15.Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                 Decyzją MON a następnie wykonawczym Rozkazem Dowódcy Garnizonu Warszawa Nr Pf-6/Org. z dnia 8 stycznia 2002 r. od 1 stycznia 2003 r. rozpoczęła funkcjonowanie 15.Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia, jednostka ta to kontynuatorka historii 15.Brygady Radioliniowo-Kablowej, która jest jej bezpośrednią poprzedniczką. Rok 2004 to między innymi udział żołnierzy brygady w misji pokojowej w Bośni i Hercegowinie oraz misji stabilizacyjnej w Iraku. Do tych misji w roku 2005 dołączyła również  misja w Syrii oraz misje w Afganistanie w latach późniejszych. Brygada także regularnie uczestniczy w corodznych ćwiczeniach NATO „Combined Endeavor”. Brygada jest jednostką podlegającą Dowództwu Garnizonu Warszawa, i jest największą i najnowocześniejszą jednostką łączności i dowodzenia w siłach zbrojnych.
 
Żołnierze brygady na zajęciach w terenie
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 49/ MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie nadania tytułu honorowego „Znak Honorowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”.

Na podstawie § 17 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2002 r. w sprawie wyróżniania pododdziałów i oddziałów wojskowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 162, poz. 1340), po rozpatrzeniu propozycji kandydatur przedstawionych przez Komisję Kwalifikacyjną, postanawiam:
 
1. Za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych w 2002 roku wyrazić uznanie i nadać tytuł honorowy „Znak Honorowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” następującym oddziałom wojskowym:
 
d) 15 Brygadzie Wsparcia Dowodzenia z Sieradza;
 
Decyzją Nr 288/MON/PSSS z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia wprowadzono wyróżniki jednostki.
 
Decyzją Nr 43/MON z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie nadania oddziałom wojskowym tytułu honorowego „Znak Honorowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” wyróżniono brygadę tym znakiem za działalność w roku 2008.
 
oznaka rozpoznawcza brygady
 
Decyzją Nr 106/MON z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia proporczyka na beret 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia
 
  1. Wprowadza się proporczyk na beret, zwany dalej "proporczykiem", 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia
 
proporczyk na beret 15.BWD
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo
  - sztab 15.BWD
  - Pion Szkolenia
  - Pion Ochrony Informacji Niejawnych
  - Sekcja Wychowawcza
  - Sekcja Wsparcia Teleinformatycznego
 - 1.batalion łączności
 - 1.batalion dowodzenia
 - batalion logistyczny
 - kompania dowodzenia
 - Grupa Zabezpieczenia Medycznego
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - gen. bryg. dr inż. Andrzej Szymonik (1.I.2003 – 2004)
 - płk Jan Sobotka (2004 – 2007)
 - gen. bryg. Mirosław Siedlecki (2007 – 30.VIII.2011)
 - cz. p.o. płk Andrzej Pochopień (30.VIII.2011 – 15.XII.2011)
 - płk Roman Januszewski (15.XII.2011 – 21.XI.2016)
 - płk Robert Krupa (21.XI.2016 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Garnizonu Warszawa (1.I.2003 – obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.