KALENDARIUM WYDARZEŃ 2013 – ZMIANY PERSONALNE
 
01.01.13 – zmiana na stanowisku Szefa Obrony przed Bronią Masowego Rażenia, odchodzi gen. bryg. Ryszard Frydrych przeniesiony do dyspozycji Szefa SG WP -> nowy Szef OBMR – płk Sławomir Kleszcz
 
02.01.13 – zmiana dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej, odchodzi dr hab. Aleksandra Skrabacz powołana na dyrektora Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej -> nowy dyrektor CBW – dr Jan Tarczyński
 
03.01.13 – zmiana dowodzenia w Jednostce Wojskowej Nil, odchodzi płk Mariusz Skulimowski wyznaczony do dalszej służby na stanowisku zastępcy dowódcy 10.BLog -> nowy dowódca JW Nil – płk Mirosław Krupa
 
03.01.13 – zmiana dowodzenia w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie, odchodzi ppłk Stanisław Gorzelańczyk -> nowy komendant OSPWLąd Wędrzyn – ppłk Przemysław Mikołajczak
 
03.01.13 – zmiana dowodzenia na okręcie ORP „Hydrograf”, odchodzi kmdr ppor. Artur Czajkowski -> nowy dowódca ORP „Hydrograf” – kmdr ppor. Andrzej Czyżewski
 
04.01.13 – zmiana dowodzenia w 2.kompanii regulacji ruchu, odchodzi kpt. Marek Krzysztofik wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Sekcji Operacyjnej 82.bes -> czasowo obowiązki dowódcy 2.krr – ppor. Wojciech Sługocki
 
04.01.13 – zmiana kierownictwa w Warsztatach Technicznych w Lublinie, czasowo pełniący obowiązki kierownika WT Lublin mjr Edward Baranowski zostaje wyznaczony na etatowego kierownika WT Lublin
 
04.01.13 – zmiana dowodzenia w 21.Centralnym Poligonie Lotniczym, odchodzi płk Mirosław Molik -> nowy komendant 21.CPL – ppłk Bogdan Wojciechowski
 
05.01.13 – zmiana dowodzenia w 8.Batalionie Walki Radioelektronicznej, odchodzi ppłk Zbigniew Nowak -> nowy dowódca 8.bwre – ppłk Radzisław Smółkowski
 
15.01.13 – zmiana kierownika w Klubie 4.RBLog, odchodzi Pani Joanna Kikosicka, nowy kierownik Klubu 4.RBLog – Pani Jowita Michalak
 
18.01.13 – zmiana dowodzenia w 91.Batalionie Logistycznym, odchodzi na emeryturę ppłk Jan Franków -> czasowo obowiązki dowódcy pełnił będzie mjr Wiesław Zawiślak
 
23.01.13 – zmiana dowodzenia w 2.Dywizjonie Okrętów Transportowo-Minowych, odchodzi kmdr por. Jacek Rogalski -> nowy dowódca 2.dotrm – kmdr por. Grzegorz Okuljar
 
29.01.13 – zmiana dowodzenia w 56.Bazie Lotniczej, odchodzi płk pil. Andrzej Pawłowski odchodzący na emeryturę -> nowy dowódca 56.BLot -> płk Zbigniew Musiał
 
30.01.13 – zmiana dowodzenia w 5.Batalionie Saperów, odchodzi ppłk Krzysztof Balcerzak odchodzący na emeryturę -> obowiązki dowódcy 5.bsap pełnił będzie mjr Jarosław Szczypiorski
 
30.01.13 – zmiana dowodzenia w Wojskowym Centrum Geograficznym, odchodzi płk Janusz Rozwałka przechodzący do rezerwy -> czasowo obowiązki Szefa WCG pełnił będzie ppłk Krzysztof Ziemkiewicz
 
01.02.13 – zmiana dowodzenia w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Białymstoku, odchodzi płk Ireneusz Prokocki -> nowy szef WSzW w Białymstoku – płk Sławomir Kołodziejski
 
