Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych im. gen. broni Władysława Sikorskiego
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                 Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych sformowano w roku 2011 na podstawie  Decyzji MON Nr 57/Org./P1 z dnia 12 lipca 2010 roku oraz wykonawczego Rozkazu Dowódcy Wojsk Lądowych Nr PF-5/Org. z dnia 7 lutego 2011 roku. Bazą do formowania CPdMZ było rozformowywane Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych oraz Centralna Grupa Wsparcia Współpracy Cywilno-Wojskowej, miejsce stacjonowania jednostki – Kielce-Bukówka. Centrum sformowano w terminie do dnia 31 grudnia 2011 roku i rozpoczęło oficjalne funkcjonowanie z dniem 1 stycznia 2012 roku. Podstawowym zadaniem centrum jest przygotowywanie żołnierzy do służby poza granicami kraju, centrum oferuje szereg kursów różnego rodzaju, w tym językowych, specjalistycznych, jednym z  głównych komponentów centrum jest Wydział Szkolenia, działalność dydaktyczna Wydziału koncentruje się na szkoleniu przygotowawczym do służby w PKW AFGANISTAN, KFOR, EUFOR/MTT oraz misjach obserwacyjnych. Wydział realizuje również szkolenia za pomocą Mobilnych Zespołów Szkoleniowych w jednostkach formujących Polskie Kontyngenty Wojskowe. W strukturze centrum jest również Wydział CIMIC, który realizuje zadania współpracy cywilno-wojskowej.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Decyzją Nr 63/MON z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i sztandaru rozformowanego Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych, nadania imienia patrona i ustanowienia dorocznego święta Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych przejęło tradycje następujących jednostek:
 
 - Wojskowego Centrum Szkolenia dla potrzeb Sił Pokojowych ONZ (1989-2002)
 - Jednostki Ogólnego Wsparcia Współpracy Cywilno-Wojskowej (2001-2004)
 - Ośrodka Szkolenia na potrzeby Sił Pokojowych (2002-2004)
 - Centralnej Grupy Wsparcia Współpracy Cywilno-Wojskowej (2004-2011)
 - Centrum Szkolenia na potrzeby Sił Pokojowych (2004-2011)
 
również tą decyzją przyjęto imię patrona jednostki i ustanowiono święto jednostki na dzień – 4 września.
 
Decyzją Nr 294/MON z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej i proporczyka na beret Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych wprowadzono wyróżniki jednostki.
 
proporczyk na beret CPdMZ
 
Decyzją Nr 327/MON z dnia 9 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych wprowadzono oznakę rozpoznawczą jednostki.
 
 
oznaka rozpoznawcza CPdMZ (wersja wyjściowa i polowa)
 
STRUKTURA
 
 - Komenda CPdMZ
 - Wydział Szkolenia
 - Wydział CIMIC
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk dr Janusz Falecki (2011 – 31.XII.2011)
 - cz. p.o. ppłk Ryszard Bernat (1.I.2012 – 1.III.2012)
 - płk Wiesław Mitkowski (1.III.2012 – X.2017)
 - cz. p.o. ppłk Grzegorz Wtykło (X.2017 - 20.XI.2017)
 - płk Paweł Chabielski (20.XI.2017 - 30.IX.2021)
 - cz. p.o. ppłk Jarosław Zdanowicz (30.IX.2021 - 6.XII.2021)
 - płk Adam Włoczewski (6.XII.2021 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Wojsk Lądowych (2011 – obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.