KALENDARIUM WYDARZEŃ 2013 – ZMIANY ORGANIZACYJNE
 
01.01.13 – Rozporządzeniem MON z dnia 24.08.2012 r. tworzy się Centralną Wojskową Komisję Lekarską w Warszawie
 
01.01.13 – Rozporządzeniem MON z dnia 24.08.2012 r. tworzy się Rejonową Wojskową Komisje Lotniczo-Lekarską w Warszawie
 
01.01.13 – Rozporządzeniem MON z dnia 24.08.2012 r. tworzy się Rejonową Wojskową Komisję Morsko-Lekarską w Gdańsku
 
01.01.13 – Rozporządzeniem MON z dnia 24.08.2012 r. tworzy się Rejonowe Wojskowe Komisje Lekarskie w Bydgoszczy, Ełku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Żaganiu
 
01.01.13 – rozpoczynają funkcjonowanie Warsztaty Techniczne w Łomży sformowane na bazie rozformowanego 1.Batalionu Remontowego
 
01.01.13 – rozpoczynają funkcjonowanie Warsztaty Techniczne w Warszawie sformowane na bazie rozformowanych 12.Rejonowych Warsztatów Technicznych (WT podporządkowane zostają pod Oddział Zabezpieczenia Garnizonu Stołecznego)
 
01.01.13 – Rozkazem Dowódcy Garnizonu Warszawa Nr Z-35/2012 z dnia 23.10.2012 roku – 9.Batalion Łączności zostaje przeformowany w 9.Batalion Dowodzenia oraz zostaje włączony w podporządkowanie Dowódcy 15.Brygady Wsparcia Dowodzenia
 
26.02.13 – rozpoczęcie misji przez I zmianę PKW MALI - utworzone przez grupę specjalistów logistyki, PKW MALI działa na podstawie Postanowienia Prezydenta RP z dnia 7 lutego 2013 r., dowódcą kontyngentu jest ppłk Adam Jangrot
 
06.03.13 - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW EUFOR/MTT V zmianie której trzon tworzą żołnierze 7.Brygady Obrony Wybrzeża, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca IV zmiany ppłk Tomasz Adamczyk  -> dowodzenie przyjmuje dowódca V zmiany mjr Mirosław Zyber
 
01.04.13 – Rozporządzeniem MON z dnia 10.12.2012 r. znosi się Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Bydgoszczy
 
01.04.13 – Rozporządzeniem MON z dnia 10.12.2012 r. znosi się Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Elblągu
 
01.04.13 – Rozporządzeniem MON z dnia 10.12.2012 r. znosi się Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Zielonej Górze
 
08.05.13 - rotacja PKW – oficjalne przekazanie PKW Afganistan XIII zmianie której trzon tworzą żołnierze 25.Brygady Kawalerii Powietrznej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca XII zmiany gen. bryg. Andrzej Tuz -> dowodzenie przyjmuje dowódca XIII zmiany gen. bryg. Marek Sokołowski
 
27.05.13 - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW KFOR XXVIII zmianie której trzon tworzą żołnierze 23.Pułku Artylerii, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca XXVII zmiany ppłk Jacek Wera -> dowodzenie przyjmuje dowódca XXVIII zmiany ppłk Remigiusz Zieliński
 
01.06.13 – Zarządzeniem Nr 10/MON z dnia 29.04.2013 r. oraz Decyzją MON Nr Z-16/Org./P1 z dnia 29.04.2013 r. formuje się Narodowe Centrum Kryptologii w Warszawie, NCK jest jednostką bezpośrednio podległą Ministrowi Obrony Narodowej
 
01.07.13 - zmiana podporządkowania – Rozkazem Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ nr Pf-60/Org/13 z dnia 26 kwietnia 2013 r. - 8.Batalion Remontowy z Kołobrzegu dotychczas podległy 1.Regionalnej Bazie Logistycznej przechodzi w podporządkowanie 1.Brygady Logistycznej z Bydgoszczy, miejsce postoju batalionu pozostaje bez zmian (uroczystość przekazania odbyła się w dniu 18.06.2013)
 