01.02.13 – zmiana dowodzenia w WKU w Będzinie, odchodzi ppłk Mirosław Jodko -> nowy komendant WKU w Będzinie – ppłk Zbigniew Kopa
 
01.02.13 – zmiana dowodzenia w WKU w Płocku, odchodzi ppłk Eugeniusz Nowak odchodzący na emeryturę -> nowy komendant WKU w Płocku – ppłk Jarosław Luciak
 
01.02.13 – zmiana dowodzenia w 4.Pułku Przeciwlotniczym, odchodzi płk dypl. Marek Śmietana -> nowy dowódca 4.pplot – płk dypl. Mirosław Szwed
 
01.02.13 – pełniący obowiązki Szefa Wojskowego Zarządu Infrastruktury w Poznaniu ppłk Janusz Superczyński zostaje wyznaczony na etatowego Szefa WZI w Poznaniu i awansowany do stopnia pułkownika
 
07.02.13 – zmiana dowodzenia w 1.Grupie Poszukiwawczo-Ratowniczej, odchodzi mjr pil. Lech Domański wyznaczony do dalszej służby jako Starszy Oficer Instruktor-Pilot w Wydziale Szkolenia Lotniczego – Pionu Szkolenia Dowództwa 3.SLTr -> nowy dowódca 1.GPR – kpt. pil. Adam Kupiński
 
18.02.13 – zmiana dowodzenia w Oddziale ŻW w Elblągu, czasowo pełniący obowiązki komendanta OŻW Elbląg ppłk Sławomir Urbański zostaje awansowany do stopnia płk i wyznaczony na etatowe stanowisko szefa OŻW Elbląg
 
18.02.13 – zmiana dowodzenia w 1.Dywizjonie Szwoleżerów (1.bkpow), odchodzi ppłk Radosław Cyniak wyznaczony do dalszej służby na stanowisku starszego specjalisty w Oddziale Szkolenia Szefostwa Wojsk Aeromobilnych -> czasowo obowiązki dowódcy pełnił będzie zastępca dowódcy 1.bkpow
 
22.02.13 – zmiana dowodzenia w Wydziale ŻW w Gdyni, odchodzi ppłk Stanisław Stępniak wyznaczony na nowe stanowisko służbowe w Komendzie Głównej ŻW jako Szef Oddziału Dochodzeniowo-Śledczego -> czasowo obowiazki komendanta WŻW w Gdyni obejmuje mjr Piotr Rygielski
 
28.02.13 – zmiana dowodzenia w Oddziale ŻW w Szczecinie, odchodzi płk Andrzej Doruch wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Oddziału Prewencji w Komendzie Głównej ŻW -> nowy komendant OŻW w Szczecinie – płk Andrzej Bobiński
 
01.03.13 – zmiana dowodzenia w Placówce ŻW w Dęblinie, odchodzi kpt. Roman Wykurz wyznaczony do dalszej służby na stanowisku specjalisty Wydziału Planowania Operacyjnego w Komendzie Głównej ŻW -> czasowo obowiązki komendanta Placówki ŻW w Dęblinie pełnił będzie st.chor.sztab. Adam Radzikowski
 
11.03.13 – zmiana dowodzenia w 1.Brygadzie Pancernej, odchodzi gen.bryg. Andrzej Przekwas -> nowy dowódca 1.BPanc – płk Stanisław Czosnek
 
11.03.13 - zmiana dowodzenia w 1.Dywizjonie Szwoleżerów (1.bkpow), czasowo pełniący obowiązki dowódcy 1.bkpow zastępca dowódcy przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 1.bkpow – mjr Rafał Lis
 
15.03.13 – zmiana dowodzenia w 4.Skrzydle Lotnictwa Szkolnego, odchodzi gen.bryg.pil. Tomasz Drewniak wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Wojsk Lotniczych w Dowództwie Sił Powietrznych -> nowy dowódca 4.SLSz – gen.bryg.pil. Marian Jeleniewski
 
