23.Baza Lotnictwa Taktycznego im. ppłk pil. Jana Zumbacha
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                   23.Baza Lotnictwa Taktycznego funkcjonuje od 1 lipca 2010 roku, jednostka została sformowana na bazie 23.Bazy Lotniczej oraz 1.eskadry lotnictwa taktycznego. Siedzibą jednostki jest lotnisko pod Mińskiem Mazowieckim. Dzięki scaleniu 23.BLot i 1.elt baza jest jednostką autonomiczą posiadającą komponent lotniczy i komponent zabezpieczający działania głównych sił bazy. Głównym wyposażeniem 23.BLotT są samoloty bojowe MiG-29. Do głównych zadań jednostki należy przede wszystkim pełnienie dyżurów w systemie obrony powietrznej kraju, utrzymywanie ciągłej gotowości do wykonywania zadań poprzez loty szkoleniowe oraz szkolenie naziemne służb zabezpieczających działania lotnicze. Jednostka czynnie bierze udział w krajowych i międzynarodowych ćwiczeniach lotniczych.
 
 
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Decyzją nr 167/MON z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i sztandaru 23.Bazy Lotniczej oraz ustanowienia dorocznego święta 23.Bazy Lotnictwa Taktycznego baza dziedziczy i kultywuje tradycje następujących jednostek:
 
 - 7.eskadra myśliwska im. Tadeusza Kościuszki (1918-1921)
 - 19.eskadra myśliwska (1919-1921)
 - 111.eskadra myśliwska 1.Pułku Lotniczego (1921-1929)
 - 113.eskadra myśliwska 1.Pułku Lotniczego (1933-1939)
 - 145.dywizjon myśliwski warszawski (1940)
 - 303.dywizjon myśliwski im. Tadeusza Kościuszki (1940-1947)
 - 316.dywizjon myśliwski warszawski (1941-1947)
 - 1.samodzielna eskadra lotnictwa myśliwskiego (1943)
 - 1.Pułk Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” (1943-1946)
 - 1.Polska Dywizja Lotnicza (1944)
 - 4.Mieszana Dywizja Lotnicza (1944-1945)
 - 1.Pomorska Mieszana Dywizja Lotnicza (1945-1946)
 - 1.Pułk Lotnictwa Myśliwskiego (1946-1950)
 - 1.Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPL (1950-1953)
 - 5.Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego OPL (1950-1957)
 - 56.Batalion Obsługi Lotnisk (1951-1957)
 - 1.Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPL „Warszawa” (1953-1962)
 - 56.Batalion Lotniczo-Techniczny (1957-1965)
 - 1.Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPK „Warszawa” (1962-1989)
 - 22.dywizjon dowodzenia lotami (1965-1978)
 - 56.Batalion Zaopatrzenia (1965-2000)
 - 1.bateria artylerii przeciwlotniczej (1967-2000)
 - 14.bateria artylerii przeciwlotniczej (1968-2000)
 - 22.Batalion Łączności i Ubezpieczenia Lotów (1978-2000)
 - 1.Pułk Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” (1990-1993)
 - 1.Pułk Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” im. gen. bryg. pil. Stefana Pawlikowskiego (1993-2000)
 - 1.eskadra lotnictwa taktycznego (2001-2002)
 - 23.Baza Lotnicza (2001-2010)
 - 1.eskadra lotnictwa taktycznego „Warszawa” im. gen. bryg. pil. Stefana Pawlikowskiego (2002-2010)
 
Święto jednostki obchodzone jest w dniu 29 maja – decyzja Nr 167/MON z dnia 2 maja 2011 roku, zgodnie z tą decyzją baza przejęła również sztandar po 23.Bazie Lotniczej.
 
Decyzją Nr 269/MON z dnia 11 września 2012 roku  w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz godła lotniczego 23.Bazy Lotnictwa Taktycznego wprowadzono wyróżniki jednostki.
 
Godło lotnicze 23.Bazy Lotnictwa Taktycznego
 
DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie nadania imienia patrona 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196), § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 1, 4, 5-6b decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011 r. poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315), ustala się, co następuje:
 
§ 1. 23. Baza Lotnictwa Taktycznego otrzymuje imię ppłk. pil. Jana Zumbacha.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
STRUKTURA
 
 - Dowództwo i sztab 23.BLotT
  - Grupa Działań Lotniczych
  - Grupa Obsługi
  - Grupa Wsparcia
  - Wojskowy Port Lotniczy Mińsk Mazowiecki
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk dypl. pil. Robert Cierniak (1.VII.2010 – 30.XII.2010)
 - płk pil. Robert Kozak (30.XII.2010 – 10.X.2011)
 - płk dypl. pil. Maciej Trelka (11.X.2011 – 8.XII.2016)
 - płk mgr inż. pil. Piotr Iwaszko (8.XII.2016 - 1.X.2018)
 - płk dypl. pil. Krzysztof Stobiecki (1.X.2018 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
1.Skrzydło Lotnictwa Taktycznego (1.VII.2010-obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.