01.07.13 - zmiana podporządkowania – Rozkazem Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ nr Pf-60/Org/13 z dnia 26 kwietnia 2013 r. - 16.Batalion Remontowy z Elbląga dotychczas podległy 2.Regionalnej Bazie Logistycznej przechodzi w podporządkowanie 1.Brygady Logistycznej z Bydgoszczy, miejsce postoju batalionu pozostaje bez zmian (uroczystość przekazania odbyła się w dniu 19.06.2013)
 
01.07.13 - zmiana podporządkowania – Rozkazem Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ nr Pf-60/Org/13 z dnia 26 kwietnia 2013 r. - 11.Batalion Remontowy z Żagania dotychczas podległy 4.Regionalnej Bazie Logistycznej przechodzi w podporządkowanie 10.Brygady Logistycznej z Opola, miejsce postoju batalionu pozostaje bez zmian (uroczystość przekazania odbyła się w dniu 20.06.2013)
 
01.07.13 – Centrum Operacji Morskich zostaje przeformowane w Centrum Operacji Morskich – Dowództwo Komponentu Morskiego
 
01.07.13 – Centrum Operacji Powietrznych zostaje przeformowane w Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego
 
01.07.13 – 2.Korpus Zmechanizowany zostaje przeformowany w 2.Korpus Zmechanizowany – Dowództwo Komponentu Lądowego
 
07.2013 – zmiana dyslokacji – Wojskowe Centrum Metrologii przechodzi z kompleksu przy ul.Królewska 1, WARSZAWA do kompleksu przy ul.Puławska 4/6, WARSZAWA
 
12.08.13 – Decyzją Nr 178/MON z dnia 3.07.2013 r. powołuje się Grupę Organizacyjną Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, grupę podporządkowuje się bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej
 
01.09.13 – sformowany zostaje Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych, inspektorat podporządkowuje się Podsekretarzowi Stanu ds. Uzbrojenia i Modernizacji
 
19.09.13 - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW EUFOR/MTT VI zmianie której trzon tworzą żołnierze 7.Brygady Obrony Wybrzeża, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca V zmiany mjr Mirosław Zyber  -> dowodzenie przyjmuje dowódca VI zmiany ppłk Jarosław Jalowski
 
21.09.13 – rotacja PKW – oficjalne przekazanie PKW MALI II zmianie której trzon tworzą żołnierze 1.Brygady Logistycznej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca I zmiany ppłk Adam Jangrot -> dowodzenie przyjmuje dowódca II zmiany ppłk Mieczysław Spychalski
 
30.09.13 - Decyzją Nr 212/MON z dnia 24.07.2013 r. rozformowuje się Departament Informatyki i Telekomunikacji
 
30.09.13 - Decyzją Nr 212/MON z dnia 24.07.2013 r. formuje się Inspektorat Systemów Informacyjnych, inspektorat podporządkowuje się bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Obrony Narodowej
 
01.10.13 – zmiana podporządkowania – Decyzją MON Nr Z-26/Org./P1 z dnia 3 lipca 2013 r. 1.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe z Poznania dotychczas podporządkowane Podsekretarzowi Stanu do spraw Uzbrojenia i Modernizacji przechodzi w podporządkowanie Wojskowego Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji
 
01.10.13 – zmiana podporządkowania – Decyzją MON Nr Z-26/Org./P1 z dnia 3 lipca 2013 r. 3.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe z Radomia dotychczas podporządkowane Podsekretarzowi Stanu do spraw Uzbrojenia i Modernizacji przechodzi w podporządkowanie Wojskowego Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji
 
01.10.13 – zmiana podporządkowania – Decyzją MON Nr Z-26/Org./P1 z dnia 3 lipca 2013 r. 4.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe z Gdańska dotychczas podporządkowane Podsekretarzowi Stanu do spraw Uzbrojenia i Modernizacji przechodzi w podporządkowanie Wojskowego Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji
 
