14.Wojskowy Oddział Gospodarczy
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                14.WOG jest jednostką sformowaną do zabezpieczenia finansowego i logistycznego jednostek wojskowych w przydzielonym mu rejonie odpowiedzialności, w przypadku 14.WOG jest to garnizon Poznań. Podstawą prawną do formowania jednostki była decyzja MON Nr Z-83/Org./P1 z dnia 20 września 2011 roku, do formowania jednostki z dniem 2 stycznia 2012 roku przystąpiła grupa organizacyjna w składzie:
 
- ppłk Rafał Smuszkiewicz (komendant 14.WOG)
- mjr Janusz Brzezicha (Szef Wydziału Administracyjnego)
- mjr Artur Danił (Szef Wydziału Technicznego)
- kpt. Marek Sochacki (Szef Służby Sprzętu Inżynieryjno-Saperskiego i OPBMR)
- por. Maciej Betka (oficer Sekcji Gotowości Bojowej i Mobilizacyjnej)
 
Podstawowe zadania WOG to: zabezpieczenie materiałowo-techniczne, zabezpieczenie medyczne poprzez sieć Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (PZOZ), zadania mobilizacyjne jednostek nowo formowanych, opieka nad infrastrukturą wojskową, ochrona obiektów wojskowych.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Decyzją Nr 98/MON z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 14. Wojskowego Oddziału Gospodarczego
 
1.Wprowadza się odznakę pamiątkową oraz oznakę rozpoznawczą
 
 
oznaka rozpoznawcza 14.WOG (wersja wyjściowa i polowa)
 
STRUKTURA
 
 - komenda 14.WOG
  - Pion Ochrony Informacji Niejawnych
  - Pion Głównego Księgowego
  - Sekcja Zamówień Publicznych
  - Wydział Administracyjny
      - Sekcja Personalna
      - Sekcja Ochrony Obiektów
  - Sekcja Zabezpieczenia Teleinformatycznego
  - Logistyka
      - Wydział Planowania
      - Wydział Materiałowy
          - Służba Żywnościowa
          - Służba Mundurowa
          - Służba MPS
          - Służba Środków Bojowych
      - Wydział Techniczny
          - Służba Uzbrojenia i Elektroniki
          - Służba Czołgowo-Samochodowa
          - Służba Sprzętu Łączności i Informatyki
          - Służba Sprzętu Inżynieryjno-Saperskiego i OPBMR
  - Grupa Zabezpieczenia – Poznań
  - Grupa Zabezpieczenia – Biedrusko
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk Rafał Smuszkiewicz (1.I.2012 – obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (1.I.2012-31.XII.2012)
1.Regionalna Baza Logistyczna (1.I.2013-obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.