Ośrodek Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego im. kmdr Stanisława Mielczarka
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                 Ośrodek Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego został sformowany w 1968 roku, na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 26 lutego 1968 roku, w którym nakazano sformować tą jednostkę w oparciu o istniejący Ośrodek Szkolenia Specjalistów Ratownictwa Marynarki Wojennej. Do głównych zadań ośrodka należy:
 
- szkolenia nurkowe;
- szkolenia w zakresie kierowania pracami podwodnymi;
- szkolenia w zakresie obsługi techniki hiperbarycznej stacjonarnej i ruchomej;
- szkolenia w zakresie obsługi pojazdów podwodnych
- szkolenia w zakresie prac podwodnych z wykorzystaniem materiałów wybuchowych
- szkolenia w zakresie technik ratowniczych dla załóg okrętów podwodnych i personelu latającego
 
Ośrodkowi w 1970 r. nadano sztandar wojskowy, nurkowie ośrodka podczas swojego szkolenia wykonywali również zadania na rzecz zakładów gospodarki narodowej np. Stoczni Gdańskiej, Elektrowni Szczytowo-Pompowej w Żarnowcu.  
 
Sztandar nowego wzoru ośrodek otrzymał 18 marca 1996 roku. 
 
Obecnie ośrodek szkoli żołnierzy zawodowych oraz aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach Marynarki Wojennej pasujących do profilu działalności jednostki.     
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Patronem jednostki jest jej pierwszy dowódca kmdr Stanisław Mielczarek – ustalono to Rozkazem Nr 14/MON z dnia 30 maja 1988 r.
 
Decyzją Nr 136/MON z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej Ośrodka Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego wprowadzono wyróżniki jednostki.
 
Decyzją Nr 137/MON z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie ustanowienia dorocznego Święta Ośrodka Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego  ustanowiono  Święto jednostki na dzień – 1 czerwca.
 
oznaka rozpoznawcza OSNiP WP
 
STRUKTURA
 
 - Dowódca OSNiP WP
 - Sekcja Personalna
 - Cykl Nurkowy
 - Cykl Ratowniczy
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - cz. p.o. kmdr ppor. Roman Marek (1.VI.1968 – 21.VIII.1968)
 - kmdr Stanisław Mielczarek (21.VIII.1968 – 19.V.1972)
 - kmdr dypl. Gwidon Karolczak (19.V.1972 - 1986)
 - kmdr Bogdan Kurzyca (1986 – 8.I.1992)
 - kmdr por. Aleksander Wołoszko (8.I.1992 – 2006)
 - kmdr por. mgr inż. Andrzej Such (2006 – ?)
 - kmdr por. Robert Szymaniuk (? - 2.III.2020)
 - kmdr por. Piotr Torebko (2.III.2020 - 13.III.2021)
 - cz. p.o. kmdr ppor. Ireneusz Sykuła (13.III.2021 - 6.IX.2021)
 - kmdr por. Ireneusz Sykuła (6.IX.2021 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Marynarki Wojennej (1968 - obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.