1.Brygada Lotnictwa Wojsk Lądowych
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                 1.Brygada Lotnictwa Wojsk Lądowych została sformowana w 2011 roku na podstawie: Decyzji MON Nr Z-48/Org./P1 z dnia 15 marca 2011 roku, następnie wykonawczego Rozkazu Dowódcy Wojsk Lądowych Nr PF-22/Org. z dnia 17 maja 2011 roku, termin sformowania Dowództwa Brygady oraz przeformowania i podporządkowania jej jednostek wyznaczono na 31 grudnia 2011 roku, a więc de facto brygada formalnie rozpoczęła funkcjonować od 1 stycznia 2012 roku. Brygadę sformowano by „scalić” jednostki lotnicze wojsk lądowych. Tak więc brygadzie podporządkowano 49. i 56.Bazy Lotnicze  które zostały sformowane na bazie pułków śmigłowców bojowych, w skład brygady włączono również Dywizjon Rozpoznania Powietrznego oraz Centralną Grupę Taktycznych Zespołów Kontroli Obszaru Powietrznego. Pierwszym wyzwaniem dla nowej brygady będzie modernizacja lotniska Inowrocław-Latkowo, gdzie bazuje jedna z podporządkowanych brygadzie jednostek – 56.Baza Lotnicza. Głównym wyposażeniem jednostek śmigłowcowych brygady są śmigłowce Mi-24 w wersjach D i W, Mi-2 w różnych wersjach oraz W-3PL „Głuszec”. Jednostki brygady wystawiają żołnierzy i sprzęt do kontyngentów PKW Afganistan, gdzie operują jako Samodzielna Grupa Powietrzno-Szturmowa. Dowództwo brygady dyslokowane jest w Inowrocławiu.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 485/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia dorocznego Święta 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) — ustala się co następuje:
 
1. Ustanawia się doroczne Święto 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych w Inowrocławiu w dniu 6 czerwca.
 
DECYZJA Nr 90/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra  Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych.
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
1. BRYGADY LOTNICTWA WOJSK LĄDOWYCH / W Y C I Ą G /
 
2. Odznaka wykonana jest z metalu o wym. 40 x 40 mm. Bazą odznaki jest Krzyż Maltański barwy niebieskiej ze srebrzystymi krawędziami. W centralnej części krzyża umieszczona jest szachownica lotnicza. Na szachownicę nałożona została cyfra „1”, barwy złotej oznaczająca numer Brygady. Z lewej i prawej strony szachownicy znajdują się dwa husarskie skrzydła. W dolnej części krzyża na srebrnym polu wpisana została skrócona nazwa Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych „BLWL”, natomiast w polu dolnego ramienia krzyża cyfry „2011”, rok powstania Brygady. Na rewersie odznaki umieszczony jest kolejny numer odznaki oraz elementy umożliwiające mocowanie odznaki do munduru w postaci nakrętki na gwintowanym trzpieniu od wewnętrznej strony.
 
DECYZJA Nr 184/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych.
§ 2. Zatwierdza się wzór oznaki, stanowiący załącznik Nr 1 i Nr 2 do decyzji.
§ 3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
 
oznaka rozpoznawcza 1.BLWL (wersja wyjściowa i polowa)
 
18 października 2013 r. w Inowrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru dla Dowództwa 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo 1.BLWL
 - sztab
   - sekcja personalna S-1
   - sekcja rozpoznawcza S-2
   - sekcja operacyjna S-3
   - sekcja logistyczna S-4
   - sekcja łączności i informatyki S-5
   - sekcja wsparcia dowodzenia S-6
   - dyżurna służba operacyjna
- Pion Techniki Lotniczej
- Pion Ochrony Informacji Niejawnych
- Sekcja Ekonomiczna
- Sekcja Duszpasterska
- Pion Szkolenia
- Sekcja Wychowawcza
 
jednostki podległe:
- 49.Baza Lotnicza – Pruszcz Gdański
- 56.Baza Lotnicza – Inowrocław
- Dywizjon Rozpoznania Powietrznego – Mirosławiec
- Centralna Grupa Taktycznych Zespołów Kontroli Obszaru Powietrznego – Inowrocław
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk / gen.bryg. Krzysztof Mitręga (VI.2011 – 25.II.2014)
 - gen. bryg. pil. Dariusz Wroński (25.II.2014 - 30.I.2015)
 - cz. p.o. płk pil. Wiesław Franczak (30.I.2015 - 1.VII.2015)
 - gen. bryg. pil. Sławomir Mąkosa (1.VII.2015 - 26.VIII.2021)
 - cz. p.o. płk dypl. pil. Piotr Saniuk (26.VIII.2021 - 31.I.2022)
 - płk dypl. pil. Piotr Saniuk (1.II.2022 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Wojsk Lądowych (2011 – 31.XII.2013)
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (1.I.2014 - obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.