01.10.13 – zmiana podporządkowania – Decyzją MON Nr Z-26/Org./P1 z dnia 3 lipca 2013 r. 6.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe ze Stalowej Woli dotychczas podporządkowane Podsekretarzowi Stanu do spraw Uzbrojenia i Modernizacji przechodzi w podporządkowanie Wojskowego Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji
 
01.10.13 – zmiana podporządkowania – Decyzją MON Nr Z-26/Org./P1 z dnia 3 lipca 2013 r. 7.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe z Bydgoszczy dotychczas podporządkowane Podsekretarzowi Stanu do spraw Uzbrojenia i Modernizacji przechodzi w podporządkowanie Wojskowego Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji
 
01.10.13 – zmiana podporządkowania – Decyzją MON Nr Z-26/Org./P1 z dnia 3 lipca 2013 r. 15.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe z Warszawy dotychczas podporządkowane Podsekretarzowi Stanu do spraw Uzbrojenia i Modernizacji przechodzi w podporządkowanie Wojskowego Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji
 
01.10.13 – zmiana podporządkowania – Decyzją MON Nr Z-26/Org./P1 z dnia 3 lipca 2013 r. 20.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe z Wrocławia dotychczas podporządkowane Podsekretarzowi Stanu do spraw Uzbrojenia i Modernizacji przechodzi w podporządkowanie Wojskowego Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji
 
01.10.13 – zmiana podporządkowania – Decyzją MON Nr Z-26/Org./P1 z dnia 3 lipca 2013 r. 33.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe z Gliwic dotychczas podporządkowane Podsekretarzowi Stanu do spraw Uzbrojenia i Modernizacji przechodzi w podporządkowanie Wojskowego Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji
 
01.10.13 – zmiana podporządkowania – Decyzją MON Nr Z-26/Org./P1 z dnia 3 lipca 2013 r. 43.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe ze Świdnika dotychczas podporządkowane Podsekretarzowi Stanu do spraw Uzbrojenia i Modernizacji przechodzi w podporządkowanie Wojskowego Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji
 
01.10.13 – zmiana podporządkowania – Decyzją MON Nr Z-26/Org./P1 z dnia 3 lipca 2013 r. 74.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe z Łodzi dotychczas podporządkowane Podsekretarzowi Stanu do spraw Uzbrojenia i Modernizacji przechodzi w podporządkowanie Wojskowego Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji
 
01.10.13 – zmiana podporządkowania – Decyzją MON Nr Z-26/Org./P1 z dnia 3 lipca 2013 r. 79.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe z Krakowa dotychczas podporządkowane Podsekretarzowi Stanu do spraw Uzbrojenia i Modernizacji przechodzi w podporządkowanie Wojskowego Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji
 
01.10.13 – zmiana podporządkowania – Decyzją MON Nr Z-26/Org./P1 z dnia 3 lipca 2013 r. 102.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe z Warszawy dotychczas podporządkowane Podsekretarzowi Stanu do spraw Uzbrojenia i Modernizacji przechodzi w podporządkowanie Wojskowego Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji
 
01.10.13 – zmiana podporządkowania – Decyzją MON Nr Z-26/Org./P1 z dnia 3 lipca 2013 r. 149.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe z Mielca dotychczas podporządkowane Podsekretarzowi Stanu do spraw Uzbrojenia i Modernizacji przechodzi w podporządkowanie Wojskowego Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji
 
17.10.13 – zmiana podporządkowania – 5.Pułk Artylerii dotychczas podporządkowany Dowódcy Wojsk Lądowych przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 12.Dywizji Zmechanizowanej
 
17.10.13 – zmiana podporządkowania – 11.Pułk Artylerii dotychczas podporządkowany Dowódcy Wojsk Lądowych przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 16.Dywizji Zmechanizowanej
 
