37.Sochaczewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                  37.Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej sformowano w oparciu o Decyzję Ministra Obrony Narodowej Nr Z-5/Org./P1 z dnia 28 stycznia 2011 roku oraz wykonawczy Rozkaz Dowódcy Sił Powietrznych Nr PF-95 z dnia 31 marca 2011 roku oraz wykonawczy Rozkaz Dowódcy 3.BR OP Nr PF-44 z dnia 21 kwietnia 2011 r. Termin sformowania jednostki wyznaczono na 31 grudnia 2011 roku, w tym terminie miano rozformować 5., 61. i 62.Dywizjony Rakietowe Obrony Powietrznej, a na ich bazie sformować 37.dr OP. Dywizjon jest jednostką której zadaniem jest obrona przestrzeni powietrznej kraju w wyznaczony rejonie odpowiedzialności – dla 37.dr OP jest to obszar na południowy-zachód od Warszawy. Dywizjon jako jednostka obrony powietrznej wyposażony jest zestawy rakietowe średniego zasięgu „Newa-SC” oraz również w zestawy rakietowe krótkiego zasięgu S-2M „Strzała” oraz „Grom” służące do osłony zgrupowania. Dywizjon składa się z trzech zespołów ogniowych sformowanych na bazie byłych dywizjonów rakietowych, Dowództwo, sztab i Zespoły ogniowe bazują przy lotnisku w Sochaczewie.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 161/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia dorocznego święta 37. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej
 
1. Ustanawia się doroczne święto 37. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w dniu 31 marca.
 
DECYZJA Nr 338/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 37. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej
 
1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 37. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 37. DYWIZJONU RAKIETOWEGO OBRONY POWIETRZNEJ NA MUNDUR WYJŚCIOWY
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 37. DYWIZJONU RAKIETOWEGO OBRONY POWIETRZNEJ NA MUNDUR POLOWY
 
DECYZJA Nr 168/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia nazwy wyróżniającej przez 37. Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 3 i 5 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011 r. poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315) – ustala się, co następuje:

§ 1 . 37. Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej przyjmuje nazwę wyróżniającą „Sochaczewski”.
§ 2 . Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
STRUKTURA
 
 - Dowództwo i Sztab 37.drOP
 - Pion Techniczny
 - Sekcja Wychowawcza
 - Bateria Dowodzenia
 - Bateria Zabezpieczenia
 - Bateria Techniczna
 - Zespóły Ogniowe
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk Mirosław Grzybowski (2011 – 22.IX.2014)
 - ppłk Andrzej Stachurzewski (22.IX.2014 - 28.VI.2019)
 - ppłk Tomasz Korytowski (28.VI.2019 - 17.VII.2020)
 - cz. p.o. mjr Michał Fedorowicz (17.VII.2020 - 5.X.2020)
 - ppłk Arkadiusz Grzegorowski (5.X.2020 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
3.Warszawska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej (2011 – obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.