18.03.13 – zmiana dowodzenia w 12.Batalionie Dowodzenia, odchodzi ppłk Artur Standio wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Sztabu 2.BZ -> nowy dowódca 12.bdow – ppłk Andrzej Wojciechowski
 
22.03.13 – zmiana dowodzenia na okręcie ORP „Wdzydze”, odchodzi kpt.mar. Sławomir Budka -> nowy dowódca ORP „Wdzydze” – kpt.mar. Bartosz Wójcik
 
22.03.13 – zmiana dowodzenia w Placówce ŻW w Świnoujściu, odchodzi kpt. Łukasz Markiewka wyznaczony do dalszej służby na stanowisku komendanta Placówki ŻW w Sulechowie
 
25.03.13 – zmiana dowodzenia w 11.Batalionie Remontowym, odchodzi ppłk Marek Laskowski -> nowy dowódca 11.brem – ppłk Zbigniew Łukasiewicz
 
26.03.13 – zmiana dowodzenia w 2.Wojskowym Ośrodku Metrologii, odchodzi ppłk Zbigniew Marks -> czasowo obowiązki Dyrektora 2.WOM pełnił będzie mjr Mariusz Zybura
 
02.04.13 – zmiana dowodzenia w 2.kompanii regulacji ruchu, czasowo pełniący obowiązki dowódcy 2.krr ppor. Wojciech Sługocki przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 2.krr – kpt. Arkadiusz Mikuła
 
02.04.13 – zmiana dowodzenia w Wojskowym Centrum Geograficznym, czasowo pełniący obowiązki szefa WCG ppłk Krzysztof Ziemkiewicz zostaje wyznaczony na etatowe stanowisko szefa WCG i awansowany do stopnia płk -> nowy Szef WCG – płk Krzysztof Ziemkiewicz
 
08.04.13 – zmiana dowodzenia w Placówce ŻW w Dęblinie, na komendanta placówki wyznaczony zostaje kpt. Marcin Kawecki
 
08.04.13 – zmiana dowodzenia w 3.Batalionie Drogowo-Mostowym 2.psap, odchodzi ppłk Marek Wawrzyniak wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Zastępcy Dowódcy 2.pinż -> nowy dowódca 3.bdm – ppłk Kazimierz Wołowiec
 
08.04.13 – zmiana dowodzenia w 1.Dywizjonie Przeciwlotniczym 4.pplot, odchodzi ppłk Andrzej Izydorczyk -> nowy dowódca 1.dplot 4.pplot – ppłk Mariusz Janikowski
 
15.04.13 – zmiana dowodzenia w Wydziale ŻW w Gdyni, czasowo pełniący obowiązki komendanta mjr Piotr Rygielski przekazuje dowodzenie -> nowy komendant WŻW w Gdyni - ppłk Leszek Rusoń
 
15.04.13 – zmiana dowodzenia w Placówce ŻW w Morągu, odchodzi kpt. Marcin Nikadon wyznaczony do dalszej służby na stanowisku mł.specjalisty w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym w Oddziale ŻW w Elblągu
 
18.04.13 – zmiana dowodzenia w 1.Batalionie Składowania 1.BLog, odchodzi ppłk Robert Dmuchowski wyznaczony do dalszej służby na stanowisku zastępcy Komendanta 12.WOG -> czasowo obowiązki dowódcy 1.bskł pełnił będzie mjr Jarosław Kucki
 
22.04.13 – zmiana dowodzenia w 2.Batalionie Logistycznym 10.BLog, obowiązki dowódcy 2.blog obejmuje ppłk Arkadiusz Serówka
 
06.05.13 – zmiana na stanowisku Szefa Sztabu Generalnego WP, odchodzi generał Mieczysław Cieniuch, nowym Szefem SG WP zostaje gen. broni Mieczysław Gocuł
 
06.05.13 – zmiana dowodzenia w 18.Batalionie Powietrznodesantowym, odchodzi ppłk dypl. Mieczysław Bieniek wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Oddziału Planowania Operacyjnego Dowództwa Wojsk Specjalnych -> nowy dowódca 18.bpd – ppłk Ryszard Burczy
 