17.10.13 – zmiana podporządkowania – 23.Pułk Artylerii dotychczas podporządkowany Dowódcy Wojsk Lądowych przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 11.Dywizji Kawalerii Pancernej
 
17.10.13 – zmiana podporządkowania – 4.Pułk Przeciwlotniczy dotychczas podporządkowany Dowódcy Wojsk Lądowych przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 11.Dywizji Kawalerii Pancernej
 
17.10.13 – zmiana podporządkowania – 8.Pułk Przeciwlotniczy dotychczas podporządkowany Dowódcy Wojsk Lądowych przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 12.Dywizji Zmechanizowanej
 
17.10.13 – zmiana podporządkowania – 15.Pułk Przeciwlotniczy dotychczas podporządkowany Dowódcy Wojsk Lądowych przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 16.Dywizji Zmechanizowanej
 
25.10.13 – zmiana podporządkowania – 1.Baza Lotnictwa Transportowego dotychczas podporządkowana Dowódcy Sił Powietrznych przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 3.Skrzydła Lotnictwa Transportowego
 
28.10.13 – zmiana podporządkowania – 1.Batalion Drogowo-Mostowy dotychczas podporządkowany Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 2.Pułku Inżynieryjnego
 
28.10.13 – zmiana podporządkowania – 3.Batalion Inżynieryjny dotychczas podporządkowany Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 2.Pułku Inżynieryjnego
 
28.10.13 – zmiana podporządkowania – 4.Batalion Inżynieryjny dotychczas podporządkowany Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 2.Pułku Inżynieryjnego
 
28.10.13 – zmiana podporządkowania – Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych z Wrocławia dotychczas podporządkowana Dowódcy Wojsk Lądowych przechodzi w podporządkowanie Dowódcy Garnizonu Warszawa
 
28.10.13 – zmiana podporządkowania – Orkiestra Wojskowa z Elbląga dotychczas podporządkowana Dowódcy Wojsk Lądowych przechodzi w podporządkowanie Dowódcy Garnizonu Warszawa
 
28.10.13 – zmiana podporządkowania – Orkiestra Wojskowa z Giżycka dotychczas podporządkowana Dowódcy Wojsk Lądowych przechodzi w podporządkowanie Dowódcy Garnizonu Warszawa
 
28.10.13 – zmiana podporządkowania – Orkiestra Wojskowa z Lublina dotychczas podporządkowana Dowódcy Wojsk Lądowych przechodzi w podporządkowanie Dowódcy Garnizonu Warszawa
 
28.10.13 – zmiana podporządkowania – Orkiestra Wojskowa z Krakowa dotychczas podporządkowana Dowódcy Wojsk Lądowych przechodzi w podporządkowanie Dowódcy Garnizonu Warszawa
 
28.10.13 – zmiana podporządkowania – Orkiestra Wojskowa z Siedlec dotychczas podporządkowana Dowódcy Wojsk Lądowych przechodzi w podporządkowanie Dowódcy Garnizonu Warszawa
 
28.10.13 – zmiana podporządkowania – Orkiestra Wojskowa z Rzeszowa dotychczas podporządkowana Dowódcy Wojsk Lądowych przechodzi w podporządkowanie Dowódcy Garnizonu Warszawa
 
28.10.13 – zmiana podporządkowania – Orkiestra Wojskowa ze Szczecina dotychczas podporządkowana Dowódcy Wojsk Lądowych przechodzi w podporządkowanie Dowódcy Garnizonu Warszawa
 
28.10.13 – zmiana podporządkowania – Orkiestra Wojskowa z Żagania dotychczas podporządkowana Dowódcy Wojsk Lądowych przechodzi w podporządkowanie Dowódcy Garnizonu Warszawa
 
28.10.13 – zmiana podporządkowania – 6.Grupa Zabezpieczenia Medycznego dotychczas podporządkowana Dowódcy 6.Brygady Powietrznodesantowej przechodzi w podporządkowanie Komendanta 2.Wojskowego Szpitala Polowego
 
