, a na dolnym, lewym i prawym ramieniu litery „WOG”– skrót nazwy Oddziału. Pomiędzy ramionami krzyża znajduje się skrzyżowany kłos i miecz. Barwy nawiązują do historycznych barw służby intendentury Wojska Polskiego oraz 16. batalionu zaopatrzenia, na bazie którego sformowano 21 WOG, a symbole do charakteru wykonywanych zadań. W centralnym miejscu krzyża umieszczony jest herb Elbląga – miejsca stacjonowania jednostki wojskowej. Odznaki są numerowane.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 21. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO NA MUNDUR WYJŚCIOWY
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 21. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO NA MUNDUR POLOWY
 
 
STRUKTURA
 
- komenda 21.WOG
   - pion głównego księgowego
   - pion ochrony informacji niejawnych
   - logistyka
      - wydział planowania
      - wydział materiałowy
      - wydział techniczny
   - sekcja wychowawcza
   - sekcja zamówień publicznych
   - sekcja zabezpieczenia teleinformatycznego
   - sekcja inwentaryzacji
   - sekcja medyczna
   - wydział administracyjny
   - wydział infrastruktury
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk mgr Cezary Balewski (2012 – 13.VII.2017)
 - cz. p.o. ppłk Sylwester Trojszczak (13.VII.2017 - 18.XII.2017)
 - płk Krzysztof Klin (18.XII.2017 - 31.I.2022)
 - cz. p.o. ppłk Waldemar Litwa (31.I.2022 - 25.IV.2022)
 - płk Wojciech Zych (25.IV.2022 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (2012 - 18.XII.2012)
2.Regionalna Baza Logistyczna (18.XII.2012 - obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.