32.Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej im. gen. dyw. Gustawa Konstantego Orlicz-Dreszera
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                  32.Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej sformowano w oparciu o Decyzję Ministra Obrony Narodowej Nr Z-5/Org./P1 z dnia 28 stycznia 2011 roku oraz wykonawczy Rozkaz Dowódcy Sił Powietrznych Nr PF-95 z dnia 31 marca 2011 roku. Termin sformowania jednostki wyznaczono na 31 grudnia 2011 roku, w tym terminie miano rozformować 7., 60. i 62.Dywizjony Rakietowe Obrony Powietrznej, a na ich bazie sformować 32.dr OP. Dywizjon jest jednostką której zadaniem jest obrona przestrzeni powietrznej kraju w wyznaczony rejonie odpowiedzialności – dla 32.dr OP jest to obszar w rejonie Warszawy. Dywizjon jako jednostka obrony powietrznej wyposażony jest zestawy rakietowe średniego zasięgu „Newa-SC” oraz również w zestawy rakietowe krótkiego zasięgu S-2M „Strzała” oraz „Grom” służące do osłony zgrupowania. Dywizjon składa się z trzech zespołów ogniowych sformowanych na bazie byłych dywizjonów rakietowych, Dowództwo, sztab i jeden z ZO dyslokowane są w obiekcie na terenie koło Olszewnicy Starej, pozostałe ZO stacjonują w m.Borzęcin.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Zgodnie z Decyzją Nr 54/MON z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, sztandaru rozformowanego 60. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej, nadania wyrózniającej nazwy i imienia patrona oraz ustanowienia dorocznego święta 32. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej
 
32.Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
 
- 7. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej (1962-2011);
- 62. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej (1970-2011);
- 60. Wieliszewskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej im. gen. dyw. Gustawa Konstantego Orlicz-Dreszera (1970-2011).
 
oraz przejmuje sztandar rozformowanego 60.Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej, ustanawia się także doroczne Święto 32.Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w dniu 4 czerwca.
 
Tą samą decyzją ustanowiono  patrona i nazwę wyróżniającą jednostki.
 
Oznaka rozpoznawcza, odznaka pamiątkowa,proporczyk - Decyzja Nr 407/MON w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret 32. Wieliszewskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej im. gen. dyw. Gustawa Konstantego Orlicz-Dreszera
 
oznaka rozpoznawcza 32.drop
 
proporczyk na beret 32.drop
 
STRUKTURA
 
 - Dowództwo i Sztab 32.drOP
  - Pion Techniczny
  - Sekcja Wychowawcza
  - Bateria Dowodzenia
  - Bateria Zabezpieczenia
  - Bateria Techniczna
  - Zespół Ogniowy – Olszewica Stara
  - Zespół Ogniowy – Borzęcin
  - Zespół Ogniowy – Borzęcin
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk Dariusz Cichal (26.X.2011 – 1.III.2015)
 - ppłk Marek Oliwkowski (1.III.2015 - 8.VI.2017)
 - cz. p.o. mjr Marcin Szlawski (8.VI.2017 - 11.X.2017)
 - ppłk Grzegorz Konkel (11.X.2017 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
3.Warszawska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej (1.I.2012 – obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.