28.10.13 – zmiana podporządkowania – 10.Grupa Zabezpieczenia Medycznego dotychczas podporządkowana Dowódcy 10.Brygady Kawalerii Pancernej przechodzi w podporządkowanie Komendanta 2.Wojskowego Szpitala Polowego
 
28.10.13 – zmiana podporządkowania – 12.Grupa Zabezpieczenia Medycznego dotychczas podporządkowana Dowódcy 12.Brygady Zmechanizowanej przechodzi w podporządkowanie Komendanta 1.Wojskowego Szpitala Polowego
 
28.10.13 – zmiana podporządkowania – 15.Grupa Zabezpieczenia Medycznego dotychczas podporządkowana Dowódcy 15.Brygady Zmechanizowanej przechodzi w podporządkowanie Komendanta 1.Wojskowego Szpitala Polowego
 
28.10.13 – zmiana podporządkowania – 17.Grupa Zabezpieczenia Medycznego dotychczas podporządkowana Dowódcy 17.Brygady Zmechanizowanej przechodzi w podporządkowanie Komendanta 1.Wojskowego Szpitala Polowego
 
28.10.13 – zmiana podporządkowania – 25.Grupa Zabezpieczenia Medycznego dotychczas podporządkowana Dowódcy 25.Brygady Kawalerii Powietrznej przechodzi w podporządkowanie Komendanta 2.Wojskowego Szpitala Polowego
 
01.11.13 – zmiana podporządkowania – Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych dotychczas podporządkowane Szefowi Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności P-6 Sztabu Generalnego WP przechodzi w podporządkowanie Szefa Inspektoratu Systemów Informacyjnych
 
01.11.13 - zmiana podporządkowania – Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych z Poznania dotychczas podporządkowana Dowódcy Sił Powietrznych przechodzi w podporządkowanie Dowódcy Garnizonu Warszawa
 
01.11.13 - zmiana podporządkowania – Orkiestra Wojskowa z Dęblina dotychczas podporządkowana Dowódcy Sił Powietrznych przechodzi w podporządkowanie Dowódcy Garnizonu Warszawa
 
01.11.13 - zmiana podporządkowania – Orkiestra Wojskowa z Bytomia dotychczas podporządkowana Dowódcy Sił Powietrznych przechodzi w podporządkowanie Dowódcy Garnizonu Warszawa
 
01.11.13 - zmiana podporządkowania – Orkiestra Wojskowa z Radomia dotychczas podporządkowana Dowódcy Sił Powietrznych przechodzi w podporządkowanie Dowódcy Garnizonu Warszawa
 
01.11.13 - zmiana podporządkowania – Orkiestra Wojskowa z Koszalina dotychczas podporządkowana Dowódcy Sił Powietrznych przechodzi w podporządkowanie Dowódcy Garnizonu Warszawa
 
01.11.13 – zmiana podporządkowania – Ogólnokształcące Liceum Lotnicze w Dęblinie dotychczas podporządkowane Dowódcy Sił Powietrznych przechodzi w podporządkowanie Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON
 
01.11.13 – zmiana podporządkowania – Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny w Zakopanem dotychczas podporządkowany Dowódcy Sił Powietrznych przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 4.Skrzydła Lotnictwa Szkolnego
 
01.11.13 – zmiana podporządkowania – Ośrodek Szkolenia Wysokościowo-Ratowniczego i Spadochronowego z Poznania-Krzesin dotychczas podporządkowany Dowódcy Sił Powietrznych przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 4.Skrzydła Lotnictwa Szkolnego
 
01.11.13 – zmiana podporządkowania – 6.Batalion Chemiczny Sił Powietrznych z Śremu dotychczas podporządkowany Dowódcy Sił Powietrznych przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 4.Pułku Chemicznego
 
01.11.13 - zmiana podporządkowania – Orkiestra Wojskowa z Bydgoszczy dotychczas podporządkowana Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych przechodzi w podporządkowanie Dowódcy Garnizonu Warszawa
 
