33.Nowodębski Wojskowy Oddział Gospodarczy im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Amora Tarnowskiego
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                33.WOG jest jednostką sformowaną do zabezpieczenia finansowego i logistycznego jednostek wojskowych w przydzielonym mu rejonie odpowiedzialności. Podstawą prawną do formowania jednostki była decyzja MON Nr Z-105/Org./P1 z dnia 9 grudnia 2010 roku oraz wykonawczy Rozkaz Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ Nr PF-19/Org. z dnia 9 marca 2011 roku. Po czym z dniem 1 kwietnia 2011 roku rozpoczęto formowanie jednostki. 33.WOG sformowany został w terminie do 31 grudnia 2011, jednostka rozpoczęła oficjalne funkcjonowanie z dniem 1 stycznia 2012 roku. Dodatkowo zadania WOG to: zabezpieczenie materiałowo-techniczne, zabezpieczenie medyczne poprzez sieć Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (PZOZ), zadania mobilizacyjne jednostek nowo formowanych, opieka nad infrastrukturą wojskową, ochrona obiektów wojskowych. 33.WOG stacjonuje w m.NOWA DĘBA.
 
Na podstawie Decyzji Nr 244/MON z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie połączenia jednostek budżetowych:
 
pkt 9. Łączy się jednostkę budżetową — 33.Wojsko­wy Oddział Gospodarczy w Nowej Dębie z jednostka­mi budżetowymi:
  1) 3 Batalionem Radiotechnicznym w Sandomie­rzu;
  2) Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach;
  3) Ośrodkiem Szkolenia Poligonowego Wojsk Lą­dowych Dęba w Nowej Dębie;
  4) Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Kielcach.
                
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Decyzją Nr 19/MON z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 33.Wojskowego Oddziału Gospodarczego
 
pkt 1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oraz oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 33. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
 
oznaka rozpoznawcza 33.WOG
 
STRUKTURA
 
 - komenda 33.WOG
  - pion głównego księgowego
  - pion ochrony informacji niejawnych
  - logistyka
     - wydział planowania
     - wydział materiałowy
     - wydział techniczny
     - grupa transportowa
  - sekcja wychowawcza
  - sekcja zamówień publicznych
  - sekcja zabezpieczenia teleinformatycznego
  - sekcja inwentaryzacji
  - sekcja medyczna
  - wydział administracyjny
  - wydział infrastruktury
  - Grupa Zabezpieczenia – Nowa Dęba
  - Grupa Zabezpieczenia – Kielce
  - Grupa Zabezpieczenia – Sandomierz
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk Dymitr Jakoniuk (1.IV.2011 – 31.I.2012)
 - cz. p.o. ppłk Dariusz Kozub (31.I.2012 – 29.II.2012)
 - ppłk Marek Rzymski (29.II.2012 – ?)
 - ppłk Dariusz Kozub (? - 2017)
 - ppłk mgr inż. Piotr Stępniak (2.X.2017 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (14.III.2011-31.XII.2011)
3.Regionalna Baza Logistyczna (1.I.2012-obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.