Ośrodek Szkolenia Specjalistów Ratownictwa - JW 3428 (1964 - 1968)
Ośrodek Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego - JW 3428 (1968 - 1971)
Ośrodek Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego (1971 - 1988)
Ośrodek Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego im. kmdr Stanisława Mielczarka (1988 - obecnie)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                 Ośrodek Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego wywodzi swoją historię z Ośrodka Szkolenia Specjalistów Ratownictwa który sformowano zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0100/Org z dnia 7 sierpnia 1964 roku jako Jednostkę Wojskową nr 3428 w terminie do dnia 30 listopada 1964 roku wg etatu nr 35/433 o stanie osobowym 112 wojskowych i 5 kontraktowych w Gdyni. Po czterech latach ośrodek został przeformowany na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP 036/Org. z dnia 26 lutego 1968 roku na Ośrodek Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego, nakazano przeformować tą jednostkę w oparciu o istniejący Ośrodek Szkolenia Specjalistów Ratownictwa wg etatu nr 35/469 o stanie osobowym 199 wojskowych i 6 kontraktowych w terminie do dnia 31 maja 1968 roku. Z dniem 1 stycznia 1969 roku zmieniono numer etatu jednostki na numer 74/036. Natomiast z dniem 1 października 1971 roku na mocy zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 043/Org. z dnia 25 sierpnia 1971 roku anulowano numer jednostki wojskowej ośrodka i od tego momentu otrzymał on prawo posługiwania się pełną nazwą jako jawną nazwą jednostki.
 
Do głównych zadań ośrodka należy:
 
- szkolenia nurkowe;
- szkolenia w zakresie kierowania pracami podwodnymi;
- szkolenia w zakresie obsługi techniki hiperbarycznej stacjonarnej i ruchomej;
- szkolenia w zakresie obsługi pojazdów podwodnych
- szkolenia w zakresie prac podwodnych z wykorzystaniem materiałów wybuchowych
- szkolenia w zakresie technik ratowniczych dla załóg okrętów podwodnych i personelu latającego
 
Ośrodkowi w 1970 r. nadano sztandar wojskowy, nurkowie ośrodka podczas swojego szkolenia wykonywali również zadania na rzecz zakładów gospodarki narodowej np. Stoczni Gdańskiej, Elektrowni Szczytowo-Pompowej w Żarnowcu.  
 
Sztandar nowego wzoru ośrodek otrzymał 18 marca 1996 roku. 
 
Obecnie ośrodek szkoli żołnierzy zawodowych oraz aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach Marynarki Wojennej pasujących do profilu działalności jednostki.     
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Patronem jednostki jest jej pierwszy dowódca kmdr Stanisław Mielczarek – ustalono to Rozkazem Nr 14/MON z dnia 30 maja 1988 r.
 
Decyzją Nr 136/MON z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej Ośrodka Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego wprowadzono wyróżniki jednostki.
 
Decyzją Nr 137/MON z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie ustanowienia dorocznego Święta Ośrodka Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego  ustanowiono  Święto jednostki na dzień – 1 czerwca.
 
oznaka rozpoznawcza OSNiP WP
 
STRUKTURA
 
 - Dowódca OSNiP WP
 - Sekcja Personalna
 - Cykl Nurkowy
 - Cykl Ratowniczy
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - cz. p.o. kmdr ppor. Roman Marek (1.VI.1968 – 21.VIII.1968)
 - kmdr Stanisław Mielczarek (21.VIII.1968 – 19.V.1972)
 - kmdr dypl. Gwidon Karolczak (19.V.1972 - 1986)
 - kmdr Bogdan Kurzyca (1986 – 8.I.1992)
 - kmdr por. Aleksander Wołoszko (8.I.1992 – 2006)
 - kmdr por. mgr inż. Andrzej Such (2006 – ?)
 - kmdr por. Robert Szymaniuk (? - 2.III.2020)
 - kmdr por. Piotr Torebko (2.III.2020 - 13.III.2021)
 - cz. p.o. kmdr ppor. Ireneusz Sykuła (13.III.2021 - 6.IX.2021)
 - kmdr por. Ireneusz Sykuła (6.IX.2021 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Marynarki Wojennej (1968 - 1.XI.2013)
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej im. wiceadm. Józefa Unruga (1.XI.2013 - obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.