06.05.13 – zmiana dowodzenia w 12.Terenowym Oddziale Lotniskowym, odchodzi płk Jacek Wąsik wyznaczony do dalszej służby na stanowisku głównego specjalisty w Departamencie Infrastruktury MON -> czasowo obowiązki Szefa 12.TOL pełnił będzie ppłk Władysław Pawlak
 
09.05.13 – zmiana dowodzenia w Kompanii Zabezpieczenia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód, odchodzi kpt. Radosław Ambroziak wyznaczony do dalszej służby na stanowisku w Oddziale G-2 Dowództwa Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód -> nowy dowódca kzab – kpt. Dariusz Czajkowski
 
10.05.13 – zmiana dowodzenia w 91.Batalionie Logistycznym, czasowo pełniący obowiązki dowódcy ppłk Wiesław Zawiślak zostaje wyznaczony na etatowego dowódcę 91.blog
 
20.05.13 – zmiana na stanowisku Dowódcy Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych, odchodzi gen. broni  Edward Gruszka -> nowy Dowódca DO SZ – gen. dyw. Marek Tomaszycki
 
22.05.13 – zmiana dowodzenia w 1.Batalionie Składowania 1.BLog, czasowo pełniący obowiązki dowódcy mjr Jarosław Kucki przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 1.bskł – ppłk Piotr Rogalski
 
03.06.13 – zmiana dowodzenia w 20.Brygadzie Zmechanizowanej, odchodzi gen.bryg. Jarosław Mika wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Zastępcy Dowódcy – Szefa Sztabu 12.DZ -> nowy dowódca 20.BZ – płk Piotr Żurawski
 
06.06.13 – zmiana dowodzenia na okręcie ORP „Piorun”, odchodzi kpt. mar. Olgierd Wójcik -> nowy dowódca ORP „Piorun” – kpt. mar. Tomasz Sadowski
 
15.06.13 – zmiana dowodzenia w 3.Batalionie Logistycznym 1.BLog, odchodzi ppłk Radosław Dłutkowski wyznaczony do dalszej służby w IWspSZ -> czasowo obowiązki dowódcy pełnił będzie mjr Robert Szpakowski
 
17.06.13 – zmiana dowodzenia w 22.Batalionie Piechoty Górskiej, odchodzi ppłk dypl. Adam Bera -> nowy dowódca 22.bpg – mjr dypl. Artur Dziaduła
 
17.06.13 – zmiana dowodzenia w 2.Pułku Rozpoznawczym, odchodzi płk Piotr Bieniek -> czasowo obowiązki dowódcy 2.pr pełnił będzie ppłk Marcin Frączek
 
19.06.13 – zmiana dowodzenia w 2.Brygadzie Zmechanizowanej, odchodzi płk dypl. Andrzej Kuśnierek skierowany do czasowego pełnienia służby jako Zastępca Dowódcy Regionu Wschodniego ISAF w Afganistanie -> czasowo obowiązki dowódcy 2.BZ pełnił będzie płk dypl. Piotr Trytek
 
21.06.13 – zmiana dowodzenia w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Kielcach, odchodzi płk Eugeniusz Nikulin przeniesiony w stan spoczynku -> nowy Szef WSzW Kielce – płk Wiesław Święchowicz
 
24.06.13 – zmiana dowodzenia w 7.Brygadzie Obrony Wybrzeża, odchodzi płk dypl. Sławomir Kowalski wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Dowódcy 15.BZ -> czasowo obowiązki dowódcy 7.BOW pełnił będzie płk Rafał Ostrowski
 
01.07.13 – zmiana dowodzenia w 15.Brygadzie Zmechanizowanej, odchodzi gen. bryg. Piotr Błazeusz przeniesiony do rezerwy kadrowej -> nowy dowódca 15.BZ – płk dypl. Sławomir Kowalski
 
01.07.13 – zmiana dowodzenia w WKU Nisko, odchodzi ppłk Krzysztof Hocek odchodzący na emeryturę -> czasowo obowiązki komendanta WKU Nisko pełnił będzie mjr Zygmunt Bar
 
