6.Głogowski Pułk Drogowo-Mostowy – JW 1527 (1995-2001)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                W roku 1995 podjęto decyzję o zmianach organizacyjnych w jednostkach inżynieryjnych, na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 06/Org. z dnia 13 stycznia 1995 r. oraz wykonawczego Zarządzenia Szefa Sztabu ŚOW Nr 011/Org. z dnia 1 marca 1995 r. określono że do końca sierpnia 1995 r. 6.Pułk Pontonowy miał przeformować się na 6.Pułk Drogowo-Mostowy według etatu Nr 33/058, oprócz tego nowy 6.Pułk Drogowo-Mostowy otrzymał zadanie na czas „W”, którym miało być sformowanie na czas „W” - 6.Pułku Pontonowego /formowany przez Grupę Organizacyjno-Mobilizacyjną istniejącą w strukturze 6.pdm jako Garnizonowy Ośrodek Mobilizacji/. Etat czasu „P” dla 6.pdm przewidywał stan osobowym około 750 żołnierzy, który z kolejnymi latami się zmniejszał. Trzeba zauważyć również że pułk na czas „P” był jednostką poważnie skadrowaną.
 
Struktura czasu „P” - 6.pdm po sformowaniu go w 1995 r. (w nawiasach podani pierwsi dowódcy):
 
 - Dowództwo i sztab 6.pdm
  - pion szkolenia
  - pion głównego księgowego
  - logistyka
  - sekcja wychowawcza
  - Garnizonowy Ośrodek Mobilizacji (zalążek do sformowania 6.Pułku Pontonowego czasu „W”)(ppłk Zdzisław Wypych)
  - kompania dowodzenia
  - kompania remontowa
  - kompania zaopatrzenia
  - kompania medyczna (skadrowana na czas „P”)
  - 1.Batalion Drogowo-Mostowy (ppłk Roman Nędzewicz)
   -- 1.kompania drogowa
   -- 2.kompania drogowa
   -- 1.kompania mostowa
   -- pluton dowodzenia
   -- pluton remontowy
   -- pluton zaopatrzenia
  - 2.Batalion Drogowo-Mostowy (skadrowany na czas „P”)(ppłk Jerzy Radzymiński)
  - 3.Batalion Drogowo-Mostowy (skadrowany na czas „P”)(ppłk Marek Kapuściok)
  - Batalion Pontonowy (ppłk Zenon Pijas)
   -- 1.kompania pontonowa
   -- 2.kompania pontonowa
   -- pluton przeprawowy
   -- pluton dowodzenia
   -- pluton remontowy
   -- pluton zaopatrzenia
  - Patrol Rozminowania Nr 22 (w etacie od 1.I.1999 r.)
  - Patrol Rozminowania Nr 24 (w etacie od 1.I.1999 r.)
 
W 1996 r. we wrześniu pułk otrzymał sztandar wojskowy ufundowany przez społeczeństwo Ziemi Głogowskiej.
 
Rok 1997 to przede wszystkim udział pułku w akcji powodziowej na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i Ziemi Lubuskiej. W kolejnych latach jednostka skupiała się na rozbudowie bazy mobilizacyjnej GOM, brała także udział w ćwiczeniach „Merkury-99”  oraz „Marzec-99”.
 
W 2001 r. przyszedł Rozkaz Dowódcy ŚOW Nr Pf-32/Org. z dnia 2 lipca 2001 r. który nakazywał do końca 2001 roku rozformować pułk i na jego bazie sformować nowe jednostki inżynieryjne – 6.Ośrodek Przechowywania Sprzętu i 4.Batalion Ratownictwa Inżynieryjnego.
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- ppłk/płk Ryszard Gruszka (1995 – VI.1996) wcześniejszy dowódca 6.Pułku Pontonowego
- płk Andrzej Piękny (VI.1996 – 31.XII.2001)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Śląski Okręg Wojskowy  (1995 – 2001)
 

© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 
Materiał opracowany na podstawie książki „Szósty Głogowski Pułk Inżynieryjny” pod redakcją Zdzisława Barszczewskiego, Wrocław 2012

Please publish modules in offcanvas position.