Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej im. gen. bryg. Franciszka Sznajde
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                 Pod obecną nazwą jednostka ta funkcjonuje od maja 2000 roku i kontynuuje historię Oddziału Żandarmerii Wojskowej Garnizonu Stołecznego, z którego został przeformowany. Jednostka ta początkowo po przeformowaniu miała następujący skład:
 
(skład rok 2000)
- Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej
  - Wydział Żandarmerii Wojskowej w Modlinie
  - Placówka Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim
  - Placówka Żandarmerii Wojskowej w Ciechanowie
  - Placówka Żandarmerii Wojskowej w Radomiu
  - Placówka Żandarmerii Wojskowej w Legionowie
 
We wrześniu 2001 roku rozformowano WŻW w Modlinie oraz nastąpiła dyslokacja PŻW Legionowo do Zegrza. Niedługo potem wyznaczono nowy podział kompetencji OŻW w kraju i jednostka miała następujący skład:
 
(skład rok 2002)
- Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej
  - Placówka Żandarmerii Wojskowej w Kielcach
  - Placówka Żandarmerii Wojskowej w Ciechanowie
  - Placówka Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim
  - Placówka Żandarmerii Wojskowej w Radomiu
  - Placówka Żandarmerii Wojskowej w Zegrzu
 
W 2003 roku do składu MOŻW dołączył Wydział Żandarmerii Wojskowej w Łodzi wraz z Placówką ŻW w Sieradzu. Rok później WŻW w Łodzi przeformowano w Placówkę również podległą MOŻW.
 
Za wyniki w wykonywaniu zadań MOŻW został wyróżniony „Znakiem Honorowym Sił Zbrojnych RP za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych”  w roku 2003. Do codziennych zadań oddziału należy praca dochodzeniowa i działania prewencyjne w zakresie odpowiadającym policji wojskowej, oprócz tego żołnierze MOŻW zabezpieczają wiele uroczystości państwowych, wojskowych. Żołnierze jednostki tej również wysyłani są do służby poza granicami kraju w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych.
                  
  
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA

DECYZJA Nr 49/ MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie nadania tytułu honorowego „Znak Honorowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”

Na podstawie § 17 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2002 r. w sprawie wyróżniania pododdziałów i oddziałów wojskowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 162, poz. 1340), po rozpatrzeniu propozycji kandydatur przedstawionych przez Komisję Kwalifikacyjną, postanawiam:
 
1. Za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych w 2002 roku wyrazić uznanie i nadać tytuł honorowy „Znak Honorowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” następującym oddziałom wojskowym:
 
e) Mazowieckiemu Oddziałowi Żandarmerii Wojskowej z Warszawy
 
Decyzją Nr 19/MON z dnia 30 stycznia 2009 r.w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej wprowadzono odznakę pamiątkową jednostki.
 
Decyzją Nr 336/MON z dnia 25 września 2009 r.w sprawie ustanowienia dorocznego Święta Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej ustanowiono dzień święta jednostki na 31 marca
  
STRUKTURA
 
- Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej im. gen. bryg. Franciszka Sznajde - Warszawa
  - Wydział Żandarmerii Wojskowej - Lublin
  - Placówka Żandarmerii Wojskowej - Białystok
  - Placówka Żandarmerii Wojskowej - Dęblin
  - Placówka Żandarmerii Wojskowej - Przasnysz
  - Placówka Żandarmerii Wojskowej - Radom
  - Placówka Żandarmerii Wojskowej - Sieradz
  - Placówka Żandarmerii Wojskowej - Tomaszów Mazowiecki
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk dr Bogusław Pacek (2000 – VII.2003)
 - płk Ryszard Gano (VII.2003 – 1.VII.2004)
 - płk Wiesław Szczygielski (1.VII.2004 - 2006)
 - płk Jarosław Janczewski (2006 – 2007)
 - płk Jan Gęsich (2007 – 25.IX.2012)
 - cz. p.o. ppłk Andrzej Bobiński (25.IX.2012 – 17.X.2012)
 - płk Wiesław Chrzanowski (17.X.2012 – 29.II.2016)
 - cz. p.o. ppłk Krzysztof Mokwa (1.III.2016 - 10.X.2016)
 - płk Hubert Iwoła (10.X.2016 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej (2000 – obecnie)
   
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.