04.07.13 – zmiana dowodzenia w 1.Batalionie Inżynieryjnym 1.psap, odchodzi ppłk Dariusz Tulin wyznaczony do dalszej służby na stanowisku starszego specjalisty w strukturach NATO w Neapolu -> czasowo obowiązki dowódcy 1.binż pełnił będzie obecny zastępca dowódcy
 
05.07.13 – zmiana dowodzenia w 23.Pułku Artylerii, dowódca 23.pa płk Andrzej Lorenc czasowo zostaje oddelegowany do służby w ramach XXVIII zmiany PKW KFOR -> czasowo obowiązki dowódcy 23.pa pełnił będzie ppłk Paweł Świtalski
 
10.07.13 – zmiana dowodzenia na okręcie ORP „Heweliusz”, odchodzi kmdr ppor. Grzegorz Kokosiński wyznaczony do dalszej służby na stanowisku specjalisty w Kwaterze Głównej NATO JFC w Naples we Włoszech -> nowy dowódca ORP „Heweliusz” – kpt. mar. Bartosz Smoliński
 
15.07.13 – zmiana dowodzenia w 2.Dywizjonie Przeciwlotniczym 4.pplot, odchodzi ppłk Adam Luzyńczyk wyznaczony do dalszej służby w 10.BKPanc -> nowy dowódca 2.dplot 4.pplot – ppłk Paweł Pankanin
 
21.07.13 – zmiana dowodzenia w 6.Batalionie Chemicznym Sił Powietrznych, odchodzi ppłk mgr inż. Krzysztof Chmiel -> nowy dowódca 6.bchem SP – ppłk mgr inż. Bogusław Marek
 
24.07.13 – zmiana dowodzenia w 11.Pułku Artylerii, odchodzi płk Leszek Nadrowski kończący służbę wojskową -> nowy dowódca 11.pa – płk Dariusz Adamczyk
 
26.07.13 – zmiana dowodzenia w 2.Korpusie Zmechanizowanym, odchodzi gen. dyw. Jerzy Biziewski wyznaczony do dalszej służby na stanowisku zastępcy Szefa Sztabu SHAPE w Mons (Belgia), czasowo obowiązki dowódcy 2.KZ pełnił będzie – gen. bryg. Andrzej Knap
 
01.08.13 – zmiana dowodzenia w Dywizjonie Artylerii Samobieżnej 12.BZ, odchodzi ppłk Artur Noga wyznaczony do kształcenia w Akademii Dowodzenia Bundeswehry w Hamburgu -> czasowo obowiązki dowódcy das 12.BZ pełnił będzie – mjr Jarosław Chojnacki
 
01.08.13 – zmiana dowodzenia w 1.Batalionie Manewrowym Oddziału Specjalnego ŻW w Mińsku Maz., nowy dowódca 1.bman OSŻW – ppłk Mateusz Dadał
 
01.08.13 – nominacja generalska – do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk Sławomir Kowalski – Dowódca 15.Brygady Zmechanizowanej
 
01.08.13 – nominacja generalska – do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk Jerzy Gut – Zastępca Dowódcy Wojsk Specjalnych
 
01.08.13 – nominacja generalska – do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk Adam Joks – Dowódca 6.Brygady Powietrznodesantowej
 
01.08.13 – nominacja generalska – do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk Piotr Dzięgielewski – Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia
 
01.08.13 – nominacja generalska – do stopnia wiceadm. awans otrzymuje kontradm. Stanisław Zarychta – Dowódca Centrum Operacji Morskich
 
01.08.13 – nominacja generalska – do stopnia gen. dyw. awans otrzymuje gen. bryg. Jerzy Fryczyński – Szef Sztabu Dowództwa Sił Powietrznych
 
01.08.13 – nominacja generalska – do stopnia gen. dyw. awans otrzymuje gen. bryg. Leszek Soczewica – Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych Sztabu Generalnego WP
 
