6.Batalion Logistyczny im. gen.dyw. Ignacego Prądzyńskiego
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
6.Batalion Logistyczny został sformowany na podstawie rozkazu Dowódcy Wojsk Lądowych Nr PF-15/Org. z dnia 14 kwietnia 2011 roku, rozkaz ten nakazywał rozformowanie dotychczas samodzielnych 6.kompanii zaopatrzenia oraz 6.kompanii remontowej, dołączona została także kompania zabezpieczenia desantowania dotychczas istniejąca w strukturach 6.Batalionu Dowodzenia brygady i na ich podbudowie sformowano 6.Batalion Logistyczny – wszystko to w terminie do 31 grudnia 2011 roku. Jednostka rozlokowała się w koszarach w Krakowie przy ulicy Głowackiego i do jej głównych zadań należy obecnie logistyczne zabezpieczenie Dowództwa i jednostek brygady.                  
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Decyzja Nr 122/MON z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 6. Batalionu Logistycznego 6. Brygady Powietrznodesantowej im. gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego
 
pkt 1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 6. Batalionu Logistycznego 6. Brygady Powietrznodesantowej im. gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego.
 
Decyzja Nr 63/MON z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania imienia patrona i ustanowienia dorocznego święta 6. Batalionu Logistycznego 6. Brygady Powietrznodesantowej im. gen. bryg. Stanisława Franciszka Sosabowskiego
 
pkt 1. 6. Batalion Logistyczny 6. Brygady Powietrznodesantowej im. gen. bryg. Stanisława Franciszka Sosabowskiego:
1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
 
a) 6. Batalionu Zaopatrzenia i Remontów 6. Pomorskiej Dywizji Powietrznodesantowej (1964-1975),
b) 8. Batalionu Zabezpieczenia 6. Pomorskiej Dywizji Powietrznodesantowej, 6. Pomorskiej Brygady Powietrznodesantowej i 6. Brygady Desantowo-Szturmowej (1976-1992),
c) 6. Batalionu Logistycznego 6. Brygady Desantowo-Szturmowej (1991-2001);
 
2) przyjmuje imię gen. dyw. Ignacego Prądzyńskiego.
 
pkt 2. Ustanawia się Święto 6. Batalionu Logistycznego 6. Brygady Powietrznodesantowej im. gen. bryg. Stanisława Franciszka Sosabowskiego w dniu 12 września.
 
oznaka rozpoznawcza 6.blog
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo i sztab 6.blog
  - pluton dowodzenia
  - kompania zaopatrzenia
  - kompania remontowa
  - kompania zabezpieczenia desantowania
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk Grzegorz Pradel (16.VIII.2011 – 7.IX.2018)
 - cz. p.o. mjr Grzegorz Pałasz (7.IX.2018 - 2018)
 - ppłk Grzegorz Pałasz (2018 - 29.VI.2021)
 - ppłk Damian Gwizdal (29.VI.2021 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
6.Brygada Powietrznodesantowa im.gen. Stanisława F. Sosabowskiego (2011 – obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.