01.11.13 - zmiana podporządkowania – Orkiestra Wojskowa z Torunia dotychczas podporządkowana Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych przechodzi w podporządkowanie Dowódcy Garnizonu Warszawa
 
01.11.13 - zmiana podporządkowania – Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej z Gdyni dotychczas podporządkowana Dowódcy Marynarki Wojennej przechodzi w podporządkowanie Dowódcy Garnizonu Warszawa
 
01.11.13 - zmiana podporządkowania – Orkiestra Wojskowa z Świnoujścia dotychczas podporządkowana Dowódcy Marynarki Wojennej przechodzi w podporządkowanie Dowódcy Garnizonu Warszawa
 
01.11.13 – zmiana podporządkowania – Dywizjon Zabezpieczenia Hydrograficznego MW dotychczas podporządkowany Dowódcy Marynarki Wojennej przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 3.Flotylli Okrętów
 
01.11.13 – zmiana podporządkowania – Oddział Zabezpieczenia MW dotychczas podporządkowany Dowódcy Marynarki Wojennej przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 3.Flotylli Okrętów
 
01.11.13 – zmiana podporządkowania – Poligon Kontrolno-Pomiarowy MW dotychczas podporządkowany Dowódcy Marynarki Wojennej przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 3.Flotylli Okrętów
 
01.11.13 – zmiana podporządkowania – Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego MW dotychczas podporządkowany Dowódcy Marynarki Wojennej przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 3.Flotylli Okrętów
 
01.11.13 – zmiana podporządkowania – Okręt-Muzeum ORP „Błyskawica” dotychczas podporządkowany Dowódcy Marynarki Wojennej przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 3.Flotylli Okrętów
 
01.11.13 – zmiana podporządkowania – Zespół Redakcyjno-Wydawniczy MW dotychczas podporządkowany Dowódcy Marynarki Wojennej przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 3.Flotylli Okrętów
 
01.11.13 – zmiana podporządkowania – Klub Marynarki Wojennej „Riwiera” dotychczas podporządkowany Dowódcy Marynarki Wojennej przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 3.Flotylli Okrętów
 
01.11.13 – zmiana podporządkowania – 13.Dywizjon Trałowców dotychczas podporządkowany Dowódcy 3.Flotylli Okrętów przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 8.Flotylli Obrony Wybrzeża
 
01.11.13 – zmiana podporządkowania – Ośrodek Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego dotychczas podporządkowany Dowódcy Marynarki Wojennej przechodzi w podporządkowanie Komendanta Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej
 
14.11.13 – zmiana dyslokacji – Ośrodek Aktywizacji Zawodowej we Wrocławiu przechodzi z obiektu przy ul. Obornickiej 100-102 do obiektu przy ul. Obornickiej 128a

15.11.13 – zmiana podporządkowania – Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr Z-45/Org./P1 z dnia 13.11.2013 r. Resortowe Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Sieci i Usług Teleinformatycznych dotychczas podporządkowane Szefowi Inspektoratu Systemów Informacyjnych przechodzi w podporządkowanie Dyrektora Narodowego Centrum Kryptologii

15.11.13 – zmiana podporządkowania – Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr Z-45/Org./P1 z dnia 13.11.2013 r. Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego Sił Zbrojnych dotychczas podporządkowane Szefowi Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności – P6 Sztabu Generalnego WP przechodzi w podporządkowanie Dyrektora Narodowego Centrum Kryptologii
 
26.11.13 - rotacja PKW – oficjalne przekazanie PKW Afganistan XIV zmianie której trzon tworzą żołnierze 10.Brygady Kawalerii Pancernej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca XIII zmiany gen. bryg. Marek Sokołowski -> dowodzenie przyjmuje dowódca XIV zmiany gen. bryg. Cezary Podlasiński
 
27.11.13 - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW KFOR XXIX zmianie której trzon tworzą żołnierze 15.Pułku Przeciwlotniczego, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca XXVIII zmiany ppłk Remigiusz Zieliński -> dowodzenie przyjmuje dowódca XXIX zmiany ppłk Tomasz Sawczuk
 