01.08.13 – nominacja generalska – do stopnia gen. broni awans otrzymuje gen. dyw. Marek Tomaszycki – Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych
 
01.08.13 – nominacja generalska – do stopnia gen. broni awans otrzymuje gen. dyw. Bogusław Samol – Dowódca Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód
 
15.08.13 – zmiana Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, odchodzi gen. dyw. Zbigniew Tłok-Kosowski -> nowy Szef IWspSZ – gen. broni Edward Gruszka
 
26.08.13 – zmiana dowodzenia w 12.Dywizji Zmechanizowanej, odchodzi gen. dyw. Ireneusz Bartniak -> nowy dowódca 12.DZ – gen. bryg. Marek Mecherzyński
 
26.08.13 – zmiana dowodzenia w 16.Dywizji Zmechanizowanej, odchodzi gen. dyw. Janusz Bronowicz -> nowy dowódca 16.DZ – gen. dyw. Leszek Surawski
 
28.08.13 – zmiana dowodzenia w 7.Eskadrze Działań Specjalnych, odchodzi ppłk pil. Marek Szymaniak -> do czasu wyznaczenia nowego dowódcy 7.eds obowiązki dowódcy pełnił będzie zastępca
 
30.08.13 – zmiana dowodzenia w 2.Pułku Rozpoznawczym, czasowo pełniący obowiązki dowódcy 2.pr ppłk Marcin Frączek przekazuje dowodzenie -> nowy Dowódca 2.pr – płk Marcin Maj
 
02.09.13 – zmiana dowodzenia w 2.Wojskowym Ośrodku Metrologii, czasowo pełniący obowiązki Dyrektora 2.WOM mjr Mariusz Zybura przekazuje dowodzenie -> na nowego Dyrektora 2.WOM wyznaczony zostaje ppłk Tomasz Litwinko
 
02.09.13 – zmiana dowodzenia w 3.Batalionie Inżynieryjnym, czasowo pełniący obowiązki dowódcy ppłk Leszek Stępień wyznaczony na komendanta WKU Nisko przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 3.binż – ppłk Zbigniew Drożdżewski
 
03.09.13 – zmiana dowodzenia w WKU Nisko, czasowo pełniący obowiązki komendanta mjr Zygmunt Bar przekazuje nowo mianowanemu etatowemu komendantowi -> nowy komendant WKU Nisko – ppłk Leszek Stępień
 
03.09.13 – zmiana dowodzenia w 26.Wojskowym Oddziale Gospodarczym, odchodzi płk Józef Modrzewski odchodzący do rezerwy -> czasowo obowiązki Komendanta 26.WOG pełnił będzie ppłk Wojciech Marglarczyk
 
05.09.13 – zmiana dowodzenia w 5.Pułku Artylerii, odchodzi płk Sławomir Owczarek -> nowy dowódca 5.pa – płk Zenon Wiśniewski
 
06.09.13 – zmiana dowodzenia w Szefostwie Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk, czasowo pełniący obowiązki szefa STiRW-CKRW płk Marian Słomski przekazuje dowodzenie -> nowy szef STiRW-CKRW – płk Karol Andrzejewski
 
16.09.13 – zmiana dowodzenia w Dywizjonie Artylerii Samobieżnej 12.BZ, czasowo pełniący obowiązki dowódcy das 12.BZ – mjr Jarosław Chojnacki przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca das 12.BZ – ppłk Dariusz Wojtkowiak
 
19.09.13 – zmiana dowodzenia w 12.Terenowym Oddziale Lotniskowym, czasowo pełniący obowiązki Szefa 12.TOL ppłk Władysław Pawlak przekazuje dowodzenie -> nowy Szef 12.TOL – płk Jacek Sankowski
 
19.09.13 – ze stanowiska dowódcy 22.Bazy Lotnictwa Taktycznego zostaje odwołany płk pil. Robert Dziadczykowski, czasowo obowiązki dowódcy pełnił będzie ppłk mgr inż. Andrzej Puchała
 
