34.Wojskowy Oddział Gospodarczy
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                34.WOG jest jednostką sformowaną do zabezpieczenia finansowego i logistycznego jednostek wojskowych w przydzielonym mu rejonie odpowiedzialności. Podstawą prawną do formowania jednostki była decyzja MON Nr Z-105/Org./P1 z dnia 9 grudnia 2010 roku oraz wykonawczy Rozkaz Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ Nr PF-19/Org. z dnia 9 marca 2011 roku. Po czym z dniem 1 kwietnia 2011 roku rozpoczęto formowanie jednostki. 34.WOG sformowany został w terminie do 31 grudnia 2011, jednostka rozpoczęła oficjalne funkcjonowanie z dniem 1 stycznia 2012 roku. Dodatkowo zadania WOG to: zabezpieczenie materiałowo-techniczne, zabezpieczenie medyczne poprzez sieć Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (PZOZ), zadania mobilizacyjne jednostek nowo formowanych, opieka nad infrastrukturą wojskową, ochrona obiektów wojskowych. Na podstawie Decyzji Nr 244/MON z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie połączenia jednostek budżetowych, połączono finansowo 34.WOG z jednostkami: 1.Batalionem Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, 5.Batalionem Strzelców Podhalańskich w Przemyślu, 16.Batalioniem Saperów w Nisku, 14.Dywizjonem Artylerii Samobieżnej w Jarosławiu i Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Rzeszowie.
                
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Decyzją Nr 44/MON z dnia 20 lutego 2012 roku ustanowiono dzień święta jednostki na – 4 kwietnia.
Decyzją Nr 91/MON z dnia 29 marca 2012 roku wprowadzono odznakę pamiątkową jednostki.
 
oznaka rozpoznawcza 34.WOG /nieoficjalna, funkcjonująca na początku istnienia oddziału)
 
DECYZJA Nr 121/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 34. Wojskowego Oddziału Gospodarczego
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 34. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
§ 2. Zatwierdza się wzory oznaki, stanowiące załączniki Nr 1 i 2 do decyzji.
§ 3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
34. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO
NA MUNDUR WYJŚCIOWY
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
34. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO
NA MUNDUR POLOWY
 
 
STRUKTURA
 
 - komenda 34.WOG
  - pion głównego księgowego
  - pion ochrony informacji niejawnych
  - logistyka
     - wydział planowania
     - wydział materiałowy
     - wydział techniczny
     - grupa transportowa
  - sekcja wychowawcza
  - sekcja zamówień publicznych
  - sekcja zabezpieczenia teleinformatycznego
  - sekcja inwentaryzacji
  - sekcja medyczna
  - wydział administracyjny
  - wydział infrastruktury
  - Grupa Zabezpieczenia – Nisko
  - Grupa Zabezpieczenia – Rzeszów
  - Grupa Zabezpieczenia – Jarosław
  - Grupa Zabezpieczenia – Przemyśl
  - Oddział Wart Cywilnych – Nisko
  - Oddział Wart Cywilnych – Żurawica
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk dypl. Waldemar Makowski (14.III.2011 – 31.I.2012)
 - ppłk mgr inż. Mariusz Stopa (31.I.2012 – )
 - cz. p.o. ppłk Jacek Biruś ( - 1.II.2017)
 - ppłk Jacek Biruś (1.II.2017 - 17.XI.2021)
 - cz. p.o. ppłk Andrzej Ziara (17.XI.2021 - 7.XII.2021)
 - ppłk Jerzy Świtalski (7.XII.2021 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (14.III.2011-31.XII.2011)
3.Regionalna Baza Logistyczna (1.I.2012-obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.