03.12.13 – wycofanie z uzbrojenia okrętów z Dywizjonu Okrętów Bojowych – wycofane zostają okręty rakietowe projektu 1241RE (kod NATO – „Tarantul – I”) – ORP „Rolnik” nr burtowy 437 oraz ORP „Metalowiec” nr burtowy 436
 
17.12.13 – zmiana podporządkowania – Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Dębie dotychczas podporządkowany Dowódcy Wojsk Lądowych przechodzi w podporządkowanie Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko
 
17.12.13 – zmiana podporządkowania – Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Orzyszu dotychczas podporządkowany Dowódcy Wojsk Lądowych przechodzi w podporządkowanie Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko
 
17.12.13 – zmiana podporządkowania – Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie dotychczas podporządkowany Dowódcy Wojsk Lądowych przechodzi w podporządkowanie Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko
 
17.12.13 – zmiana podporządkowania – Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Żaganiu dotychczas podporządkowany Dowódcy Wojsk Lądowych przechodzi w podporządkowanie Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko
 
17.12.13 – zmiana podporządkowania – Ośrodek Szkolenia Piechoty Górskiej w Dusznikach Zdroju dotychczas podporządkowany Dowódcy Wojsk Lądowych przechodzi w podporządkowanie Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko
 
19.12.13 – zmiana podporządkowania – Centralny Poligon Sił Powietrznych w Ustce dotychczas podporządkowany Dowódcy Sił Powietrznych przechodzi w podporządkowanie Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko
 
19.12.13 – zmiana podporządkowania – 21.Centralny Poligon Lotniczy w Nadarzycach dotychczas podporządkowany Dowódcy Sił Powietrznych przechodzi w podporządkowanie Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko
 
19.12.13 – zmiana podporządkowania – Ośrodek Szkolenia Poligonowego Marynarki Wojennej w Strzepczu dotychczas podporządkowany Dowódcy Marynarki Wojennej przechodzi w podporządkowanie Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko
 
31.12.13 – 32.Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania w Krakowie zostaje przeformowany w 1.Regionalny Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania – pierwszy dowódca 1.RODN – płk Zdzisław Strzelczyk
 
31.12.13 – Centrum Zarządzania Kryzysowego MON zostaje przeformowane w Centrum Operacyjne MON
 
31.12.13 – rozformowaniu ulega Skład 3.RBLog w m.WOJNOWO
 
31.12.13 - rozformowaniu ulega Skład 2.RBLog w m.MARCINKOWO
 
31.12.13 – rozformowaniu ulega Delegatura Departamentu Kontroli MON w Krakowie
 
31.12.13 – Decyzją nr Z-43/Org./P1 z dnia 29 października 2013 roku rozformowaniu ulega Parafia Wojskowa w Białej Podlaskiej
 
31.12.13 – Decyzją nr Z-43/Org./P1 z dnia 29 października 2013 roku rozformowaniu ulega Parafia Wojskowa w Kaliszu
 
31.12.13 – Decyzją nr Z-43/Org./P1 z dnia 29 października 2013 roku rozformowaniu ulega Parafia Wojskowa w Olsztynie
 
31.12.13 – Decyzją nr Z-43/Org./P1 z dnia 29 października 2013 roku rozformowaniu ulega Parafia Wojskowa w Pile
 
31.12.13 – Decyzją nr Z-43/Org./P1 z dnia 29 października 2013 roku rozformowaniu ulega Parafia Wojskowa w Sopocie
 
31.12.13 – Decyzją nr Z-43/Org./P1 z dnia 29 października 2013 roku rozformowaniu ulega Parafia Wojskowa w Szczecinku
 
31.12.13 – Decyzją nr Z-43/Org./P1 z dnia 29 października 2013 roku rozformowaniu ulega Parafia Wojskowa w Żarach
 
 
 
 

Please publish modules in offcanvas position.