32.Zamojski Wojskowy Oddział Gospodarczy im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
32.WOG jest jednostką sformowaną do zabezpieczenia finansowego i logistycznego jednostek wojskowych w przydzielonym mu rejonie odpowiedzialności. Podstawą prawną do formowania jednostki była decyzja MON Nr Z-83/Org./P1 z dnia 20 września 2011 roku oraz wykonawczy Rozkaz Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ Nr PF-46/Org. z dnia 16 lutego 2012 roku. Po czym w pierwszej połowie 2012 roku rozpoczęto formowanie jednostki. 32.WOG sformowany został w terminie do 31 grudnia 2012, jednostka rozpoczęła oficjalne funkcjonowanie z dniem 1 stycznia 2013 roku. Dodatkowo zadania WOG to: zabezpieczenie materiałowo-techniczne, zabezpieczenie medyczne poprzez sieć Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (PZOZ), zadania mobilizacyjne jednostek nowo formowanych, opieka nad infrastrukturą wojskową, ochrona obiektów wojskowych. Oddział stacjonuje w kompleksie w Zamościu.
 
Na podstawie Decyzji Nr 72/MON z dnia 9 marca 2012 roku w sprawie połączenia jednostek budżetowych:
 
§ 1. Łączy się jednostki budżetowe:
 
ppkt 6) 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu z jednostkami budżetowymi:
a) 2 Pułkiem Rozpoznawczym w Hrubieszowie,
b) 3 Batalionem Zmechanizowanym w Zamościu,
c) Batalionem Dowodzenia Wielonarodowej Brygady (część polska) w Lublinie;
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 34/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie nadania imienia patrona i przyjęcia wyróżniającej nazwy przez 32. Wojskowy Oddział Gospodarczy
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196), § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 1, 3-4, 5-6b decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011 r. poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315), ustala się, co następuje:
 
§ 1. 32. Wojskowy Oddział Gospodarczy:
1) otrzymuje imię Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego;
2) przyjmuje wyróżniającą nazwę „Zamojski”.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
 
 
oznaka rozpoznawcza 32.WOG
 
STRUKTURA
 
- komenda 32.WOG
   - pion głównego księgowego
   - pion ochrony informacji niejawnych
   - logistyka
      - wydział planowania
      - wydział materiałowy
      - wydział techniczny
   - sekcja wychowawcza
   - sekcja zamówień publicznych
   - sekcja zabezpieczenia teleinformatycznego
   - sekcja inwentaryzacji
   - sekcja medyczna
   - wydział administracyjny
   - wydział infrastruktury
   - Grupa Zabezpieczenia – Zamość
   - Grupa Zabezpieczenia – Hrubieszów
   - Grupa Zabezpieczenia – Chełm
   - Grupa Zabezpieczenia – Jawidz
   - Grupa Zabezpieczenia – Lublin
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk Grzegorz Pytlak (2012 – IX.2017)
 - cz. p.o. ppłk Stanisław Figiel (IX.2017 - 6.XII.2017)
 - ppłk Jerzy Muzyka (6.XII.2017 - 31.VIII.2023)
 - cz. p.o. ppłk Zbigniew Gawryś (31.VIII.2023 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (2012 - 18.XII.2012)
3.Regionalna Baza Logistyczna (18.XII.2012 - obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.