17. Wojskowy Oddział Gospodarczy
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                17.WOG jest jednostką sformowaną do zabezpieczenia finansowego i logistycznego jednostek wojskowych w przydzielonym mu rejonie odpowiedzialności. Podstawą prawną do formowania jednostki była decyzja MON Nr Z-83/Org./P1 z dnia 20 września 2011 roku oraz wykonawczy Rozkaz Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ Nr PF-46/Org. z dnia 16 lutego 2012 roku. Po czym w styczniu 2012 roku rozpoczęto formowanie jednostki. 17.WOG sformowany został w terminie do 31 grudnia 2012, jednostka rozpoczęła oficjalne funkcjonowanie z dniem 1 stycznia 2013 roku. Dodatkowo zadania WOG to: zabezpieczenie materiałowo-techniczne, zabezpieczenie medyczne poprzez sieć Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (PZOZ), zadania mobilizacyjne jednostek nowo formowanych, opieka nad infrastrukturą wojskową, ochrona obiektów wojskowych. Na podstawie Decyzji Nr 72/MON z dnia 9 marca 2012 roku w sprawie połączenia jednostek budżetowych, połączono finansowo 17.WOG z jednostkami: 8.Pułkiem Przeciwlotniczym w Koszalinie, 8.Batalionem Remontowym w Koszalinie oraz Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie.
                
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 319/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 17. Wojskowego Oddziału Gospodarczego
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oraz oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 17. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 17. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO NA MUNDUR WYJŚCIOWY
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 17. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO NA MUNDUR POLOWY
 
STRUKTURA
 
 - komenda 17.WOG
  - pion głównego księgowego
  - pion ochrony informacji niejawnych
  - logistyka
     - wydział planowania
     - wydział materiałowy
     - wydział techniczny
  - sekcja wychowawcza
  - sekcja zamówień publicznych
  - sekcja zabezpieczenia teleinformatycznego
  - sekcja inwentaryzacji
  - sekcja medyczna
  - wydział administracyjny
  - wydział infrastruktury
  - Grupa Zabezpieczenia – Koszalin
  - Grupa Zabezpieczenia – Kołobrzeg
  - Grupa Zabezpieczenia – Darłowo
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk Piotr Kłosiński (6.II.2012 – 2.I.2018)
 - cz. p.o. ppłk Jacek Wieczorek (2.I.2018 - 26.II.2018)
 - płk Jacek Wieczorek (26.II.2018 - 6.XII.2018)
 - ppłk Andrzej Cholewa (6.XII.2018 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (6.II.2012 - 18.XII.2012)
1.Regionalna Baza Logistyczna (18.XII.2012 - obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.