17. Wojskowy Oddział Gospodarczy
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                17.WOG jest jednostką sformowaną do zabezpieczenia finansowego i logistycznego jednostek wojskowych w przydzielonym mu rejonie odpowiedzialności. Podstawą prawną do formowania jednostki była decyzja MON Nr Z-83/Org./P1 z dnia 20 września 2011 roku oraz wykonawczy Rozkaz Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ Nr PF-46/Org. z dnia 16 lutego 2012 roku. Po czym w styczniu 2012 roku rozpoczęto formowanie jednostki. 17.WOG sformowany został w terminie do 31 grudnia 2012, jednostka rozpoczęła oficjalne funkcjonowanie z dniem 1 stycznia 2013 roku. Dodatkowo zadania WOG to: zabezpieczenie materiałowo-techniczne, zabezpieczenie medyczne poprzez sieć Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (PZOZ), zadania mobilizacyjne jednostek nowo formowanych, opieka nad infrastrukturą wojskową, ochrona obiektów wojskowych. Na podstawie Decyzji Nr 72/MON z dnia 9 marca 2012 roku w sprawie połączenia jednostek budżetowych, połączono finansowo 17.WOG z jednostkami: 8.Pułkiem Przeciwlotniczym w Koszalinie, 8.Batalionem Remontowym w Koszalinie oraz Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie.
                
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 319/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 17. Wojskowego Oddziału Gospodarczego
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oraz oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 17. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3) wzór oznaki, stanowiący załącznik Nr 3 i Nr 4 do decyzji.
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
17. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO  == W Y C I Ą G ==
 
2. Odznaka wykonana jest na bazie krzyża kawalerskiego z łukowato wygiętymi zewnętrznymi krawędziami ramion. Ramiona krzyża pokryte są szafirową emalią z wiśniową obwódką. Barwy te nawiązują do historycznych barw intendentury Wojska Polskiego z okresu II Rzeczypospolitej. Na krzyżu umieszczony został wizerunek gryfa z herbu miasta Koszalina – nawiązuje on do miejsca stacjonowania i obszaru działania jednostki. Na lewym ramieniu krzyża w szponach gryfa, znajduje się cyfra „17”, a na górnym ramieniu litery „WOG” – skrót nazwy, a na dolnym ramieniu liczba „2012” - rok sformowania jednostki. Gryf jest barwy czerwonej natomiast litery i cyfry są barwy złocistej.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 17. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO NA MUNDUR WYJŚCIOWY
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 17. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO NA MUNDUR POLOWY
 
STRUKTURA
 
 - komenda 17.WOG
  - pion głównego księgowego
  - pion ochrony informacji niejawnych
  - logistyka
     - wydział planowania
     - wydział materiałowy
     - wydział techniczny
  - sekcja wychowawcza
  - sekcja zamówień publicznych
  - sekcja zabezpieczenia teleinformatycznego
  - sekcja inwentaryzacji
  - sekcja medyczna
  - wydział administracyjny
  - wydział infrastruktury
  - Grupa Zabezpieczenia – Koszalin
  - Grupa Zabezpieczenia – Kołobrzeg
  - Grupa Zabezpieczenia – Darłowo
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk Piotr Kłosiński (6.II.2012 – 2.I.2018)
 - cz. p.o. ppłk Jacek Wieczorek (2.I.2018 - 26.II.2018)
 - płk Jacek Wieczorek (26.II.2018 - 6.XII.2018)
 - ppłk Andrzej Cholewa (6.XII.2018 - 10.XI.2021)
 - cz. p.o. ppłk Ireneusz Ossowski (10.XI.2021 - 29.XI.2021)
 - ppłk Marek Chułek (29.XI.2021 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (6.II.2012 - 18.XII.2012)
1.Regionalna Baza Logistyczna (18.XII.2012 - obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.