26.09.13 – zmiana dowodzenia w 7.Batalionie Kawalerii Powietrznej, odchodzi ppłk Jarosław Niemiec skierowany na Podyplomowe Studia Operacyjno-Strategiczne w AON -> czasowo obowiązki dowódcy 7.bkpow pełnił będzie mjr Piotr Wrona
 
27.09.13 – zmiana dowodzenia w 1.Batalionie Piechoty Zmotoryzowanej 12.BZ, odchodzi ppłk Sławomir Kocanowski skierowany na podyplomowe studia dowódczo-sztabowe w AON -> czasowo obowiązki dowódca 1.bpzmot 12.BZ pełnił będzie mjr Mariusz Ostapiak
 
30.09.13 – na pierwszego dowódcę przeformowanego z 32.ODN – 1.Regionalnego Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania zostaje wyznaczony płk Zdzisław Strzelczyk
 
30.09.13 – w związku z przeformowaniem 32.Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania jego dotychczasowy dowódca płk dypl. pil. Arkadiusz Poluszyński kończy służbę w tej jednostce i zostaje wyznaczony na dowódcę 22.ODN
 
30.09.13 – zmiana dowodzenia w 22.Ośrodku Dowodzenia i Naprowadzania, odchodzi płk pil. Jacek Zygmanowski wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Dowódcy Mobilnej Jednostki Dowodzenia Operacjami Powietrznymi -> nowy dowódca 22.ODN – płk dypl. pil. Arkadiusz Poluszyński
 
30.09.13 – zmiana dowodzenia w 35.Wojskowym Oddziale Gospodarczym, odchodzi ppłk Roman Utracki -> czasowo obowiązki Komendanta 35.WOG pełnił będzie ppłk Marek Procyk
 
01.10.13 – zmiana dowodzenia w Mobilnej Jednostce Dowodzenia Operacjami Powietrznymi, odchodzi płk pil. Rafał Nowak wyznaczony na stanowisko Dyżurnego Dowódcy Obrony Powietrznej -> nowy dowódca MJDOP – płk pil. Jacek Zygmanowski
 
01.10.13 – zmiana dowodzenia w 1.Kompanii Reprezentacyjnej WP, odchodzi kpt. Rafał Dziura -> nowy dowódca 1.krepr – kpt. Krzysztof Gawroński
 
01.10.13 – zmiana dowodzenia w 7.Brygadzie Obrony Wybrzeża, czasowo pełniący obowiązki dowódcy płk Rafał Ostrowski przekazuje dowodzenie nowo wyznaczonemu dowódcy -> nowy dowódca 7.BOW – płk Robert Orłowski
 
04.10.13 – zmiana dowodzenia w Batalionie Dowodzenia 10.BKPanc, odchodzi mjr Renart Skrzypczak -> nowy dowódca bdow 10.BKPanc – mjr Rafał Sznajderowicz
 
07.10.13 – zmiana dowodzenia w 3.Batalionie Logistycznym 1.BLog, czasowo pełniący obowiązki dowódcy 3.blog mjr Robert Szpakowski przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 3.blog 1.BLog – ppłk Radosław Sułek
 
08.10.13 – zmiana dowodzenia w 2.Pułku Inżynieryjnym, odchodzi płk Piotr Sołomonow -> nowy dowódca 2.pinż – płk Marek Wawrzyniak
 
10.10.13 – zmiana dowodzenia w Składzie 2.RBLog Komorowo, czasowo pełniący obowiązki kierownika kpt. Rafał Majbański przekazuje dowodzenie -> na nowego kierownika Składu wyznaczony zostaje mjr Mariusz Sadlik
 
11.10.13 – zmiana dowodzenia w Kompanii Rozpoznawczej 12.BZ, odchodzi kpt. Filip Kokowski -> nowy dowódca kr 12.BZ – kpt. Jakub Jakubowski
 
15.10.13 – zmiana dowodzenia w 1.Batalionie Dowodzenia i Zabezpieczenia 1.BLog, odchodzi ppłk Dariusz Maciocha wyznaczony do dalszej służby jako Szef Wydziału Planowania w IWspSZ -> nowy dowódca 1.bdowizab 1.BLog – ppłk Adam Słowikowski
 
