Modus operandi sił specjalnych. Tom I. Taktyka linowa i wspinaczkowa, Kraków 2012
 
 
Książka powstała zgodnie z wytycznymi, przy pomocy i współpracy Dowództwa Wojsk Specjalnych. Wkład merytoryczny przy opracowaniu przedmiotowej publikacji mają instruktorzy TOPR, PZA oraz profesorowie n.med. Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie przedstawionych w książce algorytmów medycznych. Jest pierwszą publikacją tego typu na świecie, opisującą techniki linowe w działaniach bojowych. Recenzje książce wystawili: prof.zw.dr hab.płk. Sławomir Mazur, Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. A.F.Modrzewskiego, płk.Mieczysław Bieniek, Dowódca 18 bpd, absolwent kursu RANGER oraz Szef Pionu Operacyjnego Z-ca Szefa Sztabu Dowództwa Wojsk Specjalnych.
 
Zamówienia można kierować poprzez kontakt mailowy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub telefonicznie +48 534-058-364