25.Wojskowy Oddział Gospodarczy
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
25.WOG jest jednostką sformowaną do zabezpieczenia finansowego i logistycznego jednostek wojskowych w przydzielonym mu rejonie odpowiedzialności. Podstawą prawną do formowania jednostki była decyzja MON Nr Z-83/Org./P1 z dnia 20 września 2011 roku oraz wykonawczy Rozkaz Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ Nr PF-46/Org. z dnia 16 lutego 2012 roku. Po czym w pierwszej połowie 2012 roku rozpoczęto formowanie jednostki. 25.WOG sformowany został w terminie do 31 grudnia 2012, jednostka rozpoczęła oficjalne funkcjonowanie z dniem 1 stycznia 2013 roku. Dodatkowo zadania WOG to: zabezpieczenie materiałowo-techniczne, zabezpieczenie medyczne poprzez sieć Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (PZOZ), zadania mobilizacyjne jednostek nowo formowanych, opieka nad infrastrukturą wojskową, ochrona obiektów wojskowych.
 
Na podstawie Decyzji Nr 72/MON z dnia 9 marca 2012 roku w sprawie połączenia jednostek budżetowych:
 
§ 1. Łączy się jednostki budżetowe:
 
ppkt 5) 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku z jednostkami budżetowymi:
a) 18 Pułkiem Rozpoznawczym w Białymstoku,
b) 1 Batalionem Remontowym w Łomży;
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 335/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 25. Wojskowego Oddziału Gospodarczego
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oraz oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 25. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 25. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO    / w y c i ą g /
 
2. Odznaka 25 WOG jest wykonana na planie krzyża maltańskiego. Ramiona krzyża pokryte są emalią koloru błękitnego z amarantowym obrzeżem. Na górnym ramieniu krzyża umieszczona jest liczba „25” – numer WOG-u, na dolnym, lewym i prawym ramieniu umieszczone są litery „WOG” – skrót nazwy Oddziału. Cyfry i litery są barwy białej. Pomiędzy ramionami krzyża znajdują się kłos i miecz. Barwy nawiązują do historycznych barw służby intendentury Wojska Polskiego, a symbole do charakteru wykonywanych zadań. W centralnym miejscu krzyża umieszczony jest herb Białegostoku – miejsca stałej dyslokacji Oddziału.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 25. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO NA MUNDUR WYJŚCIOWY
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 25. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO NA MUNDUR POLOWY
 
STRUKTURA
 
- komenda 25.WOG
   - pion głównego księgowego
   - pion ochrony informacji niejawnych
   - logistyka
      - wydział planowania
      - wydział materiałowy
      - wydział techniczny
   - sekcja wychowawcza
   - sekcja zamówień publicznych
   - sekcja zabezpieczenia teleinformatycznego
   - sekcja inwentaryzacji
   - sekcja medyczna
   - wydział administracyjny
   - wydział infrastruktury
   - Grupa Zabezpieczenia – Białystok
   - Grupa Zabezpieczenia – Łomża
   - Grupa Zabezpieczenia – Hajnówka
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk mgr inż. Krzysztof Idec (2012 – 14.IX.2015)
 - ppłk Robert Dmuchowski (14.IX.2015 - 22.XI.2016)
 - cz. p.o. ppłk Mirosław Sosna (22.XI.2016 - 24.IV.2017)
 - ppłk Krzysztof Lenkiewicz (24.IV.2017 - 30.VI.2021)
 - cz. p.o. ppłk Mirosław Sosna (30.VI.2021 - ?)
 - cz. p.o. mjr Rafał Dyśko (? - 15.XI.2021)
 - ppłk Leszek Wojnicz (15.XI.2021 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (2012-18.XII.2012)
2.Regionalna Baza Logistyczna (18.XII.2012-obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.