8.Pułk Pontonowy – JW 1527 (1966-1967)
6.Warszawski Pułk Pontonowy – JW 1527 (1967-1995)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                Formowanie nowej jednostki inżynieryjnej Śląskiego Okręgu Wojskowego rozpoczęto w roku 1966 od rekonesansu oficerów ŚOW do Głogowa celem określenia bazy koszarowej dla nowej jednostki, w wyniku zabiegów oficerów ŚOW na potrzeby 8.Pułku Pontonowego przeznaczono budynki przy ulicy Świerczewskiego 9, obiekt „Nosocice” odległy ok. 3 km od koszar, obiekt „Serby” odległy ok. 5 km od koszar, obiekt „Odrzycko” odległy ok. 2 km od koszar oraz magazyn przy ulicy Głowackiego, większość budynków przekazanych do dyspozycji 8.ppont nie była w zbyt dobrym stanie w związku z tym nową jednostkę czekało sporo pracy aby doprowadzić obiekty do dobrej kondycji.
 
Grupa organizacyjna nowego pułku przybyła do Głogowa 26 października 1966 r., w jej skład weszli:
 
 - kpt. Adam Lichota
 - ppor. Jan Bis
 - ppor. Stefan Raczek
 - ppor. Janusz Śliwiński
 - ppor. Mieczysław Urban
 
Niedługo potem dołączyli do nich kolejni oficerowie wyznaczeni na stanowiska w nowoformowanym pułku:
 
 - mjr Zdzisław Barszczewski – dowódca 8.ppont
 - mjr Stanisław Święcicki – szef sztabu pułku
 - kpt. Tadeusz Swaryczewski – pomocnik dowódcy pułku ds. technicznych
 
8.Pułk Pontonowy zgodnie z Rozkazem Dowódcy ŚOW Nr 027/Org. z dnia 30 września 1966 r. miano sformować według etatu pokojowego 33/007 oraz wojennego 33/630, według etatu wojennego na czas „W” pułk formować miał 45.Batalion Desantowo-Przeprawowy. Etat 33/007 przewidywał stan osobowy pułku 867 żołnierzy i 9 pracowników cywilnych. Pułk sformowano jako Jednostkę Wojskową nr 1527.
 
Pułk na czas „P” nie był w pełni rozwiniętą jednostką, część jego pododdziałów była mniej lub bardziej skadrowana, struktura pułku na czas „P” przedstawiała się następująco:
 
- Dowództwo i sztab 8.ppont
 - 1.Batalion Pontonowy
  -- 1.kompania pontonowa
  -- 2.kompania pontonowa
  -- pluton dowodzenia
  -- pluton gospodarczy
  -- pluton naprawy samochodów
  -- pluton medyczny
 - 2.Batalion Pontonowy (częściowo skadrowany)
  -- 3.kompania pontonowa
  -- 4.kompania pontonowa
  -- pluton dowodzenia
  -- pluton gospodarczy
  -- pluton naprawy samochodów
  -- pluton medyczny
 - 3.Batalion Pontonowy (całkowicie skadrowany)
  -- 5.kompania pontonowa
  -- 6.kompania pontonowa
  -- pluton dowodzenia
  -- pluton gospodarczy
  -- pluton naprawy samochodów
  -- pluton medyczny
 - Batalion Budowy Mostów (częściowo skadrowany)
  -- kompania saperów
  -- kompania budowy podpór
  -- kompania przygotowania elementów
  -- kompania parkowa
  -- pluton dowodzenia
  -- pluton naprawy sprzętu inżynieryjnego i samochodowego
  -- pluton transportowo-gospodarczy
  -- pluton medyczny
 - kompania desantowo-przeprawowa (była zalążkiem 45.Batalionu Desantowo-Przeprawowego na czas „W”)
 - kompania dowodzenia
 - kompania remontowa
 - kompania transportowo-gospodarcza
 - pluton medyczny
 
W pododdziałach skadrowanych spora część ich pododdziałów była nierozwinięta.
 
8 maja 1967 r. dowódca pułku zameldował do ŚOW o osiągnięciu przez pułk wymaganej zdolności bojowej.
 