15.10.13 – zmiana dowodzenia w 10.Brygadzie Kawalerii Pancernej, czasowo obowiązki dowódcy 10.BKPanc przekazuje dowódca gen. bryg. Cezary Podlasiński wyznaczony na dowódcę XIV zmiany kontyngentu PKW Afganistan -> czasowo obowiązki dowódcy 10.BKPanc pełnił będzie płk Dariusz Nawrocki
 
04.11.13 – zmiana dowodzenia w 35.Wojskowym Oddziale Gospodarczym, czasowo pełniący obowiązki komendanta 35.WOG ppłk Marek Procyk przekazuje dowodzenie -> nowy Komendant 35.WOG – ppłk Adam Jangrot
 
04.11.13 – zmiana dowodzenia w 22.Bazie Lotnictwa Taktycznego, czasowo pełniący obowiązki dowódcy ppłk mgr inż. Andrzej Puchała przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 22.BLT – płk mgr inż. Leszek Błach
 
12.11.13 – zmiana dowodzenia w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Warszawie, odchodzi płk Marcin Fitas wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Zarządu Prewencji w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej -> czasowo obowiązki dowódcy pełnił będzie ppłk Tomasz Szoplik
 
02.12.13 – zmiana dowodzenia w WKU Elbląg, odchodzi ppłk Remigiusz Piasecki odchodzący na emeryturę -> nowy komendant WKU Elbląg – ppłk Jerzy Wieczorek
 
12.12.13 – zmiana dowodzenia w 14.Wojskowym Oddziale Gospodarczym, odchodzi ppłk Rafał Smuszkiewicz wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Komendanta 26.WOG -> nowy Komendant 14.WOG – ppłk Marek Pawłowski
 
16.12.13 – zmiana dowodzenia na okręcie ORP „Kraków”, na nowego dowódcę ORP „Kraków” wyznaczony zostaje kpt. mar. Grzegorz Marszałek
 
16.12.13 – zmiana dowodzenia w 15.Pułku Przeciwlotniczym, odchodzi płk dr Bogusław Musiał wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Oddziału Szkolenia w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych -> czasowo obowiązki dowódcy 15.pplot pełnił będzie ppłk dypl. Witold Kałamarz
 
16.12.13 – zmiana dowodzenia w 1.Batalionie Inżynieryjnym 1.psap, czasowo pełniący obowiązki dowódcy mjr Krzysztof Wajs przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 1.binż 1.psap – ppłk Arkadiusz Prykowski
 
16.12.13 – zmiana dowodzenia w 3.Batalionie Inżynieryjnym 1.psap, odchodzi ppłk Arkadiusz Prykowski wyznaczony do dalszej służby na stanowisku dowódcy 1.binż 1.psap -> czasowo obowiązki dowódcy 3.binż 1.psap pełnił będzie mjr Krzysztof Jaroszek
 
16.12.13 – zmiana dowodzenia w Inspektoracie Systemów Informacyjnych, odchodzi czasowo pełniący obowiązki Szefa ISI płk Tomasz Żyto -> nowy Szef ISI – dr inż. Romuald Hoffmann
 
27.12.13 – zmiana dowodzenia w 6.Ośrodku Radioelektronicznym MW, odchodzi kmdr Dariusz KOCHANIAK -> nowy dowódca 6.ORel MW – kmdr Mirosław JURKOWLANIEC
 
30.12.13 – zmiana dowodzenia w 3.Flotylli Okrętów, odchodzi kontradm. Marian Ambroziak wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Zastępcy Szefa Inspektoratu – Szefa Zarządu Morskiego w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych -> nowy dowódca 3.FO – kmdr Mirosław Mordel
 
30.12.13 – zmiana dowodzenia w Biurze Hydrograficznym MW, odchodzi kmdr Henryk Nitner -> nowy Szef BH MW – kmdr Andrzej Kowalski