Warszawscy przeciwlotnicy na poligonie
 
 
Zgodnie z decyzją dowódcy 1.BPanc do szkolenia na 2012 rok, żołnierze dywizjonu przeciwlotniczego (dplot) przemieścili się na Centralny Poligon Sił Powietrznych  w Ustce i od dnia 01.10.2012r. rozpoczęli szkolenie poligonowe. Podczas szkolenia wykonywane są strzelania przygotowawcze, zaliczeniowe i bojowe. Centralny Poligon Sił Powietrznych w Ustce jest głównym obiektem szkoleniowym, na którym mogą strzelać samobieżne działa przeciwlotnicze ZSU-23-4MP „BIAŁA” oraz przeciwlotnicze przenośne zestawy przeciwlotnicze S-2M i GROM.
Żołnierze 2. baterii przeciwlotniczej dowodzonej przez kpt. Tomasza Pawłowskiego wykonują strzelania na oceny bardzo dobre co świadczy o wysokim poziomie ich wyszkolenia. „Zestrzeliwane” są cele nisko lecące, nurkujące oraz nagle pojawiające się śmigłowce. Po raz pierwszy nasi przeciwlotnicy strzelają z ZSU-23-4MP „BIAŁA” z wykorzystaniem cyfrowego systemu kierowania ogniem. Żołnierze plutonu dowodzenia  oraz strzelcy PPZR S-2 i GROM uczestniczą w szkoleniu zintegrowanym obsług stacji radiolokacyjnych kierowanym przez Szefa obrony przeciwlotniczej  1.Brygady Pancernej - ppłk Bogusława Grzeszczaka. Podczas gdy pododdziały dplot ćwiczą w warunkach polowych, sztab dywizjonu pracuje na stanowisku dowodzenia nad ćwiczeniem taktyczno-specjalnym „LEW-12”. W trakcie procesu dowodzenia rozwiązywane są problemy taktyczne. Dowódca dywizjonu ppłk Krzysztof Krawczyk dba, aby szkolenie poligonowe zakończyło się sukcesem i aby końcowe wyniki szkolenia były jak najwyższe. Żołnierze dywizjonu przeciwlotniczego powrócą do garnizonu Siedlce 26.10.2012r. wzbogaceni o nowe doświadczenia, które będą mogli wykorzystać podczas szkolenia programowego.
   
                Tekst i foto: dplot 1.BPanc