43.Wojskowy Oddział Gospodarczy
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                43.WOG jest jednostką sformowaną do zabezpieczenia finansowego i logistycznego jednostek wojskowych w przydzielonym mu rejonie odpowiedzialności. Podstawą prawną do formowania jednostki była Decyzja MON Nr Z-105/Org./P1 z dnia 9 grudnia 2010 roku oraz wykonawczy Rozkaz Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ Nr PF-19/Org. z dnia 9 marca 2011 roku. Po czym z dniem 1 kwietnia 2011 roku rozpoczęto formowanie jednostki. 43.WOG sformowany został w terminie do 31 grudnia 2011, jednostka rozpoczęła oficjalne funkcjonowanie z dniem 1 stycznia 2012 roku. Dodatkowo zadania WOG to: zabezpieczenie materiałowo-techniczne, zabezpieczenie medyczne poprzez sieć Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (PZOZ), zadania mobilizacyjne jednostek nowo formowanych, opieka nad infrastrukturą wojskową, ochrona obiektów wojskowych. Na podstawie Decyzji Nr 244/MON z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie połączenia jednostek budżetowych, połączono finansowo 43.WOG z jednostkami: 10.Brygadą Kawalerii Pancernej w Świętoszowie, 34.Brygadą Kawalerii Pancernej w Żaganiu, 11.Batalionem Remontowym w Żaganiu, 11.Batalionem Dowodzenia w Żaganiu i Ośrodkiem Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych – Żagań w Dobrem nad Kwisą.
                
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 455/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 43. Wojskowego Oddziału Gospodarczego
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oraz oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 43. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
43. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO
NA MUNDUR WYJŚCIOWY
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
43. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO
NA MUNDUR POLOWY
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
43. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO
/W Y C I Ą G/
 
2. Odznaka 43 WOG wykonana jest wielowarstwowo, w kształcie stylizowanego krzyża Rupperta. Ramiona krzyża barwy granatowej, obrysowane są posrebrzanym paskiem. Pomiędzy ramionami krzyża umieszczony jest skrzyżowany miecz - barwy szarej oraz kłos - barwy żółtej. Symbolizują one odpowiednio służby: uzbrojenia i żywnościowe. Półokrągły fragment koła zębatego, barwy srebrzystej oraz dwie półokrągłe gałązki wawrzynu barwy złocistej, umieszczone pośrodku krzyża, tworzą wieniec. Pośrodku wieńca znajdują się złociste cyfry „43” – symbolizujące numer jednostki. Na ramionach krzyża lewym, górnym i prawym, umieszczone są posrebrzane litery „WOG” – symbolizujące skrót nazwy jednostki, a na dolnym ramieniu cyfry „2011”, określające rok powołania jednostki.
 
DECYZJA Nr 285/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez 43. Wojskowy Oddział Gospodarczy

Na podstawie art. 2 pkt. 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189, 852 i 932), w związku z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 9, poz. 105, z 2011 r. Nr 22, poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315), w celu zachowania pamięci o pododdziałach logistycznych 1. Dywizji Pancernej – ustala się, co następuje:

1. 43. Wojskowy Oddział Gospodarczy przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji pododdziałów logistycznych 1. Dywizji Pancernej:
1) pododdziałów zaopatrywania i transportu:
a) 10. Kompanii Zaopatrywania (1942-1947),
b) 16. Kompanii Zaopatrywania (1942-1943),
c) Kompanii Zaopatrywania Grupy Wsparcia (1942-1943),
d) Kompanii Zaopatrywania Jednostek Dywizyjnych (1942-1943),
e) 3. Kompanii Zaopatrywania (1943-1947),
f) 11. Kompanii Zaopatrywania (1943-1947),
g) Kompanii Przewozu Piechoty (1944-1947);
2) pododdziałów warsztatowo-naprawczych i służby materiałowej:
a) 10. Kompanii Warsztatowej (1942-1947),
b) 16. Kompanii Warsztatowej (1942-1943),
c) Kompanii Warsztatowej Grupy Wsparcia (1942-1943),
d) Dywizyjnej Kompanii Warsztatowej (1942-1944),
e) 3. Kompanii Warsztatowej (1943-1947),
f) 1. Parku Materiałowego (1944-1947);
3) Pododdziałów sanitarnych i służby zdrowia:
a) 10. Lekkiej Kompanii Sanitarnej (1942-1947),
b) 11. Lekkiej Kompanii Sanitarnej (1942-1943),
c) 11. Ciężkiej Kompanii Sanitarnej (1943-1945),
d) 11. Kompanii Sanitarnej (1945-1947),
e) 1. Polowej Stacji Opatrunkowej (1943-1947),
f) Dywizyjnego Plutonu Higieny (1942-1943),
g) Dywizyjnego Plutonu Higieny Polowej (1943-1947).
 
2.Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
STRUKTURA
 
 - komenda 43.WOG
  - pion głównego księgowego
  - pion ochrony informacji niejawnych
  - logistyka
     - wydział planowania
     - wydział materiałowy
     - wydział techniczny
     - grupa transportowa
  - sekcja wychowawcza
  - sekcja zamówień publicznych
  - sekcja zabezpieczenia teleinformatycznego
  - sekcja inwentaryzacji
  - sekcja medyczna
  - wydział administracyjny
  - wydział infrastruktury
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk Krzysztof Bień (14.III.2011 – 1.IX.2014)
 - płk Tomasz Hoffmann (1.IX.2014 - 30.VI.2017)
 - cz. p.o. ppłk Robert Szumny (30.VI.2017 - 29.XII.2017)
 - płk Adam Jangrot (29.XII.2017 - 26.IX.2019)
 - cz. p.o. ppłk Zbigniew Łukasiewicz (26.IX.2019 - 1.VI.2020)
 - płk Marek Błachowiak (1.VI.2020 - 27.I.2023)
 - cz. p.o. ppłk Zbigniew Łukasiewicz (27.I.2023 - 5.VI.2023)
 - płk Edward Kosałka (5.VI.2023 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (14.III.2011 - 31.XII.2011)
4.Regionalna Baza Logistyczna (1.I.2012 - obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.