91.Batalion Logistyczny „Ziemi Opolskiej” im. ppłk Antoniego Gali
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                 91.Batalion Logistyczny sformowano pod jego obecną nazwą na bazie 91.Batalionu Zaopatrzenia na podstawie Rozkazu Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego Nr Z-9/Org. z dnia 17 marca 2008 roku, rozkaz ten nakazywał przeformowanie 91.bzaop w 91.blog z jednoczesnym wyłączeniem jednostki z podporządkowania pod Śląski Okręg Wojskowy i włączenia jej w skład 10.Brygady Logistycznej. Batalion miano przeformować i zmienić jego podporządkowanie w terminie do 31 grudnia 2008 roku, tak by nowa jednostka rozpoczęła oficjalne funkcjonowanie z dniem 1 stycznia 2009 roku. Batalion dyslokowany jest w kompleksie w m. KOMPRACHCICE. Batalion jest przeznaczony do wykonywania działań logistycznych na rzecz 10.Brygady Logistycznej oraz jednostek wojskowych w strefie odpowiedzialności.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Decyzją Nr 16/MON z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, ustanowienia dorocznego Święta oraz wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej i proporczyka na beret 91.Batalionu Logistycznego
 
1. 91.Batalion Logistyczny przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
 
  1) 15 samodzielnej kompanii transportu samochodowego 1944-1945;
  2) samodzielnego plutonu samochodowego 1945-1949;
  3) 43 kompanii samochodowej z lat 1949-1955;
  4) 59 batalionu samochodowo-transportowego 1955-1962;
  5) 59 batalionu transportowego z lat 1962-1970;
  6) 59 batalionu zaopatrzenia z lat 1970-1997.
 
2. Ustanawia się doroczne Święto 91.Batalionu Logistycznego w dniu 28 marca.
 
3. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej  „oznaką” oraz proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem”, 91.Batalionu Logistycznego.
 
Oznaka rozpoznawcza 91.blog
 
Proporczyk na beret 91.blog
 
Decyzją Nr 11/MON z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie nadania wyróżniającej nazwy „Ziemi Opolskiej” i imienia patrona 91.Batalionowi Logistycznemu
 
1. 91.Batalion Logistyczny:
 
  1) przyjmuje wyróżniającą nazwę „Ziemi Opolskiej”;
  2) otrzymuje imię podpułkownika Antoniego Gali.
 
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 07.04.2012 r. o nadaniu sztandaru jednostce wojskowejna wniosek Ministra Obrony Narodowej zostaje nadany sztandar  91.Batalionowi Logistycznemu w Komprachcicach ufundowany przez Komitet Honorowy Fundatorów Sztandaru.
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo i sztab 91.blog
  - pluton dowodzenia
  - kompania zaopatrzenia
  - kompania remontowa
  - zespół zabezpieczenia medycznego
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk Jan Franków (1.I.2009 – 18.I.2013) poprzedni dowódca 91.bzaop
 - mjr/ppłk Wiesław Zawiślak (18.I.2013 – 25.II.2016)
 - ppłk Arkadiusz Serówka (25.II.2016 - 23.I.2020)
 - ppłk Krzysztof Maziarz (23.I.2020 - 31.I.2022)
 - ppłk Daniel Krzywiński (31.I.2022 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
10.Opolska Brygada Logistyczna im. płk Piotra Wysockiego (1.I.2009 – obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.