Dla podtrzymania tradycji bojowych z okresu II Wojny Światowej dowództwo pułku wystąpiło z prośbą do Szefa Wojsk Inżynieryjnych MON o przemianowanie pułku na 6.Warszawski Pułk Pontonowy, i przejęcia tradycji 6.Warszawskiego Samodzielnego Zmotoryzowanego Batalionu Pontonowo-Mostowego, który w latach 1944-45 uczestniczył w kampanii antyhitlerowskiej. Prośba ta została pozytywnie rozpatrzona i na mocy Rozkazu MON Nr 25 z dnia 30 września 1967 r. pułk został przemianowany.
 
W roku 1970 pułk przeformowano na nowyetat – 33/048, przeformowanie to związane było z przyjęciem nowego typu sprzętu, a mianowicie parków pontonowych typu PP-64, na wyposażenie pułku weszły 4 takie parki pontonowe. Struktura pułku według etatu 33/048 wyglądała następująco:
 
- Dowództwo i sztab 6.ppont
 - 1.Batalion Pontonowy
  -- kompania dowodzenia i zaopatrzenia
  -- 1.kompania pontonowa
  -- 2.kompania pontonowa
 - 2.Batalion Pontonowy
  -- kompania dowodzenia i zaopatrzenia
  -- 3.kompania pontonowa
  -- 4.kompania pontonowa
 - kompania mostowa
 - kompania inżynieryjno-drogowa
 - kompania dowodzenia
 - kompania remontowa
 - kompania zaopatrzenia
 - kompania medyczna
 - kompania desantowo-przeprawowa (była zalążkiem 45.Batalionu Desantowo-Przeprawowego na czas „W”)
 
Stan osobowy pułku według nowego etatu na czas „P” wynosił 852 żołnierzy więc nieznacznie się zmniejszył względem poprzedniego etatu. Stare parki pontonowe typu TPP pułk przekazał do jednostek Wojsk Obrony Wewnętrznej. Codziennością pułku było doskonalenie gotowości bojowej na poligonach w garnizonie oraz poligonach wodnych.
 
Do najważniejszych ćwiczeń w których brał udział pułk były: „Bóbr-74”, „Łoś-76”, „Luty-77”, „Szop-78”, „Ryś-79”, „Wilk-79”, „Drużba-80”, „Przyjaźń-83”, „Ziemia-86”, „Przyjaźń-87”.
 
Rozformowanie pułku
 
W roku 1995 podjęto decyzję o zmianach organizacyjnych w jednostkach inżynieryjnych, podstawą do rozformowania/przeformowania 6.Pułku Pontonowego było Zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 06/Org. z dnia 13 stycznia 1995 r. oraz wykonawczego Zarządzenia Szefa Sztabu ŚOW Nr 011/Org. z dnia 1 marca 1995 r. w dokumentach tych określono że do końca sierpnia 1995 r. 6.Pułk Pontonowy miał przeformować się na 6.Pułk Drogowo-Mostowy.
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - mjr/ppłk/gen. bryg. Zdzisław Barszczewski (1966 – 1970)
 - cz. p.o. ppłk Mieczysław Mirowski (1970 – 1971)
 - ppłk/płk Zygmunt Migała (1971 – 1973)
 - ppłk/płk Józef Soja (1973 – 1976)
 - ppłk/płk Jan Polakowski (1976 – 1978)
 - ppłk/płk Józef Bednarz (1978 – 1984)
 - ppłk/płk Henryk Żaba (1984 – 1986)
 - ppłk/płk Mieczysław Buczak (1986 – 1990)
 - ppłk/płk Marian Dąbrowski (1990 – 1992)
 - ppłk/płk Ryszard Gruszka (1992 – 1995) późniejszy dowódca 6.Pułku Drogowo-Mostowego
 
PODPORZĄDKOWANIE
Śląski Okręg Wojskowy  (1966 – 1995)
 

© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Materiał opracowany na podstawie książki „Szósty Głogowski Pułk Inżynieryjny” pod redakcją Zdzisława Barszczewskiego, Wrocław 2012

Please publish modules in offcanvas position.